Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online – Ngữ pháp tổng hợp 1 (có video chữa)

2.

Thi online - Cách phát âm đuôi -ed

3.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 401 (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online – Tổng hợp các thì (có video chữa)

5.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 3

7.

Thi online - Động từ khuyết thiếu - có lời giải chi tiết

8.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

11.

Thi online - 30 bài tập Trọng âm: Mức độ nhận biết - phần 2 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

13.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

14.

Thi online - Unit 2. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

15.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 4

16.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

22.

Thi online - 50 bài tập Chức năng giao tiếp - phần 3 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 5

25.

Thi online - Câu tường thuật - có lời giải chi tiết

26.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

27.

Thi online - Unit 10. tiếng Anh 12 – Có lời giải chi tiết

28.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 1

31.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 trường THPT Thạnh Hóa (Long An) - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online - Unit 3 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

36.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

37.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 2

38.

Thi online - Unit 2 - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

40.

Thi online - Bài tập Unit 3 - SGK 12 Thí điểm (có video chữa) - Phần 1

41.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

42.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

43.

Thi online - Unit 6 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

44.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 3

45.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

46.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 1

47.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

48.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 4

49.

Thi online - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

50.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

51.

Thi online - 50 bài tập Ngữ âm: Mức độ nhận biết - phần 1 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

54.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 2

55.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

56.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

57.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 5

58.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 2 HKII - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi HK2 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

60.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

61.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

62.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

63.

Thi online - Unit 5. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

64.

Thi online - Thì quá khứ hoàn thành & quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

65.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

66.

Thi online - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

67.

Thi online - Luyện tập về Mệnh đề quan hệ rút gọn - Có giải thích chi tiết

68.

Thi online - REVISION 1 (có video chữa)

69.

Thi online - Luyện tập Câu điều kiện cơ bản - Có lời giải chi tiết

70.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

71.

Thi online – Đọc hiểu 1 (có video chữa)

Xem thêm

[S1] - Nền Tảng Tiếng Anh 12 Năm 2022 (chương trình SGK mới) - Cô Hoàng Xuân

1. Unit 1. Life Stories

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. The Green Movement

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. The Mass Media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Cultural Identity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Ôn tập & kiểm tra HK1 tiếng Anh 12 mới

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Unit 6. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 7. Artificial Intelligence

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. The World of Work

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

14. Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Unit 9. Choosing a Career

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 10. Lifelong Learning

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

18. Ôn tập & kiểm tra HK2 tiếng Anh 12 mới

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Bài tập bổ trợ SGK tiếng Anh 12 (Chương trình SGK mới) - Cô Hoàng Xuân - năm 2022

1. Unit 1. Life Stories (SGK 12 mới)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation (SGK 12 mới)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

5. Unit 5. Cultural Identity (SGK 12 mới)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

6. Unit 6. Endangered Species (SGK 12 mới)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Unit 7. Artificial Intelligence (SGK 12 mới)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Unit 8. The World of Work (SGK 12 mới)

Số đề thi: 3 Đang phát hành... loading

9. Unit 9. Choosing a Career (SGK 12 mới)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Unit 10. Lifelong Learning (SGK 12 mới)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

[S1] - Nền Tảng Tiếng Anh 12 Năm 2022 (chương trình SGK chuẩn) - Thầy Nguyễn Kim Long

1. Unit 1. Home Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Cultural Diversity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Ways of Socializing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. School Education System

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Higher Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Future Jobs

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. Economic Reforms

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. Life in the future

Số đề thi: 2 Đã phát hành

10. Ôn tập & kiểm tra cuối HKI tiếng Anh 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

11. Unit 9. Deserts

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 11. Books

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 12. Water Sports

Số đề thi: 2 Đã phát hành

15. Ôn tập & kiểm tra giữa HKII tiếng Anh 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

16. Unit 13. The 22nd Sea Games

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Unit 14. International Organizations

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 15. Women in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

20. Ôn tập & kiểm tra cuối HKII tiếng Anh 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S0] – Tiếng Anh Cho Học Sinh 12 Mất Gốc – Cô Kiều Thắng - năm 2022

