Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 11

Đề thi online Môn Lí lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Dao động điều hòa - Đề 1

2.

BTVN - Dao động điều hòa - Đề 2

3.

BTVN - Dao động điều hòa (Đề 1)

4.

BTVN - Dao động điều hòa (Đề 2)

5.

BTVN - Mô tả dao động (Tiết 1)

6.

BTVN - Dao động điều hòa

7.

BTVN - Dao động điều hòa

8.

BTVN - Dao động điều hòa (Tiết 1)

[S1 + LIVE] - Thầy Toản - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 16 Đang phát hành... loading

Sắp thi 01/06/2023

3. Sóng

Số đề thi: 15

Sắp thi 01/08/2023
Sắp thi 01/09/2023

5. Điện trường

Số đề thi: 13

Sắp thi 01/11/2023
Sắp thi 01/12/2023
Sắp thi 01/02/2024
Sắp thi 05/02/2024

[S1 + LIVE] - Thầy Vinh - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 20 Đang phát hành... loading

Sắp thi 02/05/2023

3. Sóng

Số đề thi: 12

Sắp thi 05/05/2023
Sắp thi 06/05/2023

5. Điện trường

Số đề thi: 13

Sắp thi 10/05/2023
Sắp thi 11/05/2023

7. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 10

Sắp thi 15/05/2023
Sắp thi 05/06/2023

[S1] - Thầy Toản - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 16 Đang phát hành... loading

Sắp thi 01/06/2023

3. Sóng

Số đề thi: 15

Sắp thi 01/08/2023
Sắp thi 01/09/2023

5. Điện trường

Số đề thi: 13

Sắp thi 01/11/2023
Sắp thi 01/12/2023
Sắp thi 01/02/2024
Sắp thi 05/02/2024

[S1] - Thầy Vinh - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 20 Đang phát hành... loading

Sắp thi 02/05/2023

3. Sóng

Số đề thi: 12

Sắp thi 05/05/2023
Sắp thi 06/05/2023

5. Điện trường

Số đề thi: 13

Sắp thi 10/05/2023
Sắp thi 11/05/2023

7. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 10

Sắp thi 15/05/2023
Sắp thi 05/06/2023

[S1] - Cô Loan - Vật lí 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 14 Đang phát hành... loading

Sắp thi 15/05/2023

3. Sóng

Số đề thi: 15

Sắp thi 01/06/2023
Sắp thi 15/06/2023

5. Điện trường

Số đề thi: 15

Sắp thi 01/07/2023
Sắp thi 15/07/2023

7. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 11

Sắp thi 01/08/2023
Sắp thi 01/09/2023

[S1] - Thầy Bích - Vật lí 11 - Cánh diều - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 16 Đang phát hành... loading

Sắp thi 02/05/2023

3. Sóng

Số đề thi: 15

Sắp thi 05/05/2023
Sắp thi 06/05/2023

5. Điện trường

Số đề thi: 12

Sắp thi 10/05/2023
Sắp thi 11/05/2023
Sắp thi 15/05/2023
Sắp thi 30/05/2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com