Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lịch sử & Địa lí lớp 6

Đề thi online Môn Lịch sử & Địa lí lớp 6

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Lịch sử và cuộc sống

2.

BTVN - Lịch sử là gì?

3.

BTVN - Lịch sử là gì?

4.

BTVN - Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

5.

BTVN - Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

6.

BTVN - Núi lửa và động đất

7.

BTVN - Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

8.

BTVN - Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

[S1] - Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống - năm 2022

1. Vì sao phải học Lịch sử?

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Xã hội nguyên thủy

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Xã hội cổ đại

Số đề thi: 4 Đã phát hành

9. Khí hậu và biến đổi khí hậu

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

10. Nước trên Trái Đất

Số đề thi: 3

Sắp thi 29/06/2021
Sắp thi 30/06/2021
Sắp thi 01/07/2021

Xem thêm

[S1] - Lịch sử và Địa lí 6 - Chân trời sáng tạo - năm 2022

1. Tại sao cần học Lịch sử?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Thời kì nguyên thủy

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Xã hội cổ đại

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 22/06/2021
Sắp thi 23/06/2021

10. Nước trên Trái Đất

Số đề thi: 3

Sắp thi 24/06/2021
Sắp thi 25/06/2021
Sắp thi 26/06/2021

Xem thêm

[S1] - Lịch sử và Địa lí 6 - Cánh diều - năm 2022

1. Vì sao cần học Lịch sử?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Thời nguyên thủy

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Xã hội cổ đại

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Nước Văn Lang, Âu Lạc

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Sắp thi 21/06/2021
Sắp thi 24/06/2021

12. Nước trên Trái Đất

Số đề thi: 4

Sắp thi 25/06/2021
Sắp thi 26/06/2021
Sắp thi 27/06/2021

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com