Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 11

Đề thi online Môn Lí lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Dao động điều hòa - Đề 1

2.

BTVN - Dao động điều hòa - Đề 2

3.

BTVN - Dao động điều hòa (Đề 1)

4.

BTVN - Dao động điều hòa (Đề 2)

5.

BTVN - Mô tả dao động (Tiết 1)

6.

BTVN - Dao động điều hòa

7.

BTVN - Dao động điều hòa

8.

BTVN - Dao động điều hòa (Tiết 1)

9.

BTVN - Sóng và sự truyền sóng

10.

BTVN - Mô tả sóng

11.

BTVN - Mô tả sóng

12.

BTVN - Mô tả sóng

13.

BTVN - Mô tả sóng

14.

BTVN - Mô tả sóng (Tiết 1)

15.

BTVN - Dao động điều hòa

16.

BTVN - Lực tương tác giữa hai điện tích

17.

BTVN - Lực tương tác giữa hai điện tích

18.

BTVN - Mô tả sóng (Đề 2)

19.

BTVN - Mô tả sóng (Đề 1)

20.

BTVN - Định luật Culông về tương tác tĩnh điện

21.

BTVN - Lực tương tác giữa hai điện tích

22.

BTVN - Lực tương tác giữa hai điện tích

23.

BTVN - Lực tương tác giữa các điện tích

Xem thêm

[S1] - Thầy Toản - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 17 Đã phát hành

3. Sóng

Số đề thi: 15 Đã phát hành

4. Ôn tập HK1 - Môn Vật lí 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Điện trường

Số đề thi: 13 Đã phát hành

Sắp thi 01/12/2023
Sắp thi 01/02/2024
Sắp thi 05/02/2024

[S1+] - Thầy Long - Cơ bản & Nâng cao Vật Lí 11 - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 14 Đã phát hành

3. Sóng

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

Sắp thi 18/09/2023

5. Điện trường

Số đề thi: 7

Sắp thi 19/09/2023
Sắp thi 20/09/2023
Sắp thi 21/09/2023
Sắp thi 22/09/2023

[S1] - Thầy Vinh - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 20 Đã phát hành

3. Sóng

Số đề thi: 13 Đã phát hành

5. Điện trường

Số đề thi: 14 Đang phát hành... loading

Sắp thi 11/05/2023

7. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 10

Sắp thi 15/05/2023
Sắp thi 05/06/2023

[S1] - Cô Loan - Vật lí 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 18 Đã phát hành

3. Sóng

Số đề thi: 14 Đã phát hành

4. Ôn tập HK1 - Môn Vật lí 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Điện trường

Số đề thi: 16 Đang phát hành... loading

Sắp thi 15/07/2023

7. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 11

Sắp thi 01/08/2023
Sắp thi 01/09/2023

[S1] - Thầy Bích - Vật lí 11 - Cánh diều - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 20 Đã phát hành

3. Sóng

Số đề thi: 14 Đã phát hành

5. Điện trường

Số đề thi: 13 Đang phát hành... loading

Sắp thi 11/05/2023
Sắp thi 15/05/2023
Sắp thi 30/05/2023

[S1 + LIVE] - Thầy Toản - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 17 Đã phát hành

3. Sóng

Số đề thi: 15 Đã phát hành

4. Ôn tập HK1 - Môn Vật lí 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Điện trường

Số đề thi: 13 Đã phát hành

Sắp thi 01/12/2023
Sắp thi 01/02/2024
Sắp thi 05/02/2024

[S1 + LIVE] - Thầy Vinh - Vật lí 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

1. Dao động

Số đề thi: 20 Đã phát hành

3. Sóng

Số đề thi: 13 Đã phát hành

5. Điện trường

Số đề thi: 14 Đang phát hành... loading

Sắp thi 11/05/2023

7. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 10

Sắp thi 15/05/2023
Sắp thi 05/06/2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com