Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 6

Đề thi online Môn Toán lớp 6

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Tập hợp

2.

BTVN - Số nguyên âm

3.

BTVN - Tập hợp. Phần tử của tập hợp

4.

BTVN - Cách ghi số tự nhiên

5.

BTVN - Các bài toán về đếm số, chữ số

6.

BTVN - Hình chữ nhật. Hình thoi

7.

BTVN - Viết tập hợp, tập hợp con và sử dụng các kí hiệu

8.

BTVN - Hình vuông. Tam giác đều. Lục giác đều

9.

BTVN - Quan hệ chia hết và tính chất

10.

BTVN - Thực hiện phép tính - Tiết 1

11.

BTVN - Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều - Tiết 1

12.

BTVN - Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

13.

BTVN - Ước và bội của một số nguyên

14.

BTVN - Hình có trục đối xứng

15.

BTVN - Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

16.

BTVN - Ôn tập chuyên đề - Phân số

17.

BTVN - Tính đối xứng của hình phẳng

18.

BTVN - Tỉ số và tỉ số phần trăm

19.

BTVN - Tam giác đều. Lục giác đều

20.

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 6 - sở GD&ĐT Quảng Nam - Năm học 2021 – 2022

Xem thêm

[S1] - Thầy Bảo - Toán 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống - năm 2023

1. Tập hợp các số tự nhiên

Số đề thi: 8 Đã phát hành

5. Số nguyên

Số đề thi: 11 Đã phát hành

8. Phân số

Số đề thi: 13 Đã phát hành

9. Những hình học cơ bản

Số đề thi: 6 Đã phát hành

12. Số thập phân

Số đề thi: 7 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Cô Trang - Toán 6 - Cánh diều - năm 2023

1. Số tự nhiên

Số đề thi: 16 Đã phát hành

2. Số nguyên

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Hình học trực quan

Số đề thi: 8 Đã phát hành

5. Phân số và số thập phân

Số đề thi: 11 Đã phát hành

6. Hình học phẳng

Số đề thi: 6

Sắp thi 01/09/2022

7. Ôn tập GHK1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Ôn tập học kì I

Số đề thi: 7 Đã phát hành

9. Ôn tập HK2

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S1] - Cô Nhung - Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Năm 2023

1. Số tự nhiên

Số đề thi: 17 Đã phát hành

3. Ôn tập GHK1

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Số nguyên

Số đề thi: 8 Đã phát hành

5. Một số yếu tố thống kê

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Ôn tập HK1

Số đề thi: 7 Đã phát hành

7. Phân số

Số đề thi: 8 Đã phát hành

10. Ôn tập GHK2

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Số thập phân

Số đề thi: 6 Đã phát hành

12. Một số yếu tố xác suất

Số đề thi: 3 Đã phát hành

13. Ôn tập HK2

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S1+] - Cô Yến - Toán 6 - Nâng cao - Năm 2023

6. Số nguyên tố. Hợp số

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Số chính phương

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Số nguyên

Số đề thi: 6 Đã phát hành

9. Phân số

Số đề thi: 8 Đã phát hành

10. Hình học trực quan

Số đề thi: 4 Đã phát hành

11. Hình học phẳng

Số đề thi: 5 Đã phát hành

13. Giá trị tuyệt đối

Số đề thi: 3 Đã phát hành

14. Các bài toán thực tế

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Nguyên lí Dirichle

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Xem thêm

[S3] - Khóa đề thi học kì môn Toán lớp 6 - Năm 2023 - Có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com