Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Động từ khuyết thiếu - có lời giải chi tiết

2.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 1 (có video chữa)

3.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 1

4.

BTVN - Bài tập Unit 3 - SGK 12 Thí điểm (có video chữa) - Phần 1

5.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 1 (có video chữa và LG chi tiết)

6.

BTVN - Câu tường thuật - có lời giải chi tiết

7.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 1 (có video chữa)

8.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 1

9.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1

10.

BTVN - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

11.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1

12.

BTVN - Unit 2 - tiếng Anh 12

13.

Thi online - 30 bài tập Trọng âm: Mức độ nhận biết - phần 2 (có lời giải chi tiết)

14.

Thi online - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (phần 1)

15.

BTVN - Các nguyên âm đơn

16.

BTVN - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

17.

Thi online - 50 bài tập Chức năng giao tiếp - phần 3 (có lời giải chi tiết)

18.

BTVN - Unit 1. tiếng Anh 12

19.

BTVN - Present simple tense (có video chữa)

20.

BTVN - Unit 1. tiếng Anh 11

21.

BTVN - Sự hình thành tính từ, trạng từ và danh từ từ gốc danh từ

22.

BTVN - Nguyên âm đơn (có video chữa)

23.

BTVN - Các nguyên âm đôi

24.

BTVN - Unit 1. tiếng Anh 10

25.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2020-2021 ( có lời giải chi tiết)

26.

BTVN - Luyện tập về thì Hiện tại tiếp diễn - Có giải thích chi tiết

27.

BTVN - Luyện đề tổng hợp 1 (có video chữa)

28.

BTVN - Unit 2. tiếng Anh 12

29.

Thi online - Động từ khuyết thiếu (phần 1)

30.

Thi online - Các cấu trúc hay gặp ( phần 1)

31.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 - Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn năm học 2020-2021 ( có lời giải chi tiết)

32.

BTVN - Từ Đồng Nghĩa (có video chữa)

33.

BTVN - Luyện đề tổng hợp 2 (có video chữa)

34.

Đề thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online - Thì của động từ (phần 1) (có video chữa)

36.

BTVN - Bài tập đọc đục lỗ

37.

Thi online - Câu hỏi đuôi cơ bản và nâng cao ( phần 1)

38.

BTVN - Chức năng giao tiếp - Test 1 (có video chữa)

39.

BTVN - Reading Comprehension - Test 1 (có video chữa)

40.

BTVN - Đọc thực hành 1: The Ice Hotel (có video chữa)

41.

Thi online - 50 bài tập Ngữ âm: Mức độ nhận biết - phần 1 (có lời giải chi tiết)

42.

Thi online - Sự phối hợp thì (phần 1) (có video chữa)

43.

BTVN - Đại từ (có video chữa)

44.

BTVN - Động từ to be và các đại từ nhân xưng

45.

BTVN - Tổng quan về 44 âm trong tiếng Anh - Có video chữa

46.

BTVN - Thì hiện tại đơn

47.

BTVN - Tình huống giao tiếp (có video chữa)

48.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: ĐHSP Hà Nội

50.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh (lần 1)

51.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Cụm trường THPT Thuận Thành - Bắc Ninh

52.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Nam Định (lần 2)

53.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Gia Bình - Bắc Ninh (lần 2)

54.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (lần 1)

55.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Anh - Bộ GD&ĐT năm 2022

56.

Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT môn Anh - Bộ GD&ĐT - năm 2021 (Có video chữa)

57.

Mini test 1. Ôn tập ngữ pháp - Bổ trợ đề số 1 (có lời giải chi tiết)

58.

Đề chính thức thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh năm 2021 - Mã đề 401 (có video chữa)

59.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 1 (có video chữa)

60.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 1 (có video chữa)

61.

Đề chính thức thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh năm 2021 - Mã đề 402 (có video chữa)

62.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 2 (có video chữa)

63.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - THPT Yên Thế - Bắc Giang (Lần 1)

64.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 3 (có video chữa)

65.

