`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 6

Đề thi online Môn Toán lớp 6

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Viết tập hợp. Tìm số phần tử của tập hợp - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Điểm - Đường thẳng - Ba điểm thẳng hàng - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - So sánh lũy thừa - Có lời giải chi tiết

Thầy Bảo - Khóa Toán 6 - Hay và đầy đủ - Năm 2020

1. Đoạn thẳng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

3. Tính chất chia hết

Số đề thi: 3 Đang phát hành... loading

4. Góc

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

5. Ước và Bội

Số đề thi: 7

Sắp thi 01/08/2019

7. Tập hợp số nguyên

Số đề thi: 8

Sắp thi 01/11/2019

8. Phân số

Số đề thi: 12

Sắp thi 05/01/2020

Khóa Toán 6 nâng cao - Cô Quách Nhuần

1. Số tự nhiên

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Hình học

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

3. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Sắp thi 08/08/2019
Sắp thi 02/09/2019

6. Số chính phương

Số đề thi: 4

Sắp thi 18/09/2019
Sắp thi 20/10/2019

8. Số nguyên

Số đề thi: 5

Sắp thi 15/11/2019

9. Nguyên lý Diricle

Số đề thi: 2

Sắp thi 10/12/2019

10. Phân số

Số đề thi: 6

Sắp thi 20/12/2019

Khóa đề thi học kỳ môn Toán 6 của các sở GD và các trường trên cả nước (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com