Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 11

Đề thi online Môn Lí lớp 11

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Đề kiểm tra học kì II (Có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi hết học kì II Vật Lí 11 - THPT Chương Mỹ A - Hà Nội - Năm học 2016 - 2017

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Điện tích - Định luật Culông (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Kiểm tra hết chương Điện tích - Điện trường (Đề số 1) – Có lời giải chi tiết

3.

Thi online – Điện tích – Định luật Cu-lông

4.

Thi online - Kiểm tra hết chương - Từ trường (Đề số 1) – Có lời giải chi tiết

5.

Thi online – Tổng hợp lực điện tác dụng lên một điện tích điểm

6.

Thi online – Thi THPT – QG 2021 (Đề số 2) - Có lời giải chi tiết

7.

Đề kiểm tra hết học kì I Vật Lí 11 - THPT Sóc Sơn - Hà Nội - Năm học 2017 - 2018

8.

Thi online – Dòng điện không đổi – Nguồn điện

9.

Thi online - Suất điện động cảm ứng - Cường độ dòng điện cảm ứng (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

11.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

12.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

13.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

14.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

15.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

16.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

17.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

18.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

19.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

20.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

21.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

22.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

23.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

24.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

25.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

26.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

27.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

28.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

29.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

Xem thêm

S1 - Thầy Toản - Khóa phương pháp học tốt Vật Lí 11 - Năm 2021

2. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 8 Đã phát hành

6. Từ trường

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Cảm ứng điện từ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Sắp thi 10/10/2020

9. Khúc xạ ánh sáng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 20/01/2021

Xem thêm

S1+ - Cô Loan - Khoá Vật Lí 11 cơ bản và nâng cao - Năm 2021

1. Điện tích - Điện trường

Số đề thi: 16 Đã phát hành

2. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 10 Đã phát hành

6. Từ trường

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

7. Cảm ứng điện từ

Số đề thi: 4

Sắp thi 05/01/2021
Sắp thi 10/01/2021

9. Khúc xạ ánh sáng

Số đề thi: 5

Sắp thi 05/02/2021
Sắp thi 05/03/2021
Sắp thi 06/03/2021
Sắp thi 05/05/2021

Xem thêm

S3 - Thầy Toản - Khóa luyện đề học tốt Vật Lí 11 hướng tới thi Tốt nghiệp THPT và Đại học - Năm 2021

1. Luyện đề kiểm tra học kì I

Số đề thi: 18 Đã phát hành

Khóa đề thi học kì môn Vật Lí Lớp 11 (có lời giải chi tiết) - Năm 2021


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com