Đề chính thức thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh năm 2021 - Mã đề 404 (có video chữa)

66.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 1 (có video chữa)

67.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

68.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2021 - mã đề 404 (có lời giải chi tiết)

70.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 401 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S0] – Tiếng Anh Cho Học Sinh 12 Mất Gốc – Cô Kiều Thắng - năm 2023

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

[S1] - Nền Tảng Tiếng Anh 12 Năm 2023 (chương trình SGK mới) - Cô Hoàng Xuân

1. Unit 1. Life Stories

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. The Green Movement

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. The Mass Media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Cultural Identity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 6. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 7. Artificial Intelligence

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. The World of Work

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

15. Unit 9. Choosing a Career

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 10. Lifelong Learning

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Nền Tảng Tiếng Anh 12 Năm 2023 (chương trình SGK chuẩn) - Thầy Nguyễn Kim Long

1. Unit 1. Home Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Cultural Diversity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Ways of Socializing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. School Education System

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Higher Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Future Jobs

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. Economic Reforms

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. Life in the future

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 9. Deserts

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 11. Books

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 12. Water Sports

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 13. The 22nd Sea Games

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 15. Women in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Bài tập bổ trợ SGK tiếng Anh 12 (Chương trình SGK mới) - Cô Hoàng Xuân - năm 2023

1. Unit 1. Life Stories (SGK 12 mới)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation (SGK 12 mới)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2023 - Cô Hoàng Xuân

1. Ngữ âm

Số đề thi: 14 Đã phát hành

4. Mạo từ

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Từ vựng nâng cao 1

Số đề thi: 1 Đã phát hành

8. Từ đồng nghĩa nâng cao 1

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Từ vựng nâng cao 2

Số đề thi: 1 Đã phát hành

12. Từ đồng nghĩa nâng cao 2

Số đề thi: 1 Đã phát hành

14. Ngữ pháp: Thức giả định

Số đề thi: 2 Đã phát hành

15. Từ vựng nâng cao 3

Số đề thi: 1 Đã phát hành

16. Từ đồng nghĩa nâng cao 3

Số đề thi: 1 Đã phát hành

19. Từ vựng nâng cao 4

Số đề thi: 1 Đã phát hành

21. Giới từ ( Bài số 1)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

25. Giới từ (Bài số 2)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

31. Các kỹ năng làm bài

Số đề thi: 4 Đã phát hành

33. Đọc hiểu cơ bản 6

Số đề thi: 5 Đã phát hành

34. Đọc hiểu cơ bản 7

Số đề thi: 5 Đã phát hành

37. Đọc hiểu cơ bản 8

Số đề thi: 5 Đã phát hành

38. Đọc hiểu cơ bản 9

Số đề thi: 5 Đã phát hành

40. Đọc hiểu cơ bản 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

41. Đọc hiểu cơ bản 11

Số đề thi: 4 Đã phát hành

49. Ngữ pháp: So sánh (Comparison)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

51. Cụm động từ thiết yếu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

53. Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2023 - Cô Kiều Thắng

1. Ngữ âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Ngữ pháp

Số đề thi: 57 Đã phát hành

3. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2023 - Cô Nguyễn Thị Hà Phương

1. DẠNG 1. PHONETICS

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. DẠNG 2. SENTENCE COMPLETION

Số đề thi: 60 Đã phát hành

4. DẠNG 4. CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. DẠNG 5. READING – GAP FILLING

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. DẠNG 6. READING COMPREHENSION

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. DẠNG 7. ERROR IDENTIFICATION

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. DẠNG 8. SENTENCE TRANSFORMATION

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. DẠNG 9. SENTENCE COMBINATION

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh 5++ Năm 2023 - Cô Trần Phượng

1. Chuyên đề: Ngữ âm

Số đề thi: 17 Đã phát hành

2. Chuyên đề: Ngữ pháp

Số đề thi: 56 Đã phát hành

[S3] - Luyện Đề Thi Thử TN THPT & ĐH Môn Anh năm 2023 - Có video chữa - Cô Hoàng Xuân

1.

Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT môn Anh - Bộ GD&ĐT - năm 2021 (Có video chữa)

2.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 1 (có video chữa)

3.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 2 (có video chữa)

4.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 3 (có video chữa)

5.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 4 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 5 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 6 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 7 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 8 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 9 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 10 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 11 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 12 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 13 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 14 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 15 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 16 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 17 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 18 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 19 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2023 - Đề số 20 (có video chữa)

22.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2022 - Đề số 21 (có video chữa)

23.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2022 - Đề số 22 (có video chữa)

24.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2022 - Đề số 23 (có video chữa)

25.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2022 - Đề số 24 (có video chữa)

[S3] - Cô Thắng - Luyện đề thi thử TN THPT& ĐH môn Anh năm 2023 - Có video chữa

1. 20 ĐỀ LUYỆN THI “CỐT LÕI”

Số đề thi: 40 Đang phát hành... loading

Sắp thi 20/03/2023

[S3] - Luyện Đề Thi Thử TN THPT & ĐH Môn Anh Năm 2023 - Có Video Chữa - Cô Nguyễn Thị Hà Phương

1.

Đề chính thức thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh năm 2021 - Mã đề 401 (có video chữa)

2.

Đề chính thức thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh năm 2021 - Mã đề 402 (có video chữa)

3.

Đề chính thức thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh năm 2021 - Mã đề 403 (có video chữa)

4.

Đề chính thức thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh năm 2021 - Mã đề 404 (có video chữa)

5.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 1 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 2 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 3 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 4 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 5 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 6 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 7 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 8 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 9 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 10 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 11 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 12 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 13 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 14 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 15 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 16 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 17 (có video chữa)

22.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 18 (có video chữa)

23.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 19 (có video chữa)

24.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 20 (có video chữa)

[S3] - Siêu phẩm 58+ đề thi thử TN THPT môn Tiếng Anh của các trường THPT chuyên năm 2023 - có lời giải chi tiết

1.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - THPT Yên Thế - Bắc Giang (Lần 1)

2.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh (Lần 1)

3.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - Trường THPT Hàm Long - Bắc Ninh (Lần 1)

4.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh (Lần 1)

5.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - Trường THPT Ninh Giang - Hải Dương (Lần 1)

6.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh (Lần 1)

7.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - Trường THPT Trần Quang Khải - Hưng Yên (Lần 1)

8.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - Trường THPT Quảng Xương - Thanh Hóa (Lần 1)

9.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - Đề minh họa ĐGNL ĐH Sư Phạm Hà Nội

10.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (lần 1)

11.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

12.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - Liên trường THPT Nghê An (lần 1)

13.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2023 - Cụm trường phía Nam - Hưng Yên

[S3] - Tuyệt phẩm 56+ đề thi thử TN THPT môn Anh các trường THPT Chuyên năm 2022 - có lời giải chi tiết

1.

Đề khảo sát chất lượng thi THPT 2022 - môn Anh- THPT Sầm Sơn - Thanh Hóa (lần 1)

2.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Hài Dương (lần 1)

3.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình

4.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Liên trường THPT Nghệ An (lần 3)

5.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: ĐHSP Hà Nội

6.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa (lần 2)

7.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở Hà Tĩnh (lần 2)

8.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Như Thanh - Thanh Hóa (lần 1)

9.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Dân tộc Nội Trú - Thanh Hóa - (lần 1)

10.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Bắc Ninh (lần 2)

11.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Chuyên Hùng Vương (lần 1)

12.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc (lần 2)

13.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Hướng Hóa - Quảng Trị

14.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Liên trường Nghệ An (lần 2)

15.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT DTNT Ngọc Lặc (lần 1)

16.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Chuyên Bắc Giang (lần 1)

17.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Liên trường Nghệ An (lần 1)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh (lần 3)

19.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Chuyên Bắc Ninh (lần 2)

20.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (lần 1)

21.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Bắc Giang

22.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh (lần 1)

23.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Quan Hóa (lần 1)

24.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Bắc Ninh (lần 1)

25.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc (lần 1)

26.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Hà Nội

27.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Trần Quốc Tuấn - Quảng Ngãi

28.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Hương Sơn - Hà Tĩnh

29.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Hải Phòng

30.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Cụm trường THPT Thuận Thành - Bắc Ninh

31.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa (lần 1)

32.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Lục Ngạn - Bắc Giang

33.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh (lần 1)

34.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh

35.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Liên trường THPT Quảng Nam

36.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Lạng Sơn (lần 1)

37.

