Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 11

Đề thi online Môn Lí lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

2.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

3.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

4.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

5.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

6.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

7.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

8.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

9.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

10.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

11.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 1

12.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 2

13.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 3

14.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 4

15.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 5

16.

BTVN - Điện tích - Định luật Culông (Đề 2)

17.

BTVN - Điện tích - Định luật Culông (Đề 1)

18.

BTVN - Suất điện động cảm ứng - Cường độ dòng điện cảm ứng (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi HK2 môn Lí 11 - Đề số 1

20.

Đề thi HK2 môn Lí 11 - Đề số 2

21.

Đề thi HK2 môn Lí 11 - Đề số 3

22.

Đề thi HK2 môn Lí 11 - Đề số 4

23.

Đề thi HK2 môn Lí 11 - Đề số 5

Xem thêm

[S1] - Thầy Toản - Vật Lí 11 - Năm 2022

1. Điện tích - Điện trường

Số đề thi: 10 Đã phát hành

2. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 9 Đã phát hành

6. Từ trường

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Cảm ứng điện từ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

9. Khúc xạ ánh sáng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com