Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Cách phát âm đuôi -ed

2.

BTVN - Ngữ pháp tổng hợp 1 (có video chữa)

3.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 401 (có lời giải chi tiết)

4.

BTVN - Tổng hợp các thì (có video chữa)

5.

Thi online - 50 bài tập Ngữ âm: Mức độ nhận biết - phần 1 (có lời giải chi tiết)

6.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12

7.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 5

8.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 2

9.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 2

10.

BTVN - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

11.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 2

12.

BTVN - Unit 5. tiếng Anh 11

13.

BTVN - Unit 2 - tiếng Anh 12

14.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 3

15.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 2

16.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 3

17.

BTVN - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 mới

18.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 3

19.

BTVN - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12

20.

Thi online - 30 bài tập Trọng âm: Mức độ nhận biết - phần 2 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 trường THPT Thạnh Hóa (Long An) - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 4

23.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 mới

24.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 4

25.

BTVN - Động từ khuyết thiếu - có lời giải chi tiết

26.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 4

27.

Thi online - 50 bài tập Chức năng giao tiếp - phần 3 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 2

29.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 5

30.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 5

31.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 5

32.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 2

33.

BTVN - Unit 10. tiếng Anh 12

34.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 3

35.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 3

36.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 2 HKII - tiếng Anh 12

37.

BTVN - Unit 2. tiếng Anh 11

38.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 1

39.

Đề thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi HK2 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 2

42.

BTVN - Câu tường thuật - có lời giải chi tiết

43.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 3

44.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

45.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 4

46.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 2

47.

BTVN - Unit 3 tiếng Anh 12 mới

48.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 3

49.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 4

50.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 5

51.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12

52.

BTVN - Unit 6 tiếng Anh 12 mới

53.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 3

54.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 4

55.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 4

56.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 5

57.

BTVN - Bài tập Unit 3 - SGK 12 Thí điểm (có video chữa) - Phần 1

58.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

59.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 4

60.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 5

61.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

62.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 5

63.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 1

64.

BTVN - Thì quá khứ hoàn thành & quá khứ hoàn thành tiếp diễn

65.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

66.

BTVN - Luyện tập về Mệnh đề quan hệ rút gọn - Có giải thích chi tiết

67.

BTVN - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

68.

BTVN - Luyện tập Câu điều kiện cơ bản

69.

BTVN - REVISION 1 (có video chữa)

70.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

71.

BTVN - Đọc hiểu 1 (có video chữa)

72.

BTVN - Luyện đề tổng hợp 1 (có video chữa)

73.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2021 - mã đề 404 (có lời giải chi tiết)

74.

BTVN - Bài tập đọc đục lỗ

75.

BTVN - Đọc thực hành 1: The Ice Hotel (có video chữa)

76.

BTVN - Đọc thực hành 16: A Fantastic Mind (có video chữa)

Xem thêm

[S1] - Nền Tảng Tiếng Anh 12 Năm 2022 (chương trình SGK mới) - Cô Hoàng Xuân

1. Unit 1. Life Stories

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. The Green Movement

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. The Mass Media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Cultural Identity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 6. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 7. Artificial Intelligence

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. The World of Work

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

14. Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Unit 9. Choosing a Career

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 10. Lifelong Learning

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

18. Ôn tập & kiểm tra HK2 tiếng Anh 12 mới

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Bài tập bổ trợ SGK tiếng Anh 12 (Chương trình SGK mới) - Cô Hoàng Xuân - năm 2022

1. Unit 1. Life Stories (SGK 12 mới)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation (SGK 12 mới)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

10. Unit 10. Lifelong Learning (SGK 12 mới)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

[S1] - Nền Tảng Tiếng Anh 12 Năm 2022 (chương trình SGK chuẩn) - Thầy Nguyễn Kim Long

1. Unit 1. Home Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Cultural Diversity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Ways of Socializing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. School Education System

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Higher Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Future Jobs

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. Economic Reforms

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. Life in the future

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 9. Deserts

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 11. Books

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 12. Water Sports

Số đề thi: 2 Đã phát hành

15. Ôn tập & kiểm tra giữa HKII tiếng Anh 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