Đề thi Đánh giá năng lực môn Anh 2022 - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (lần 2)

38.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Nam Định (lần 2)

39.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Chuyên Lào Cai (lần 1)

40.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình (lần 1)

41.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Tuyên Quang

42.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Thanh Hóa (Lần 2)

43.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Ninh Bình

44.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Nam Sách- Hải Dương (lần 1)

45.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Gia Bình - Bắc Ninh (lần 2)

46.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (lần 1)

47.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Yên Bái

48.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Thọ Xuân 5 - Thanh Hóa (lần 1)

49.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Chuyên ĐH Vinh (lần 1)

50.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa

51.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Tiên Du 1 - Bắc Ninh (lần 1)

52.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (lần 1)

53.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa

54.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: Sở GD&ĐT Hòa Bình

55.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Triệu Sơn 3 - Thanh Hóa (lần 1)

56.

Đề thi thử TN THPT môn Anh 2022: THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa (lần 1)

57.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Anh - Bộ GD&ĐT năm 2022

[S3] - Đề Thi TN THPT & ĐH Chính Thức Tiếng Anh Đến Năm 2022 - Có Lời Giải Chi Tiết

[S4] - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh năm 2023 – Cô Hoàng Xuân

1.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 5 (Có video chữa)

2.

BTVN - Chữa lỗi sai - Bài 1 (Có video chữa)

3.

BTVN - Thành ngữ - Bài 1 (Có video chữa)

4.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 1 (Có video chữa)

5.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 4 (Có video chữa)

6.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 2 (Có video chữa)

7.

BTVN - Phát âm đuôi -s/es (Có video chữa)

8.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 4 (Có video chữa)

9.

BTVN - Tình huống giao tiếp - Bài 2 (Có video chữa)

10.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 1 (Có video chữa)

11.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 2 (Có video chữa)

12.

BTVN - Đảo ngữ (Có video chữa)

13.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 2 (Có video chữa)

14.

BTVN - Giới từ - Bài 1 (Có video chữa)

15.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 4 (Có video chữa)

16.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 3 (Có video chữa)

17.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 1 (Có video chữa)

18.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 3 (Có video chữa)

19.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 4 (Có video chữa)

20.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 2 (Có video chữa)

21.

BTVN - Phát âm: Nguyên âm Tiếng Anh - Bài 1 (Có video chữa)

22.

BTVN - Giới từ - Bài 3 (Có video chữa)

23.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 5 (Có video chữa)

24.

BTVN - Động từ khuyết thiếu (Có video chữa)

25.

BTVN - Câu điều kiện và câu ước (Có video chữa)

26.

BTVN - Trọng âm từ 2 âm tiết - Bài 2 (Có video chữa)

27.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 4 (Có video chữa)

28.

BTVN - Từ loại (Có video chữa)

29.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 1 (Có video chữa)

30.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 2 (Có video chữa)

31.

BTVN - Câu so sánh (Có video chữa)

32.

BTVN - Câu hỏi đuôi - Bài 1 (Có video chữa)

33.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 5 (Có video chữa)

34.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 3 (Có video chữa)

35.

BTVN - Đại từ quan hệ/Trạng từ quan hệ (Có video chữa)

36.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 5 (Có video chữa)

37.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 3 (Có video chữa)

38.

BTVN - Thì của động từ (Có video chữa)

39.

BTVN - Lượng từ (Có video chữa)

40.

BTVN - Trọng âm từ 2 âm tiết - Bài 1 (Có video chữa)

41.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 6 (Có video chữa)

42.

BTVN - Trọng âm từ 3 âm tiết (Có video chữa)

43.

BTVN - Tình huống giao tiếp - Bài 1 (Có video chữa)

44.

BTVN - Phân từ hoàn thành (có video chữa)

45.

BTVN - Chữa lỗi sai - Bài 2 (Có video chữa)

46.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 1 (Có video chữa)

47.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 3 (Có video chữa)

48.

BTVN - Cụm động từ (Có video chữa) - Bài 1

49.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 7 (Có video chữa)

50.

