Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

BTVN - Tìm lỗi sai (có video chữa)

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Cách phát âm đuôi -ed

2.

BTVN - Thì quá khứ hoàn thành & quá khứ hoàn thành tiếp diễn

3.

BTVN - Bài tập đọc đục lỗ

4.

BTVN - Đọc thực hành 1: The Ice Hotel (có video chữa)

5.

BTVN - Đọc thực hành 16: A Fantastic Mind (có video chữa)

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2022 - Cô Hoàng Xuân

1. Ngữ âm

Số đề thi: 14 Đã phát hành

6. Từ vựng nâng cao 1

Số đề thi: 1 Đã phát hành

7. Từ đồng nghĩa nâng cao 1

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Từ vựng nâng cao 2

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Từ đồng nghĩa nâng cao 2

Số đề thi: 1 Đã phát hành

13. Ngữ pháp: Thức giả định

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Từ vựng nâng cao 3

Số đề thi: 1 Đã phát hành

15. Từ đồng nghĩa nâng cao 3

Số đề thi: 1 Đã phát hành

18. Từ vựng nâng cao 4

Số đề thi: 1 Đã phát hành

24. Ngữ pháp: Câu điều kiện (Conditionals)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

25. Unit 5. Cultural Identity (SGK 12 Thí điểm)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

26. Các kỹ năng làm bài

Số đề thi: 4 Đã phát hành

27. Ngữ pháp: Đảo ngữ (Inversion)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

28. Đọc hiểu cơ bản 6

Số đề thi: 5 Đã phát hành

29. Đọc hiểu cơ bản 7

Số đề thi: 5 Đã phát hành

30. Unit 6. Endangered Species (SGK 12 Thí điểm)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

31. Ngữ pháp: Cấu trúc song hành (Parallelism)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

32. Đọc hiểu cơ bản 8

Số đề thi: 5 Đã phát hành

33. Đọc hiểu cơ bản 9

Số đề thi: 5 Đã phát hành

35. Đọc hiểu cơ bản 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

36. Đọc hiểu cơ bản 11

Số đề thi: 4 Đã phát hành

37. Unit 8. The World of Work (SGK 12 Thí điểm)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

38. Unit 9. Choosing a Career (SGK 12 Thí điểm)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

40. Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu (Modals)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

41. Unit 10. Lifelong Learning (SGK 12 Thí điểm)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

43. Ngữ pháp: Câu hỏi đuôi (Tag Questions)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

44. Ngữ pháp: So sánh (Comparison)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

45. Ngữ pháp: Câu chẻ/ Câu nhấn mạnh

Số đề thi: 1 Đã phát hành

47. Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com