16. Unit 13. The 22nd Sea Games

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Unit 14. International Organizations

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 15. Women in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

20. Ôn tập & kiểm tra cuối HKII tiếng Anh 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S0] – Tiếng Anh Cho Học Sinh 12 Mất Gốc – Cô Kiều Thắng - năm 2022

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2022 - Cô Hoàng Xuân

1. Ngữ âm

Số đề thi: 14 Đã phát hành

6. Từ vựng nâng cao 1

Số đề thi: 1 Đã phát hành

7. Từ đồng nghĩa nâng cao 1

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Từ vựng nâng cao 2

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Từ đồng nghĩa nâng cao 2

Số đề thi: 1 Đã phát hành

13. Ngữ pháp: Thức giả định

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Từ vựng nâng cao 3

Số đề thi: 1 Đã phát hành

15. Từ đồng nghĩa nâng cao 3

Số đề thi: 1 Đã phát hành

17. Từ vựng nâng cao 4

Số đề thi: 1 Đã phát hành

20. Ngữ pháp: Câu bị động (Passive Voice)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

21. Unit 4. The Mass Media (SGK 12 Thí điểm)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

23. Ngữ pháp: Câu điều kiện (Conditionals)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

24. Unit 5. Cultural Identity (SGK 12 Thí điểm)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

25. Các kỹ năng làm bài

Số đề thi: 4 Đã phát hành

26. Ngữ pháp: Đảo ngữ (Inversion)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

27. Đọc hiểu cơ bản 6

Số đề thi: 5 Đã phát hành

28. Đọc hiểu cơ bản 7

Số đề thi: 5 Đã phát hành

29. Unit 6. Endangered Species (SGK 12 Thí điểm)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

30. Ngữ pháp: Cấu trúc song hành (Parallelism)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

31. Đọc hiểu cơ bản 8

Số đề thi: 5 Đã phát hành

32. Đọc hiểu cơ bản 9

Số đề thi: 5 Đã phát hành

34. Đọc hiểu cơ bản 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

35. Đọc hiểu cơ bản 11

Số đề thi: 4 Đã phát hành

36. Unit 8. The World of Work (SGK 12 Thí điểm)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

37. Unit 9. Choosing a Career (SGK 12 Thí điểm)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

39. Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu (Modals)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

40. Unit 10. Lifelong Learning (SGK 12 Thí điểm)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

42. Ngữ pháp: Câu hỏi đuôi (Tag Questions)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

43. Ngữ pháp: So sánh (Comparison)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

44. Ngữ pháp: Câu chẻ/ Câu nhấn mạnh

Số đề thi: 1 Đã phát hành

46. Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Sắp thi 25/01/2022

Xem thêm

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2022 - Cô Nguyễn Thị Hà Phương

1. DẠNG 1. PHONETICS

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. DẠNG 2. SENTENCE COMPLETION

Số đề thi: 60 Đã phát hành

3. DẠNG 3. TỪ ĐỒNG NGHĨA VÀ TRÁI NGHĨA

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. DẠNG 4. CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. DẠNG 5. READING – GAP FILLING

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. DẠNG 6. READING COMPREHENSION

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. DẠNG 7. ERROR IDENTIFICATION

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. DẠNG 8. SENTENCE TRANSFORMATION

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. DẠNG 9. SENTENCE COMBINATION

Số đề thi: 2 Đã phát hành

10. CHINH PHỤC TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ

Số đề thi: 10 Đã phát hành

11. LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh 5++ Năm 2022 - Cô Trần Phượng

1. Chuyên đề: Ngữ pháp

Số đề thi: 56 Đã phát hành

2. Chuyên đề: Ngữ âm

Số đề thi: 17 Đã phát hành

4. Chuyên đề: Luyện đề tổng hợp

Số đề thi: 12 Đã phát hành

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2022 - Cô Kiều Thắng

1. Ngữ âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Ngữ pháp

Số đề thi: 57 Đã phát hành

3. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

[S3] - Luyện Đề Thi Thử TN THPT & ĐH Môn Anh Năm 2022 - Có Video Chữa - Cô Hoàng Xuân

1.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 3 (có video chữa)

2.

Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT môn Anh - Bộ GD&ĐT - năm 2021 (Có video chữa)

3.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 1 (có video chữa)

4.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 2 (có video chữa)

5.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 4 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 5 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 6 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 7 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 8 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 9 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 10 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 11 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 12 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 13 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 14 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 15 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 16 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 17 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 18 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 19 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh 2021 - Đề số 20 (có video chữa)

[S3] - Luyện Đề Thi Thử TN THPT & ĐH Môn Anh Năm 2022 - Có Video Chữa - Cô Nguyễn Thị Hà Phương

1.

Đề chính thức thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh năm 2021 - Mã đề 404 (có video chữa)

2.

Đề chính thức thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh năm 2021 - Mã đề 401 (có video chữa)

3.

Đề chính thức thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh năm 2021 - Mã đề 402 (có video chữa)

4.

Đề chính thức thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh năm 2021 - Mã đề 403 (có video chữa)

5.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 1 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 2 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 3 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 4 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 5 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 6 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 7 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 8 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 9 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 10 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 11 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 12 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 13 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 14 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 15 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 16 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 17 (có video chữa)

22.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 18 (có video chữa)

23.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 19 (có video chữa)

24.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT & Đại học môn Anh - Đề số 20 (có video chữa)

[S3] - Đề Thi TN THPT & ĐH Chính Thức Tiếng Anh Đến Năm 2021 - Có Lời Giải Chi Tiết

3. Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018

Số đề thi: 4 Đã phát hành

5. Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017

Số đề thi: 4 Đã phát hành

[S4] - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh năm 2022 – Cô Hoàng Xuân

1.

BTVN - Phát âm đuôi -ed (Có video chữa)

2.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 1 (Có video chữa)

3.

BTVN - Phát âm đuôi -s/es (Có video chữa)

4.

BTVN - Giới từ - Bài 1 (Có video chữa)

5.

BTVN - Phát âm: Nguyên âm Tiếng Anh - Bài 1 (Có video chữa)

6.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 1 (Có video chữa)

7.

BTVN - Thì của động từ - Bài 1 (Có video chữa)

8.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 1 (Có video chữa)

9.

BTVN - Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (Có video chữa)

10.

BTVN - Giới từ - Bài 2 (Có video chữa)

11.

BTVN - Câu hỏi đuôi - Bài 1 (Có video chữa)

12.

BTVN - Trọng âm từ 2 âm tiết - Bài 1 (Có video chữa)

13.

BTVN - Cụm động từ (Có video chữa) - Bài 1

14.

BTVN - Trật tự của tính từ trước danh từ (Có video chữa)

15.

BTVN - Thành ngữ - Bài 1 (Có video chữa)

16.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 1 (Có video chữa)

17.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 1 (Có video chữa)

18.

BTVN - Trọng âm từ 2 âm tiết - Bài 2 (Có video chữa)

19.

BTVN - Đại từ quan hệ/Trạng từ quan hệ (Có video chữa)

20.

BTVN - Tình huống giao tiếp - Bài 1 (Có video chữa)

21.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 2 (Có video chữa)

22.

BTVN - Câu chủ động & bị động (Có video chữa)

23.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 2 (Có video chữa)

24.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 2 (Có video chữa)

25.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 2 (Có video chữa)

26.

BTVN - Giới từ - Bài 3 (Có video chữa)

27.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 2 (Có video chữa)

28.

BTVN - Lượng từ (Có video chữa)

29.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 3 (Có video chữa)

30.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 3 (Có video chữa)

31.

BTVN - Chữa lỗi sai - Bài 1 (Có video chữa)

32.

BTVN - Tình huống giao tiếp - Bài 2 (Có video chữa)

33.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 3 (Có video chữa)

34.

BTVN - Câu điều kiện (Có video chữa)

35.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 3 (Có video chữa)

36.

BTVN - Trọng âm từ 3 âm tiết - Bài 1 (Có video chữa)

37.

BTVN - Phát âm: Nguyên âm Tiếng Anh - Bài 2 (Có video chữa)

38.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 4 (Có video chữa)

39.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 4 (Có video chữa)

40.

BTVN - Đảo ngữ (Có video chữa)

41.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 4 (Có video chữa)

42.

