Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Unit 14. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

1.

Thi online – Đọc điền từ -Từ vựng (có video chữa)

1.

Thi online - Present continuous tense (có video chữa)

1.

Thi online - Unit 10. tiếng Anh 11 - Có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

2.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 trường THPT Thạnh Hóa (Long An) - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - 50 bài tập Ngữ âm: Mức độ nhận biết - phần 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

7.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có video chữa)

8.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2020 (có video chữa)

10.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

11.

Thi online - Đọc thực hành 1: The Ice Hotel (có video chữa)

12.

Thi online - Unit 2 - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

13.

Thi online – Tổng hợp các thì (có video chữa)

14.

Thi online - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

15.

Thi online - Unit 3 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

16.

Thi online - Unit 2. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

17.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

18.

Thi online - 30 bài tập Trọng âm: Mức độ nhận biết - phần 2 (có lời giải chi tiết)

19.

Thi online - Unit 5. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

20.

Thi online - Bài tập đọc đục lỗ - Có lời giải chi tiết

21.

Thi online – Ngữ pháp tổng hợp 1 (có video chữa)

22.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

23.

Thi online - 50 bài tập Chức năng giao tiếp - phần 3 (có lời giải chi tiết)

24.

Thi online - Unit 10. tiếng Anh 12 – Có lời giải chi tiết

25.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

27.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

29.

Thi online - Luyện tập Câu điều kiện cơ bản - Có lời giải chi tiết

30.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 401

34.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 402

36.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 403

37.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 404

38.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

42.

Thi online - Unit 1. tiếng Anh 10 - Có lời giải chi tiết

43.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 2 HKII - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

44.

Thi online - Unit 2. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

45.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

46.

Thi online - Unit 5. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

47.

Thi online - Unit 6 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

48.

Thi online - Luyện tập về Mệnh đề quan hệ rút gọn - Có giải thích chi tiết

Xem thêm

S1 - Cô Hoàng Xuân - Khóa Nền Tảng tiếng Anh lớp 12 SGK chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1. Life Stories

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. The Green Movement

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 4. The Mass Media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Cultural Identity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 6. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Sắp thi 26/09/2020

11. Unit 8. The World of Work

Số đề thi: 2

Sắp thi 21/10/2020

12. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1

Sắp thi 16/11/2020

13. Unit 9. Choosing a Career

Số đề thi: 2

Sắp thi 25/11/2020

14. Unit 10. Lifelong Learning

Số đề thi: 2

Sắp thi 26/12/2020

15. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1

Sắp thi 28/01/2021
Sắp thi 06/02/2021

Xem thêm

S2 - Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh năm 2021

1.

Thi online - Tổng quan về 44 âm trong tiếng Anh - Có video chữa

2.

Thi online - Nguyên âm đơn - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Nguyên âm đôi - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Phụ âm - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Cách phát âm đuôi s/ es - Có video chữa

6.

Thi online - Cách phát âm đuôi -ed

7.

Thi online - Đọc thực hành 1: The Ice Hotel (có video chữa)

8.

Thi online - Trọng âm từ có 2 âm tiết - Có video chữa

9.

Thi online - Đọc thực hành 2: Food Firsts (có video chữa)

10.

Thi online - Trọng âm từ có 3 âm tiết- Có lời giải chi tiết

11.

Thi online - Đọc thực hành 3: Hurricane Who? (có video chữa)

12.

Thi online - Trọng âm từ có 2 âm tiết - Trường hợp đặc biệt - Có video chữa

13.

Thi online - Đọc thực hành 4: How Did Those Get in There? (có video chữa)

14.

Thi online - Các từ có hậu tố trọng âm rơi vào chính nó - Có lời giải chi tiết

15.

Thi online - Đọc thực hành 5: A Bug’s Sleep (có video chữa)

16.

Thi online - Trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước 1 số hậu tố nhất định - Có lời giải chi tiết

17.

Thi online - Đọc thực hành 6: Tiger’s Tale (có video chữa)

18.

Thi online - Các hậu tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm của từ - Có lời giải chi tiết

19.

Thi online - Đọc thực hành 7: Not the Normal News (có video chữa)

20.

Thi online - Trọng âm của tính từ ghép, danh từ ghép, động từ ghép - Có video chữa

21.

Thi online - Đọc thực hành 8: The Wright Way to Fly (có video chữa)

22.

Thi online - Âm câm - Có lời giải chi tiết

23.

Thi online - Đọc thực hành 9: Don’t Trust Me! (có video chữa)

24.

Thi online - Sự hình thành tính từ, trạng từ và danh từ từ gốc danh từ - Có lời giải chi tiết

25.

Thi online - Đọc thực hành 10: Bugs for Sale (có video chữa)

26.

Thi online - Tiền tố phủ định - Có lời giải chi tiết

27.

Thi online - Đọc thực hành 11: Mona Who? (có video chữa)

28.

Thi online - Sự hình thành động từ và danh từ từ gốc tính từ - Có lời giải chi tiết

29.

