Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 11

Đề thi online Môn Lí lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

2.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

3.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

4.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

5.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

6.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

7.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

8.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

9.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

10.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

11.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 1

12.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 2

13.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 3

14.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 4

15.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 5

16.

Thi online – Điện tích – Định luật Cu-lông

17.

Thi online – Tổng hợp lực điện tác dụng lên một điện tích điểm

18.

Thi online – Dòng điện không đổi – Nguồn điện

19.

Thi online – Từ thông

20.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

21.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

22.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

23.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

24.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

25.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

26.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

27.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

28.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

29.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

30.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 1

31.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 2

32.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 3

33.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 4

34.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 5

35.

Thi online - Kiểm tra hết chương Điện tích - Điện trường (Đề số 1) – Có lời giải chi tiết

36.

Thi online - Kiểm tra hết chương - Từ trường (Đề số 1) – Có lời giải chi tiết

37.

Thi online – Thi TN THPT năm 2022 (Đề số 2) - Có lời giải chi tiết

38.

Đề kiểm tra hết học kì I Vật Lí 11 - THPT Sóc Sơn - Hà Nội - Năm học 2017 - 2018

39.

Đề kiểm tra hết học kì I Vật Lí 11 - THPT Ngô Gia Tự - Năm học 2019 - 2020

40.

Đề thi hết học kì II Vật Lí 11 - THPT Sông Công - Thái Nguyên - Năm học 2017 - 2018

41.

Thi online - Điện tích - Định luật Culông (Có lời giải chi tiết)

42.

Thi online - Suất điện động cảm ứng - Cường độ dòng điện cảm ứng (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Thầy Toản - Vật Lí 11 - Năm 2022

2. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 8 Đã phát hành

6. Từ trường

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Cảm ứng điện từ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

8. Đề ôn tập giữa HK2 môn Vật Lí 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Khúc xạ ánh sáng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Mắt - Các dụng cụ quang học

Số đề thi: 7 Đã phát hành

Sắp thi 30/09/2021

Xem thêm

[S1+] - Cô Loan - Cơ bản và nâng cao Vật Lí 11 - Năm 2022

1. Điện tích - Điện trường

Số đề thi: 16 Đã phát hành

2. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 10 Đã phát hành

3. Đề ôn tập giữa HKI môn Vật Lí 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Dòng điện trong các môi trường

Số đề thi: 8 Đã phát hành

5. Đề ôn tập HK1 môn Vật Lí 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Từ trường

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Cảm ứng điện từ

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Đề ôn tập giữa HK2 môn Vật Lí 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Khúc xạ ánh sáng

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

10. Mắt - Các dụng cụ quang

Số đề thi: 12 Đang phát hành... loading

Sắp thi 03/03/2022
Sắp thi 25/03/2022

Xem thêm

[S3] - Thầy Toản - Luyện đề Vật Lí 11 hướng tới thi TN THPT & ĐH - Năm 2022

1. Luyện đề kiểm tra học kì I

Số đề thi: 18 Đã phát hành

[S3] - Khóa đề thi học kì Vật Lí 11 (Có lời giải chi tiết) - Năm 2022


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com