`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - 50 bài tập đọc hiểu - phần 1 (có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - 50 bài tập Đọc điền vào chỗ trống - phần 11 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 2 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Unit 2 - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

3.

Thi online – Tổng hợp các thì (có video chữa)

4.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Các dạng bài tập đọc hiểu - Có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Bài tập đọc đục lỗ - Có lời giải chi tiết

7.

Thi online_Unit 1. Fun and Games_Có lời giải chi tiết

8.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

9.

Thi online - Luyện tập Câu điều kiện cơ bản - Có lời giải chi tiết

10.

Thi online – Ngữ pháp tổng hợp 1 (có video chữa)

11.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

14.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 2 HKII - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

18.

Thi online - Luyện tập về Mệnh đề quan hệ rút gọn - Có giải thích chi tiết

19.

Thi online - Unit 3 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

20.

Thi online – Đọc điền từ tổng hợp 1 (có video chữa)

21.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

22.

Thi online - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

23.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

24.

Thi online - Động từ khuyết thiếu - có lời giải chi tiết

25.

Thi online - Câu tường thuật - có lời giải chi tiết

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

28.

Thi online – Đọc hiểu 1 (có video chữa)

29.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

36.

Thi online – Luyện đề tổng hợp 1 (có video chữa)

37.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

38.

Thi online - 50 bài tập Ngữ âm: Mức độ nhận biết - phần 1 (có lời giải chi tiết)

39.

Thi online - 30 bài tập Trọng âm: Mức độ nhận biết - phần 2 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 3 (có video chữa)

41.

Thi online - Unit 6 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

42.

Thi online - 50 bài tập Chức năng giao tiếp - phần 3 (có lời giải chi tiết)

43.

Thi online - Unit 2. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

44.

Thi online - Unit 5. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

45.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

46.

Thi online - Unit 10. tiếng Anh 12 – Có lời giải chi tiết

47.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

48.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Chuyên Bắc Ninh - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

50.

Đề thi thử THPT QG môn Anh sở GD&ĐT Bạc Liêu - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - lần 2 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Bắc Ninh - lần 2 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

54.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Cô Hoàng Xuân - Khóa Nền Tảng tiếng Anh lớp 12 SGK chương trình mới - năm 2020

1. Unit 1. Life Stories

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. The Green Movement

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 4. The Mass Media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Cultural Identity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 6. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

10. Unit 7. Artificial Intelligence

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 8. The World of Work

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

13. Unit 9. Choosing a Career

Số đề thi: 2

Sắp thi 15/01/2020

14. Unit 10. Lifelong Learning

Số đề thi: 2

Sắp thi 06/02/2020

15. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1

Sắp thi 28/02/2020
Sắp thi 06/03/2020

Xem thêm

Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện thi THPT quốc gia môn Anh năm 2020

1. Chuyên đề Ngữ âm

Số đề thi: 14 Đã phát hành

16. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Cô Trần Phượng - Khóa luyện thi THPT QG dành cho học sinh mất gốc môn Anh năm 2020

1. Chuyên đề: Ngữ pháp

Số đề thi: 56 Đã phát hành

2. Chuyên đề: Ngữ âm

Số đề thi: 17 Đã phát hành

Thầy Nguyễn Kim Long - Khóa Nền tảng tiếng Anh lớp 12 SGK chương trình chuẩn - năm 2020

1. Unit 1. Home Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Cultural Diversity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Ways of Socializing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. School Education System

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Higher Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Future Jobs

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. Economic Reforms

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. Life in the future

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 9. Deserts

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 11. Books

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 12. Water Sports

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 13. The 22nd Sea Games

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 15. Women in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

Cô Hoàng Xuân - Khóa Tổng ôn Từ vựng - Ngữ âm - Ngữ pháp tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG 2020

Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện đề thi thử THPT QG môn Anh năm 2020 - có video chữa

1.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

2.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có video chữa)

3.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 1 (có video chữa)

4.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 2 (có video chữa)

5.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 3 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 4 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 5 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 6 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 7 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 8 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 9 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 10 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 11 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 12 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 13 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 14 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 15 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 16 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 17 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 18 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 19 (có video chữa)

22.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 20 (có video chữa)

Cô Kiều Thắng - Khóa luyện thi đại học & THPT quốc gia tiếng Anh năm 2020

1. Ngữ âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Ngữ pháp

Số đề thi: 46 Đã phát hành

3. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Cô Kiều Thắng - Môn tiếng Anh lớp 12 - tiếng Anh dành cho học sinh mất gốc - năm 2020

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

80 đề thi thử THPT QG môn Anh của các trường THPT Chuyên trên cả nước năm 2020 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Bình Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 2 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh Sở GD&ĐT Hưng Yên - (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 2 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Quang Hà - Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên Thái Bình - Lần 2 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên Long An - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Kim Liên - Hà Nội - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên Quốc Học - Huế - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên Hà Giang - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Chuyên Thái Nguyên - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Lê Hữu Trác - Hà Tĩnh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 2 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh Sở GD&ĐT Bắc Ninh (có lời giải chi tiết)

8000 Bài tập tiếng Anh chọn lọc theo dạng & phân loại theo mức độ (có lời giải chi tiết) - năm 2020

3. Dạng 3: Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Dạng 4: Tìm từ đồng nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Dạng 5: Tìm từ trái nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Dạng 6: Tìm lỗi sai

Số đề thi: 11 Đã phát hành

10. Dạng 10: Đọc hiểu

Số đề thi: 42 Đang phát hành... loading

Sắp thi 15/02/2020

Xem thêm

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017- 2019 (có lời giải chi tiết)

Khóa đề thi học kỳ tiếng Anh 12 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2020

Khóa đề thi học kỳ môn Anh lớp 12 của các sở GD & các trường THPT trên cả nước (có lời giải chi tiết) - năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com