`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online tổng hợp tiếng Anh - Lớp 12 - Đề số 8 - Có video chữa

1.

Reading 7B: Seeing the Impossible

1.

Thi online - 30 bài tập Tìm lỗi sai: Mức độ nhận biết - phần 3 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Unit 2 - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

3.

Thi online – Tổng hợp các thì (có video chữa)

4.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Các dạng bài tập đọc hiểu - Có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Bài tập đọc đục lỗ - Có lời giải chi tiết

7.

Thi online_Unit 1. Fun and Games_Có lời giải chi tiết

8.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

9.

Thi online - Luyện tập Câu điều kiện cơ bản - Có lời giải chi tiết

10.

Thi online – Ngữ pháp tổng hợp 1 (có video chữa)

11.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - Luyện tập về Mệnh đề quan hệ rút gọn - Có giải thích chi tiết

18.

Thi online - Unit 3 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

19.

Thi online – Đọc điền từ tổng hợp 1 (có video chữa)

20.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

21.

Thi online - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

22.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

23.

Thi online - Động từ khuyết thiếu - có lời giải chi tiết

24.

Thi online - Câu tường thuật - có lời giải chi tiết

25.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

27.

Thi online – Đọc hiểu 1 (có video chữa)

28.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online – Luyện đề tổng hợp 1 (có video chữa)

36.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

37.

Thi online - 50 bài tập Ngữ âm: Mức độ nhận biết - phần 1 (có lời giải chi tiết)

38.

Thi online - 30 bài tập Trọng âm: Mức độ nhận biết - phần 2 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 3 (có video chữa)

40.

Thi online - 50 bài tập Chức năng giao tiếp - phần 3 (có lời giải chi tiết)

41.

Thi online - Unit 2. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

42.

Thi online - Unit 5. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

43.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Cô Hoàng Xuân - Khóa Nền Tảng tiếng Anh lớp 12 SGK chương trình mới - năm 2020

1. Unit 1. Life Stories

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. The Green Movement

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 4. The Mass Media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Cultural Identity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 6. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Sắp thi 26/11/2019

11. Unit 8. The World of Work

Số đề thi: 2

Sắp thi 18/12/2019

12. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1

Sắp thi 09/01/2020

13. Unit 9. Choosing a Career

Số đề thi: 2

Sắp thi 15/01/2020

14. Unit 10. Lifelong Learning

Số đề thi: 2

Sắp thi 06/02/2020

15. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1

Sắp thi 28/02/2020
Sắp thi 06/03/2020

Xem thêm

Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện thi THPT quốc gia môn Anh năm 2020

1. Chuyên đề Ngữ âm

Số đề thi: 14 Đã phát hành

16. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Cô Trần Phượng - Khóa luyện thi THPT QG dành cho học sinh mất gốc môn Anh năm 2020

1. Chuyên đề: Ngữ pháp

Số đề thi: 56 Đã phát hành

2. Chuyên đề: Ngữ âm

Số đề thi: 17 Đã phát hành

Thầy Nguyễn Kim Long - Khóa Nền tảng tiếng Anh lớp 12 SGK chương trình chuẩn - năm 2020

1. Unit 1. Home Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Cultural Diversity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Ways of Socializing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. School Education System

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Higher Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Future Jobs

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. Economic Reforms

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. Life in the future

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 9. Deserts

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 11. Books

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 12. Water Sports

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 13. The 22nd Sea Games

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 15. Women in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

Cô Hoàng Xuân - Khóa Tổng ôn Từ vựng - Ngữ âm - Ngữ pháp tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG 2020

Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện đề thi thử THPT QG môn Anh năm 2020 - có video chữa

1.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

2.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 1 (có video chữa)

3.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 2 (có video chữa)

4.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 3 (có video chữa)

5.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 4 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 5 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 6 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 7 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 8 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 9 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 10 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 11 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 12 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 13 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 14 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 15 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 16 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 17 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 18 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 19 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 20 (có video chữa)

Cô Kiều Thắng - Khóa luyện thi đại học & THPT quốc gia tiếng Anh năm 2020

1. Ngữ âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Ngữ pháp

Số đề thi: 46 Đang phát hành... loading

3. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1

Sắp thi 28/12/2019

Cô Kiều Thắng - Môn tiếng Anh lớp 12 - tiếng Anh dành cho học sinh mất gốc - năm 2020

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

80 đề thi thử THPT QG môn Anh của các trường THPT Chuyên trên cả nước năm 2020 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Bình Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 2 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh Sở GD&ĐT Hưng Yên - (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

8000 Bài tập tiếng Anh chọn lọc theo dạng & phân loại theo mức độ (có lời giải chi tiết) - năm 2020

3. Dạng 3: Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Dạng 4: Tìm từ đồng nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Dạng 5: Tìm từ trái nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Dạng 6: Tìm lỗi sai

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

Sắp thi 21/12/2019
Sắp thi 08/01/2020

10. Dạng 10: Đọc hiểu

Số đề thi: 42

Sắp thi 26/01/2020
Sắp thi 15/02/2020

Xem thêm

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017- 2019 (có lời giải chi tiết)

Khóa đề thi học kỳ tiếng Anh 12 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2020

77 đề thi thử THPT QG môn Anh của các trường THPT chuyên trên cả nước năm 2019 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Chuyên Bắc Ninh - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi thử THPT QG môn Anh sở GD&ĐT Bạc Liêu - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - lần 2 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Bắc Ninh - lần 2 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Bắc Ninh - lần 3 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên KHTN - Hà Nội - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Thăng Long - Hà Nội - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Kim Liên - Hà Nội - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi thử THPT QG môn Anh sở GD&ĐT Bạc Liêu - lần 2 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên ĐHSP - Hà Nội - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Thái Nguyên - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Bắc Ninh - lần 4 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Hưng Yên - lần 2 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Hà Nội - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

Khóa đề thi học kỳ môn Anh lớp 12 của các sở GD & các trường THPT trên cả nước (có lời giải chi tiết) - năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com