Thi online - Đọc thực hành 12: Borrowed Words (có video chữa)

30.

Thi online - Sự hình thành tính từ, trạng từ và danh từ từ gốc động từ - Có lời giải chi tiết

31.

Thi online - Đọc thực hành 13: Growing Deserts (có video chữa)

32.

Thi online - Sự cấu tạo từ bất quy tắc - Có lời giải chi tiết

33.

Thi online - Thì hiện tại đơn - Có lời giải chi tiết

34.

Thi online - Thì hiện tại tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

35.

Thi online - Đọc thực hành 14: The Importance of Water (có video chữa)

36.

Thi online - Thì hiện tại hoàn thành & hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

37.

Thi online - Đọc thực hành 15: Animal Forecasters (có video chữa)

38.

Thi online - Thì quá khứ đơn - Có lời giải chi tiết

39.

Thi online - Đọc thực hành 16: A Fantastic Mind (có video chữa)

40.

Thi online - Thì quá khứ tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

41.

Thi online - Đọc thực hành 17: Seeing Red (có video chữa)

42.

Thi online - Thì quá khứ hoàn thành & quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

43.

Thi online - Đọc thực hành 18: Worth Collecting (có video chữa)

44.

Thi online - Đọc thực hành 19: Can’t Beat Them? Join Them! (có video chữa)

45.

Thi online - Cấu trúc used to/ get used to/ be used to - Có lời giải chi tiết

46.

Thi online - Đọc thực hành 20: Rich Dogs (có video chữa)

47.

Thi online - Thì tương lai đơn - Có lời giải chi tiết

48.

Thi online - Thì tương lai gần - Có lời giải chi tiết

49.

Thi online - Thì tương lai tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

50.

Thi online - Thì tương lai hoàn thành & tương lai hoàn thành tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

51.

Thi online - Sự phối hợp thì - Có lời giải chi tiết

52.

Thi online - Danh từ - Có lời giải chi tiết

53.

Thi online - Mạo từ - Có lời giải chi tiết

54.

Thi online - Đại từ - Có lời giải chi tiết

55.

Thi online - Tính từ - Có lời giải chi tiết

56.

Thi online - Trạng từ - Có lời giải chi tiết

57.

Thi online - So sánh của tính từ & trạng từ - Có lời giải chi tiết

58.

Thi online - Các mẫu câu so sánh - Có lời giải chi tiết

59.

Thi online - Câu hỏi đuôi - Có lời giải chi tiết

60.

Thi online - Câu trúc song hành - Có lời giải chi tiết

61.

Thi online - Câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ, trạng ngữ, tân ngữ - Có lời giải chi tiết

62.

Thi online - Mệnh đề quan hệ - Có lời giải chi tiết

63.

Thi online - Mệnh đề danh ngữ - Có lời giải chi tiết

64.

Thi online - Mệnh đề phân từ - Có lời giải chi tiết

65.

Thi online - Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích - Có lời giải chi tiết

66.

Thi online - Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian - Có lời giải chi tiết

67.

Thi online - Đọc thực hành 21: In the Name of Beauty (có video chữa)

68.

Thi online - Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả - Có lời giải chi tiết

69.

Thi online - Đọc thực hành 22: Who Took That Tooth? (có video chữa)

70.

Thi online - Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân - Có lời giải chi tiết

71.

Thi online - Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ - Có lời giải chi tiết

72.

Thi online - Bài tập về As if / As though - Có lời giải chi tiết

73.

Thi online - Câu điều kiện với IF - Có lời giải chi tiết

74.

Thi online - Câu điều kiện rút gọn - Có lời giải chi tiết

75.

Thi online - Đọc thực hành 23: The Ring of Fire (có video chữa)

76.

Thi online - Các từ khác có thể thay thế cho IF - Có lời giải chi tiết

77.

Thi online - Đọc thực hành 24: Myths About Pimples (có video chữa)

78.

Thi online - Câu bị động căn bản - Có lời giải chi tiết

79.

Thi online - Các dạng câu bị động đặc biệt - Có lời giải chi tiết

80.

Thi online - Tường thuật câu nói thông thường - Có lời giải chi tiết

81.

Thi online - Tường thuật câu hỏi - Có lời giải chi tiết

82.

Thi online - Câu tường thuật với các động từ đặc biệt - Có lời giải chi tiết

83.

Thi online - Đảo ngữ với các từ có ý nghĩa phủ định - Có lời giải chi tiết

84.

Thi online - Các trường hợp đảo ngữ khác - Có lời giải chi tiết

85.

Thi online - Thức giả định - Có lời giải chi tiết

86.

Thi online - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ & động từ - Có lời giải chi tiết

87.

Thi online - Động từ nguyên mẫu & danh động từ - Có lời giải chi tiết

88.

Thi online - Động từ khuyết thiếu - Có lời giải chi tiết

89.

Thi online - Bài tập về các tình huống giao tiếp - Có lời giải chi tiết

90.

