Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online luyện thi và luyện đề đại học & THPT Quốc gia trực tuyến môn tiếng Anh lớp 12.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

THẦY NGUYỄN KIM LONG - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 12 BÁM SÁT SGK CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

1. Thi Online - Giới thiệu khóa tiếng Anh 12 chương trình chuẩn

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 14/05/2018

2. Thi Online - Unit 1. Home Life

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Unit 2. Cultural Diversity

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 3. Ways of Socializing

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Unit 4. School Education System

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Ôn tập & kiểm tra giữa HKI tiếng Anh 12

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Unit 5. Higher Education

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

8. Thi Online - Unit 6. Future Jobs

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 15/08/2018

9. Thi Online - Unit 7. Economic Reforms

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 31/08/2018

10. Thi Online - Unit 8. Life in the future

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 17/09/2018

11. Thi Online - Ôn tập & kiểm tra cuối HKI tiếng Anh 12

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 04/10/2018

12. Thi Online - Unit 9. Deserts

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 10/10/2018

13. Thi Online - Unit 10. Endangered Species

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 27/10/2018

14. Thi Online - Unit 11. Books

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 14/11/2018

15. Thi Online - Unit 12. Water Sports

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 02/12/2018

16. Thi Online - Ôn tập & kiểm tra giữa HKII tiếng Anh 12

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 20/12/2018

17. Thi Online - Unit 13. The 22nd Sea Games

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 25/12/2018

18. Thi Online - Unit 14. International Organizations

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 15/01/2019

19. Thi Online - Unit 15. Women in Society

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 05/02/2019

20. Thi Online - Unit 16. The Association of Southeast Asian Nations

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 26/02/2019

21. Thi Online - Ôn tập & kiểm tra cuối HKII tiếng Anh 12

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 23/03/2019

CÔ HOÀNG XUÂN - KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN ANH 2019

1. Thi Online - Chuyên đề Ngữ âm

 • Số đề thi: 14
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Chuyên đề từ vựng căn bản [ Basic Vocabulary]

 • Số đề thi: 14
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Chuyên đề Từ vựng nâng cao [ Advanced Vocabulary]

 • Số đề thi: 14
 • Đang phát hành ... loading

4. Thi Online - Các thành ngữ tiếng Anh thông dụng nhất [ Idioms]

 • Số đề thi: 5
 • Ngày phát hành: 21/08/2018

5. Thi Online - Cấu tạo từ [ Word Formation] - (Chuyên đề Ngữ pháp )

 • Số đề thi: 5
 • Ngày phát hành: 15/09/2018

6. Thi Online - Thì của động từ [ Tenses of Verbs] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 12
 • Ngày phát hành: 20/09/2018

7. Thi Online - Các vấn đề về từ loại cơ bản trong tiếng Anh [ Parts of Speech] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 7
 • Ngày phát hành: 02/10/2018

8. Thi Online - Câu hỏi đuôi [ Tag Questions] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 10/10/2018

9. Thi Online - Cấu trúc song hành [ Parallelism] - ( Chuyên đề ngữ pháp)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 11/10/2018

10. Thi Online - Câu chẻ/ Câu nhấn mạnh[ Cleft Sentences] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 12/10/2018

11. Thi Online - Các loại mệnh đề [ Types of Clauses] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 9
 • Ngày phát hành: 13/10/2018

12. Thi Online - Câu điều kiện [ Conditionals] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 22/10/2018

13. Thi Online - Câu chủ động - Câu bị động[ Active - Passive Sentences] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 25/10/2018

14. Thi Online - Câu tường thuật [ Reported Speech] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 27/10/2018

15. Thi Online - Đảo ngữ [ Inversion] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 30/10/2018

16. Thi Online - Thức giả định - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 01/11/2018

17. Thi Online - Các vấn đề về động từ - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số đề thi: 4
 • Ngày phát hành: 02/11/2018

18. Thi Online - Chuyên đề Chức năng giao tiếp

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 06/11/2018

19. Thi Online - Luyện kỹ năng đọc hiểu cơ bản [ Basic Reading Comprehension]

 • Số đề thi: 24
 • Ngày phát hành: 07/11/2018

20. Thi Online - Chuyên đề Đọc hiểu

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 01/12/2018

21. Thi Online - Chuyên đề Các kỹ năng làm bài

 • Số đề thi: 4
 • Ngày phát hành: 07/12/2018

KHÓA ÔN TẬP & KIỂM TRA NGỮ ÂM - TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHUẨN BỊ CHO KỲ THI THPTQG 2019

CÔ HOÀNG XUÂN - KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH 2019 - CÓ VIDEO CHỮA

CÔ KIỀU THẮNG - KHÓA LUYỆN THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2019

1. Thi Online - Ngữ âm

 • Số đề thi: 8
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Ngữ pháp

 • Số đề thi: 46
 • Đang phát hành ... loading

3. Thi Online - Chuyên đề Đọc hiểu

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 10/02/2019

CÔ KIỀU THẮNG _ KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2019 - CÓ VIDEO CHỮA

CÔ KIỀU THỊ THẮNG _MÔN TIẾNG ANH_LỚP 12_TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC

ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPT QG MÔN ANH NĂM 2017 VÀ 2018 ( CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com