BTVN - Từ loại - Bài 5 (Có video chữa)

43.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 3 (Có video chữa)

44.

BTVN - Chữa lỗi sai - Bài 2 (Có video chữa)

45.

BTVN - Tình huống giao tiếp - Bài 3 (Có video chữa)

46.

BTVN - Thì của động từ - Bài 2 (Có video chữa)

47.

BTVN - Cụm động từ - Bài 2 (Có video chữa)

48.

BTVN - Liên từ & Giới từ & Trạng từ liên kết (Có video chữa)

49.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 5 (Có video chữa)

50.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 5 (Có video chữa)

51.

BTVN - Giới từ - Bài 4 (Có video chữa)

52.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 4 (Có video chữa)

53.

BTVN - Rút gọn mệnh đề quan hệ (Có video chữa)

54.

BTVN - Thành ngữ - Bài 2 (Có video chữa)

55.

BTVN - Trọng âm từ 3 âm tiết - Bài 2 (Có video chữa)

56.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 5 (Có video chữa)

57.

BTVN - Câu tường thuật - Bài 1 (Có video chữa)

58.

BTVN - Tình huống giao tiếp - Bài 4 (Có video chữa)

59.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 4 (Có video chữa)

60.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 5 (Có video chữa)

61.

BTVN - Câu so sánh - Bài 1 (Có video chữa)

62.

BTVN - Cụm động từ - Bài 3 (Có video chữa)

63.

BTVN - Trọng âm từ 3 âm tiết - Bài 3 (Có video chữa)

64.

BTVN - Phát âm: Nguyên âm Tiếng Anh - Bài 3 (Có video chữa)

65.

BTVN - Chữa lỗi sai - Bài 3 (Có video chữa)

66.

BTVN - Động từ khuyết thiếu - Bài 1 (Có video chữa)

67.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 6 (Có video chữa)

68.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 5 (Có video chữa)

69.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 6 (Có video chữa)

70.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 6 (Có video chữa)

71.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 6 (Có video chữa)

72.

BTVN - Đảo ngữ (Có video chữa)

73.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 6 (Có video chữa)

74.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 7 (Có video chữa)

75.

BTVN - Câu tường thuật - Bài 2 (Có video chữa)

76.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 7 (Có video chữa)

77.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 7 (Có video chữa)

78.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 7 (Có video chữa)

79.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 7 (Có video chữa)

80.

BTVN - Động từ khuyết thiếu - Bài 2 (Có video chữa)

81.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 8 (Có video chữa)

82.

BTVN - Thành ngữ - Bài 3 (Có video chữa)

83.

BTVN - Cụm động từ - Bài 4 (Có video chữa)

84.

BTVN - Sự hoà hợp chủ-vị (Có video chữa)

85.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 8 (Có video chữa)

86.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 8 (Có video chữa)

87.

BTVN - Mạo từ (Có video chữa)

88.

BTVN - Giới từ - Bài 5 (Có video chữa)

89.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 8 (Có video chữa)

90.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 8 (Có video chữa)

91.

BTVN - To-V và V-ing - Bài 1 (Có video chữa)

92.

BTVN - Chữa lỗi sai: Từ dễ gây nhầm lẫn - Bài 4 (Có video chữa)

93.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 9 (Có video chữa)

94.

BTVN - To-V và V-ing - Bài 2 (Có video chữa)

95.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 10 (Có video chữa)

96.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 9 (Có video chữa)

97.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 9 (Có video chữa)

98.

BTVN - Câu so sánh - Bài 2 (Có video chữa)

99.

BTVN - Thành ngữ - Bài 4 (Có video chữa)

100.

BTVN - Cụm động từ - Bài 5 (Có video chữa)

101.

BTVN - Các loại mệnh đề (Có video chữa)

102.

BTVN - Chữa lỗi sai: Từ dễ gây nhầm lẫn - Bài 5 (Có video chữa)

103.

BTVN - Thức giả định (Có video chữa)

104.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 11 (Có video chữa)

105.

BTVN - Chữa lỗi sai: Từ dễ gây nhầm lẫn - Bài 6 (Có video chữa)

106.

