`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Unit 2 - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

3.

Thi online – Tổng hợp các thì (có video chữa)

4.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Các dạng bài tập đọc hiểu - Có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Bài tập đọc đục lỗ - Có lời giải chi tiết

7.

Thi online_Unit 1. Fun and Games_Có lời giải chi tiết

8.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

9.

Thi online - Luyện tập Câu điều kiện cơ bản - Có lời giải chi tiết

10.

Thi online – Ngữ pháp tổng hợp 1 (có video chữa)

11.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

14.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 2 HKII - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

18.

Thi online - Luyện tập về Mệnh đề quan hệ rút gọn - Có giải thích chi tiết

19.

Thi online - Unit 3 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

20.

Thi online – Đọc điền từ tổng hợp 1 (có video chữa)

21.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

22.

Thi online - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

23.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

24.

Thi online - Động từ khuyết thiếu - có lời giải chi tiết

25.

Thi online - Câu tường thuật - có lời giải chi tiết

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2018 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

28.

Thi online – Đọc hiểu 1 (có video chữa)

29.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 402 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 404 (Có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

36.

Thi online – Luyện đề tổng hợp 1 (có video chữa)

37.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

38.

Thi online - 50 bài tập Ngữ âm: Mức độ nhận biết - phần 1 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

40.

Thi online - 30 bài tập Trọng âm: Mức độ nhận biết - phần 2 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 3 (có video chữa)

42.

Thi online - Unit 6 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

43.

Thi online - 50 bài tập Chức năng giao tiếp - phần 3 (có lời giải chi tiết)

44.

Thi online - Unit 2. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

45.

Thi online - Unit 5. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

46.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

47.

Thi online - Unit 10. tiếng Anh 12 – Có lời giải chi tiết

48.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Chuyên Bắc Ninh - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

50.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi thử THPT QG môn Anh sở GD&ĐT Bạc Liêu - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - lần 2 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Bắc Ninh - lần 2 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

54.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Bắc Ninh - lần 3 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

58.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên KHTN - Hà Nội - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

61.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

62.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Thăng Long - Hà Nội - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

63.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Kim Liên - Hà Nội - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

65.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

66.

Đề thi thử THPT QG môn Anh sở GD&ĐT Bạc Liêu - lần 2 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

67.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên ĐHSP - Hà Nội - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

68.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Thái Nguyên - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

70.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

71.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

72.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

73.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

74.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Bắc Ninh - lần 4 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

75.

Đề thi HK2 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

76.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường THPT chuyên Hưng Yên - lần 2 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

77.

Đề thi thử THPT QG môn Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Hà Nội - lần 1 - năm 2019 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Cô Hoàng Xuân - Khóa Nền Tảng tiếng Anh lớp 12 SGK chương trình mới - năm 2020

1. Unit 1. Life Stories

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. The Green Movement

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 4. The Mass Media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Cultural Identity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 6. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

10. Unit 7. Artificial Intelligence

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 8. The World of Work

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

13. Unit 9. Choosing a Career

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 10. Lifelong Learning

Số đề thi: 2 Đã phát hành

15. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện thi THPT quốc gia môn Anh năm 2020

1. Chuyên đề Ngữ âm

Số đề thi: 14 Đã phát hành

16. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Cô Trần Phượng - Khóa luyện thi THPT QG dành cho học sinh mất gốc môn Anh năm 2020

1. Chuyên đề: Ngữ pháp

Số đề thi: 56 Đã phát hành

2. Chuyên đề: Ngữ âm

Số đề thi: 17 Đã phát hành

Cô Hoàng Xuân - Khóa Tổng ôn Từ vựng - Ngữ âm - Ngữ pháp tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG 2020

Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện đề thi thử THPT QG môn Anh năm 2020 - có video chữa

1.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

2.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có video chữa)

3.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 1 (có video chữa)

4.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 2 (có video chữa)

5.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 3 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 4 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 5 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 6 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 7 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 8 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 9 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 10 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 11 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 12 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 13 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 14 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 15 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 16 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 17 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 18 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 19 (có video chữa)

22.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2020 - Đề số 20 (có video chữa)

Thầy Nguyễn Kim Long - Khóa Nền tảng tiếng Anh lớp 12 SGK chương trình chuẩn - năm 2020

1. Unit 1. Home Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Cultural Diversity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Ways of Socializing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. School Education System

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Higher Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Future Jobs

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. Economic Reforms

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. Life in the future

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 9. Deserts (tinh giản)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 11. Books

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 12. Water Sports

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 13. The 22nd Sea Games

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 15. Women in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

Cô Kiều Thắng - Khóa luyện thi đại học & THPT quốc gia tiếng Anh năm 2020

1. Ngữ âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Ngữ pháp

Số đề thi: 46 Đã phát hành

3. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Cô Kiều Thắng - Môn tiếng Anh lớp 12 - tiếng Anh dành cho học sinh mất gốc - năm 2020

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

60 đề thi thử THPT QG môn Anh của các trường THPT Chuyên trên cả nước năm 2020 (có lời giải chi tiết)

Sắp thi 10/04/2020

8000 Bài tập tiếng Anh chọn lọc theo dạng & phân loại theo mức độ (có lời giải chi tiết) - năm 2020

3. Dạng 3: Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Dạng 4: Tìm từ đồng nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Dạng 5: Tìm từ trái nghĩa

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Dạng 6: Tìm lỗi sai

Số đề thi: 11 Đã phát hành

10. Dạng 10: Đọc hiểu

Số đề thi: 42 Đã phát hành

11. Dạng 11: Ngữ pháp và Từ vựng

Số đề thi: 41 Đang phát hành... loading

Xem thêm

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017- 2019 (có lời giải chi tiết)

Khóa đề thi học kỳ tiếng Anh 12 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2020

Khóa đề thi học kỳ môn Anh lớp 12 của các sở GD & các trường THPT trên cả nước (có lời giải chi tiết) - năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com