Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tin lớp 6

Đề thi online Môn Tin lớp 6

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Thông tin trong máy tính

2.

BTVN - Thông tin - Thu nhận và xử lí thông tin

3.

Đề ôn tập GHK I - Tin học 6 - Đề số 1

4.

Đề ôn tập GHK I - Tin học 6 - Đề số 1

5.

BTVN - Thông tin trên web

6.

Đề ôn tập cuối HK I - Tin học 6 - Đề số 1

7.

Đề ôn tập cuối HK I - Tin học 6 - Đề số 1

8.

BTVN - Sơ đồ tư duy

9.

BTVN - Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

10.

Đề ôn tập GHK II - Tin học 6 - Đề số 1

11.

Đề ôn tập GHK II - Tin học 6 - Đề số 1

12.

Đề ôn tập cuối HK II - Tin học 6 - Đề số 1

13.

Đề ôn tập cuối HK II - Tin học 6 - Đề số 1

Xem thêm

[S1] - Cô Loan - Tin học 6 - Cánh diều năm 2024

1. Máy tính và cộng đồng

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Mạng máy tính và Internet

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Đề ôn tập GHK I

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Đề ôn tập cuối HK I

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Ứng dụng tin học

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Đề ôn tập GHK II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Đề ôn tập cuối HK II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Cô Loan - Tin học 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2024

1. Máy tính và cộng đồng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Mạng máy tính và Internet

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. Ứng dụng tin học

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Đề ôn tập GHK I

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Đề ôn tập cuối HK I

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Đề ôn tập GHK II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Đề ôn tập cuối HK II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com