BTVN - Câu chẻ (Có video chữa)

107.

BTVN - Thành ngữ - Bài 5 (Có video chữa)

108.

BTVN - Cụm động từ - Bài 6 (Có video chữa)

109.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 10 (Có video chữa)

110.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 10 (Có video chữa)

111.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 1 (Có video chữa)

112.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 2 (Có video chữa)

113.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 3 (Có video chữa)

114.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 4 (Có video chữa)

115.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 5 (Có video chữa)

[S4] - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh năm 2022 – Cô Nguyễn Thị Hà Phương

1.

BTVN - Phát âm đuôi –ed, đuôi –s/es (có video chữa)

2.

BTVN - Phát âm nguyên âm và phụ âm (có video chữa)

3.

BTVN - Trọng âm từ (có video chữa)

4.

BTVN - Thì của động từ (có video chữa)

5.

BTVN - Sự phối hợp thì trong câu (có video chữa)

6.

BTVN - Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (có video chữa)

7.

BTVN - Liên từ và các loại mệnh đề (có video chữa)

8.

BTVN - Mệnh đề quan hệ (có video chữa)

9.

BTVN - Mệnh đề rút gọn (có video chữa)

10.

BTVN - Lượng từ & sự hòa hợp chủ - vị (có video chữa)

11.

BTVN - Động từ khuyết thiếu (có video chữa)

12.

BTVN - Giới từ (có video chữa)

13.

BTVN - Tính từ & Trật tự tính từ (có video chữa)

14.

BTVN - Từ loại cơ bản và vị trí từ trong câu (có video chữa)

15.

BTVN - So sánh (có video chữa)

16.

BTVN - Câu hỏi đuôi (có video chữa)

17.

BTVN - Câu điều kiện (có video chữa)

18.

BTVN - Câu tường thuật (có video chữa)

19.

BTVN - Câu bị động (có video chữa)

20.

BTVN - Đảo ngữ (có video chữa)

21.

BTVN - Tình huống giao tiếp & phản hồi (có video chữa)

22.

BTVN - Cụm động từ (có video chữa)

23.

BTVN - Thành ngữ (có video chữa)

24.

BTVN - Từ vựng cơ bản & nâng cao (có video chữa)

25.

BTVN - Từ vựng thường gây nhầm lẫn (có video chữa)

26.

BTVN - Sự kết hợp từ (có video chữa)

27.

BTVN - Đọc hiểu (có video chữa)

28.

BTVN - Thức giả định (có video chữa)

29.

BTVN - Mạo từ (có video chữa)

30.

BTVN - Câu chẻ (có video chữa)

31.

BTVN - Động từ nguyên mẫu và danh động từ (có video chữa)

32.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT – Đề số 1 (có video chữa)

33.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT – Đề số 2 (có video chữa)

34.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT – Đề số 3 (có video chữa)

[S+] - Ngữ âm - Từ vựng - Ngữ pháp trọng điểm tiếng Anh (CT SGK Chuẩn) - Cô Hoàng Xuân - năm 2022

[S+] - 8000 Câu Hỏi Tiếng Anh Chọn Lọc Theo Dạng Và Mức Độ - Có Lời Giải Chi Tiết - năm 2022

3. Dạng 3: Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Dạng 4: Tìm từ đồng nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Dạng 5: Tìm từ trái nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Dạng 6: Tìm lỗi sai

Số đề thi: 11 Đã phát hành

7. Dạng 7: Tìm Câu đồng nghĩa với câu đã cho

Số đề thi: 11 Đã phát hành

9. Dạng 9: Đọc điền vào chỗ trống

Số đề thi: 17 Đã phát hành

10. Dạng 10: Đọc hiểu

Số đề thi: 42 Đã phát hành

11. Dạng 11: Ngữ pháp và Từ vựng

Số đề thi: 41 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Đề Thi Học Kì Tiếng Anh Lớp 12 - Có Lời Giải Chi Tiết (Chương Trình SGK Mới) - năm 2022

[S+] - Đề Thi Học Kì Tiếng Anh Lớp 12 - Có Lời Giải Chi Tiết (Chương Trình SGK Chuẩn) - năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com