BTVN - Phát âm: Nguyên âm Tiếng Anh - Bài 2 (Có video chữa)

51.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 2 (Có video chữa)

52.

BTVN - Cụm động từ - Bài 2 (Có video chữa)

53.

BTVN - Phát âm đuôi -ed (Có video chữa)

54.

BTVN - Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (Có video chữa)

55.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 3 (Có video chữa)

56.

BTVN - Trật tự của tính từ trước danh từ (Có video chữa)

57.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 8 (Có video chữa)

58.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 4 (Có video chữa)

59.

BTVN - Câu chủ động & bị động (Có video chữa)

60.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 5 (Có video chữa)

61.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 1 (Có video chữa)

62.

BTVN - Giới từ - Bài 2 (Có video chữa)

[S4] - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh năm 2023 – Cô Nguyễn Thị Hà Phương

1.

BTVN - Đọc hiểu (có video chữa)

2.

BTVN - Động từ khuyết thiếu (có video chữa)

3.

BTVN - Câu bị động (có video chữa)

4.

BTVN - Trọng âm từ (có video chữa)

5.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT – Đề số 3 (có video chữa)

6.

BTVN - Thức giả định (có video chữa)

7.

BTVN - Giới từ (có video chữa)

8.

BTVN - Đảo ngữ (có video chữa)

9.

BTVN - Thì của động từ (có video chữa)

10.

BTVN - Sự phối hợp thì trong câu (có video chữa)

11.

BTVN - Mạo từ (có video chữa)

12.

BTVN - Tính từ & Trật tự tính từ (có video chữa)

13.

BTVN - Tình huống giao tiếp & phản hồi (có video chữa)

14.

BTVN - Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (có video chữa)

15.

BTVN - Câu chẻ (có video chữa)

16.

BTVN - Từ loại cơ bản và vị trí từ trong câu (có video chữa)

17.

BTVN - Cụm động từ (có video chữa)

18.

BTVN - Liên từ và các loại mệnh đề (có video chữa)

19.

BTVN - So sánh (có video chữa)

20.

BTVN - Thành ngữ (có video chữa)

21.

BTVN - Mệnh đề quan hệ (có video chữa)

22.

BTVN - Câu hỏi đuôi (có video chữa)

23.

BTVN - Từ vựng cơ bản & nâng cao (có video chữa)

24.

BTVN - Động từ nguyên mẫu và danh động từ (có video chữa)

25.

BTVN - Mệnh đề rút gọn (có video chữa)

26.

BTVN - Câu điều kiện (có video chữa)

27.

BTVN - Phát âm đuôi –ed, đuôi –s/es (có video chữa)

28.

BTVN - Từ vựng thường gây nhầm lẫn (có video chữa)

29.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT – Đề số 1 (có video chữa)

30.

BTVN - Sự kết hợp từ (có video chữa)

31.

BTVN - Lượng từ & sự hòa hợp chủ - vị (có video chữa)

32.

BTVN - Câu tường thuật (có video chữa)

33.

BTVN - Phát âm nguyên âm và phụ âm (có video chữa)

34.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT – Đề số 2 (có video chữa)

[S+] - Ngữ âm - Từ vựng - Ngữ pháp trọng điểm tiếng Anh (CT SGK Chuẩn) - Cô Hoàng Xuân - năm 2023

[S+] Ngữ pháp trọng điểm luyện thi TN THPT năm 2023 - Cô Trần Phượng

Xem thêm

[S+] - 8000 Câu Hỏi Tiếng Anh Chọn Lọc Theo Dạng Và Mức Độ - Có Lời Giải Chi Tiết - năm 2023

3. Dạng 3: Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Dạng 4: Tìm từ đồng nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Dạng 5: Tìm từ trái nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Dạng 6: Tìm lỗi sai

Số đề thi: 11 Đã phát hành

10. Dạng 10: Đọc hiểu

Số đề thi: 42 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Đề Thi Học Kì Tiếng Anh Lớp 12 - Có Lời Giải Chi Tiết (Chương Trình SGK Mới) - năm 2023

[S+] - Đề Thi Học Kì Tiếng Anh Lớp 12 - Có Lời Giải Chi Tiết (Chương Trình SGK Chuẩn) - năm 2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com