Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 6

Đề thi online Môn Toán lớp 6

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

BTVN - Chứng minh quan hệ chia hết bằng cách sử dụng dấu hiệu chia hết

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Tập hợp

2.

BTVN - Tập hợp

3.

BTVN - Tập hợp. Phần tử của tập hợp

4.

BTVN - Viết tập hợp, tập hợp con và sử dụng các kí hiệu

5.

BTVN - Ước chung. Ước chung lớn nhất

6.

BTVN - Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

7.

BTVN - Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều - Tiết 1

8.

BTVN - Ước và bội của một số nguyên

9.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 1

10.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 2

11.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 3

12.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 4

13.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 1

14.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 2

15.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 3

16.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 4

17.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 5

Xem thêm

[S1] - Thầy Bảo - Toán 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống - năm 2022

1. Tập hợp các số tự nhiên

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Số nguyên

Số đề thi: 12 Đang phát hành... loading

Sắp thi 20/07/2021
Sắp thi 30/09/2021

7. Phân số

Số đề thi: 6

Sắp thi 15/10/2021

8. Số thập phân

Số đề thi: 5

Sắp thi 20/10/2021
Sắp thi 25/10/2021
Sắp thi 31/10/2021
Sắp thi 15/01/2022

Xem thêm

[S1] - Cô Nhung - Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Năm 2022

1. Số tự nhiên

Số đề thi: 17 Đã phát hành

2. Số nguyên

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Ôn tập GHK1

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Một số yếu tố thống kê

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

6. Ôn tập HK1

Số đề thi: 2

Sắp thi 30/06/2021

7. Phân số

Số đề thi: 8

Sắp thi 01/07/2021

8. Số thập phân

Số đề thi: 6

Sắp thi 10/07/2021

10. Ôn tập GHK2

Số đề thi: 2

Sắp thi 18/07/2021
Sắp thi 20/07/2021
Sắp thi 01/12/2021

13. Ôn tập HK2

Số đề thi: 2

Sắp thi 04/02/2022

Xem thêm

[S1] - Cô Trang - Toán 6 - Cánh diều - năm 2022

1. Số tự nhiên

Số đề thi: 16 Đang phát hành... loading

2. Số nguyên

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Hình học trực quan

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Ôn tập học kì I

Số đề thi: 2

Sắp thi 30/07/2021
Sắp thi 01/08/2021
Sắp thi 15/08/2021

7. Hình học phẳng

Số đề thi: 7

Sắp thi 01/09/2021

8. Ôn tập học kì II

Số đề thi: 2

Sắp thi 01/02/2022

[S1+] - Cô Yến - Toán 6 - Nâng cao - Năm 2022

2. Hình học trực quan

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Hình học phẳng

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Phép chia hết, phép chia có dư

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

Sắp thi 08/11/2021
Sắp thi 23/11/2021

9. Số chính phương

Số đề thi: 6

Sắp thi 05/12/2021

10. Số nguyên

Số đề thi: 6

Sắp thi 23/12/2021

11. Phân số

Số đề thi: 8

Sắp thi 10/01/2022

12. Giá trị tuyệt đối

Số đề thi: 3

Sắp thi 03/02/2022
Sắp thi 12/02/2022

14. Nguyên lí Dirichle

Số đề thi: 6

Sắp thi 27/02/2022
Sắp thi 17/03/2022

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com