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2022 - Cô Hoàng Xuân

1. Ngữ âm

Số đề thi: 14 Đã phát hành

5. Ngữ pháp: Cấu tạo từ (Word Formation)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Từ vựng nâng cao 1

Số đề thi: 1 Đã phát hành

7. Từ đồng nghĩa nâng cao 1

Số đề thi: 1 Đã phát hành

8. Unit 2. Cultural Diversity (SGK 12 cơ bản)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Từ vựng nâng cao 2

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Từ đồng nghĩa nâng cao 2

Số đề thi: 1 Đã phát hành

12. Unit 2. Urbanisation (SGK 12 Thí điểm)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

13. Ngữ pháp: Thức giả định

Số đề thi: 1 Đã phát hành

14. Từ vựng nâng cao 3

Số đề thi: 1 Đã phát hành

15. Từ đồng nghĩa nâng cao 3

Số đề thi: 1 Đã phát hành

17. Từ vựng nâng cao 4

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Sắp thi 15/09/2021
Sắp thi 29/09/2021
Sắp thi 05/10/2021
Sắp thi 09/10/2021
Sắp thi 24/10/2021
Sắp thi 28/10/2021

25. Các kỹ năng làm bài

Số đề thi: 4

Sắp thi 03/11/2021
Sắp thi 08/11/2021

27. Đọc hiểu cơ bản 6

Số đề thi: 5

Sắp thi 10/11/2021

28. Đọc hiểu cơ bản 7

Số đề thi: 5

Sắp thi 18/11/2021
Sắp thi 23/11/2021
Sắp thi 29/11/2021

31. Đọc hiểu cơ bản 8

Số đề thi: 5

Sắp thi 30/11/2021

32. Đọc hiểu cơ bản 9

Số đề thi: 5

Sắp thi 08/12/2021
Sắp thi 13/12/2021

34. Đọc hiểu cơ bản 10

Số đề thi: 5

Sắp thi 16/12/2021

35. Đọc hiểu cơ bản 11

Số đề thi: 4

Sắp thi 22/12/2021
Sắp thi 25/12/2021
Sắp thi 31/12/2021
Sắp thi 02/01/2022
Sắp thi 07/01/2022
Sắp thi 08/01/2022
Sắp thi 12/01/2022
Sắp thi 14/01/2022
Sắp thi 17/01/2022
Sắp thi 21/01/2022

46. Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 1

Sắp thi 23/01/2022
Sắp thi 25/01/2022

Xem thêm

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2022 - Cô Nguyễn Thị Hà Phương

1. DẠNG 1. PHONETICS

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. DẠNG 2. SENTENCE COMPLETION

Số đề thi: 60 Đã phát hành

3. DẠNG 3. TỪ ĐỒNG NGHĨA VÀ TRÁI NGHĨA

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Sắp thi 22/01/2022
Sắp thi 02/02/2022
Sắp thi 07/02/2022
Sắp thi 26/03/2022
Sắp thi 01/04/2022
Sắp thi 02/04/2022
Sắp thi 03/04/2022

11. LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP

Số đề thi: 5

Sắp thi 01/06/2022

Xem thêm

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh 5++ Năm 2022 - Cô Trần Phượng

1. Chuyên đề: Ngữ pháp

Số đề thi: 56 Đã phát hành

2. Chuyên đề: Ngữ âm

Số đề thi: 17 Đã phát hành

Sắp thi 23/12/2021

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2022 - Cô Kiều Thắng

1. Ngữ âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Ngữ pháp

Số đề thi: 57 Đã phát hành

3. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1

Sắp thi 18/01/2022

[S3] - Luyện Đề Thi Thử TN THPT & ĐH Môn Anh Năm 2022 - Có Video Chữa - Cô Hoàng Xuân

1.

Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT môn Anh - Bộ GD&ĐT - năm 2021 (Có video chữa)

2.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 1 (có video chữa)

3.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 3 (có video chữa)

4.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 2 (có video chữa)

5.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 4 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 5 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 6 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 7 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 8 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 9 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 10 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 11 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 12 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 13 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 14 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 15 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 16 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 17 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 18 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 19 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 20 (có video chữa)

[S3] - Luyện Đề Thi Thử TN THPT & ĐH Môn Anh Năm 2022 - Có Video Chữa - Cô Nguyễn Thị Hà Phương

1.

Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2021 - Bộ Giáo dục & Đào tạo (có video chữa)

2.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 1 (có video chữa)

3.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 2 (có video chữa)

4.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 3 (có video chữa)

5.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 4 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 5 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 6 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 7 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 8 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 9 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 10 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 11 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 12 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 13 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 14 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 15 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 16 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 17 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 18 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 19 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 20 (có video chữa)

[S3] - Đề Thi TN THPT & ĐH Chính Thức Tiếng Anh Đến Năm 2021 - Có Lời Giải Chi Tiết

2. Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017

Số đề thi: 4 Đã phát hành

[S4] - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh năm 2022 – Cô Nguyễn Thị Hà Phương

1.

Thi online - Phát âm đuôi –ed, đuôi –s/es (có video chữa)

2.

Thi online - Phát âm nguyên âm và phụ âm (có video chữa)

3.

Thi online - Trọng âm từ (có video chữa)

4.

Thi online - Thì của động từ (có video chữa)

5.

Thi online - Sự phối hợp thì trong câu (có video chữa)

6.

Thi online - Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (có video chữa)

7.

Thi online - Liên từ và các loại mệnh đề (có video chữa)

8.

Thi online - Mệnh đề quan hệ (có video chữa)

9.

Thi online - Mệnh đề rút gọn (có video chữa)

10.

Thi online - Lượng từ & sự hòa hợp chủ - vị (có video chữa)

11.

Thi online - Động từ khuyết thiếu (có video chữa)

12.

Thi online - Giới từ (có video chữa)

13.

Thi online - Tính từ & Trật tự tính từ (có video chữa)

14.

Thi online - Từ loại cơ bản và vị trí từ trong câu (có video chữa)

15.

Thi online - So sánh (có video chữa)

16.

Thi online - Câu hỏi đuôi (có video chữa)

17.

Thi online - Câu điều kiện (có video chữa)

18.

Thi online - Câu tường thuật (có video chữa)

19.

Thi online - Câu bị động (có video chữa)

20.

Thi online - Đảo ngữ (có video chữa)

21.

Thi online - Tình huống giao tiếp & phản hồi (có video chữa)

22.

Thi online - Cụm động từ (có video chữa)

23.

Thi online - Thành ngữ (có video chữa)

24.

Thi online - Từ vựng cơ bản & nâng cao (có video chữa)

25.

Thi online - Từ vựng thường gây nhầm lẫn (có video chữa)

26.

Thi online - Sự kết hợp từ (có video chữa)

27.

Thi online - Đọc hiểu (có video chữa)

28.

Thi online - Thức giả định (có video chữa)

29.

Thi online - Mạo từ (có video chữa)

30.

Thi online - Câu chẻ (có video chữa)

31.

Thi online - Động từ nguyên mẫu và danh động từ (có video chữa)

32.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT – Đề số 1 (có video chữa)

33.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT – Đề số 2 (có video chữa)

34.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT – Đề số 3 (có video chữa)

[S+] - Ngữ âm - Từ vựng - Ngữ pháp trọng điểm tiếng Anh (CT SGK Chuẩn) - Cô Hoàng Xuân - năm 2022

[S+] - 8000 Câu Hỏi Tiếng Anh Chọn Lọc Theo Dạng Và Mức Độ - Có Lời Giải Chi Tiết - năm 2022

3. Dạng 3: Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Dạng 4: Tìm từ đồng nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Dạng 5: Tìm từ trái nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Dạng 6: Tìm lỗi sai

Số đề thi: 11 Đã phát hành

7. Dạng 7: Tìm Câu đồng nghĩa với câu đã cho

Số đề thi: 11 Đã phát hành

9. Dạng 9: Đọc điền vào chỗ trống

Số đề thi: 17 Đã phát hành

10. Dạng 10: Đọc hiểu

Số đề thi: 42 Đã phát hành

11. Dạng 11: Ngữ pháp và Từ vựng

Số đề thi: 41 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Đề Thi Học Kì Tiếng Anh Lớp 12 - Có Lời Giải Chi Tiết (Chương Trình SGK Mới) - năm 2022

[S+] - Đề Thi Học Kì Tiếng Anh Lớp 12 - Có Lời Giải Chi Tiết (Chương Trình SGK Chuẩn) - năm 2022


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com