Thi online - Đọc thực hành 25: I Cut the Cheese! (có video chữa)

91.

Thi online - Đọc thực hành 26: Mr. Nintendo (có video chữa)

92.

Thi online - Đọc thực hành 27: Sweet Love (có video chữa)

93.

Thi online - Bài tập tìm lỗi sai - Có lời giải chi tiết

94.

Thi online - Đọc thực hành 28: Are Sports Bad for Kids? (có video chữa)

95.

Thi online - Bài tập từ đồng nghĩa & trái nghĩa - Có lời giải chi tiết

96.

Thi online - Bài tập tìm câu đồng nghĩa - Có lời giải chi tiết

97.

Thi online - Đọc thực hành 29: May I Have Your Autograph? (có video chữa)

98.

Thi online - Bài tập đọc đục lỗ - Có lời giải chi tiết

99.

Thi online - Bài tập Từ vựng Unit 1 - SGK 12 Cơ bản (có video chữa)

100.

Thi online - Từ vựng nâng cao số 1 (có video chữa)

101.

Thi online - Bài tập Từ vựng Unit 2 - SGK 12 Cơ bản

S2 - Cô Hà Phương - Khóa luyện thi 8+ Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh theo cấu trúc đề - năm 2021

1. DẠNG 1. PHONETICS

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. DẠNG 2. SENTENCE COMPLETION

Số đề thi: 67 Đang phát hành... loading

Sắp thi 15/02/2021
Sắp thi 19/02/2021
Sắp thi 23/02/2021
Sắp thi 25/02/2021
Sắp thi 05/03/2021
Sắp thi 09/03/2021
Sắp thi 14/03/2021
Sắp thi 19/03/2021

11. LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP

Số đề thi: 5

Sắp thi 13/04/2021

Xem thêm

S2 - Cô Trần Phượng - Khóa Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh dành cho HS mất gốc - năm 2021

1. Chuyên đề: Ngữ pháp

Số đề thi: 56 Đã phát hành

2. Chuyên đề: Ngữ âm

Số đề thi: 17 Đã phát hành

Sắp thi 23/11/2020

S1 - Thầy Nguyễn Kim Long - Khóa Nền tảng tiếng Anh lớp 12 SGK chương trình chuẩn - năm 2021

1. Unit 1. Home Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Cultural Diversity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Ways of Socializing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. School Education System

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Higher Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Future Jobs

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. Economic Reforms

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. Life in the future

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 9. Deserts

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 11. Books

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 12. Water Sports

Số đề thi: 2

Sắp thi 25/09/2020
Sắp thi 09/10/2020
Sắp thi 13/10/2020
Sắp thi 29/10/2020

18. Unit 15. Women in Society

Số đề thi: 2

Sắp thi 12/11/2020
Sắp thi 26/11/2020
Sắp thi 10/12/2020

Xem thêm

S4 - Cô Hoàng Xuân - Khóa Tổng ôn Từ vựng - Ngữ âm - Ngữ pháp tiếng Anh chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp THPT và Đại học - năm 2021

S4 - Cô Hoàng Xuân - Khóa Tổng ôn Từ vựng - Ngữ âm - Ngữ pháp tiếng Anh 11, 10 SGK cơ bản - năm 2021

S3 - Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh năm 2021 - có video chữa

1.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

2.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2020 (có video chữa)

3.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 1 (có video chữa)

4.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có video chữa)

5.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 2 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 3 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 4 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 5 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 6 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 7 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 8 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 9 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 10 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 11 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 12 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 13 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 14 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 15 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 16 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 17 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 18 (có video chữa)

22.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 19 (có video chữa)

23.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 20 (có video chữa)

S2 - Cô Kiều Thắng - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn tiếng Anh năm 2021

1. Ngữ âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Ngữ pháp

Số đề thi: 57 Đang phát hành... loading

3. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1

Sắp thi 26/01/2021

S0 - Cô Kiều Thắng - Môn tiếng Anh lớp 12 - tiếng Anh dành cho học sinh mất gốc - năm 2021

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

3. Ngữ pháp cơ bản (Basic grammar)

Số đề thi: 12 Đang phát hành... loading

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10

Sắp thi 02/11/2020

8000 Bài tập tiếng Anh chọn lọc theo dạng & phân loại theo mức độ (có lời giải chi tiết) - năm 2021

3. Dạng 3: Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Dạng 4: Tìm từ đồng nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Dạng 5: Tìm từ trái nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Dạng 6: Tìm lỗi sai

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

Sắp thi 20/12/2020

10. Dạng 10: Đọc hiểu

Số đề thi: 42

Sắp thi 24/02/2021
Sắp thi 16/03/2021

Xem thêm

S3 - Đề thi chính thức THPT QG môn Anh từ năm 2017- 2020 (có lời giải chi tiết)

4. Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Khóa đề thi học kì tiếng Anh 12 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2021

Khóa đề thi học kì môn Anh lớp 12 (có lời giải chi tiết) - năm 2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com