Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 6

Đề thi online Môn Toán lớp 6

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Viết tập hợp. Tìm số phần tử của tập hợp - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Điểm - Đường thẳng - Ba điểm thẳng hàng - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - So sánh lũy thừa - Có lời giải chi tiết

4.

Đề thi online - Đường tròn - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Chứng minh quan hệ chia hết bằng cách sử dụng dấu hiệu chia hết - Có lời giải chi tiết

6.

Đề thi HK1 - Môn Toán 6 - Đề số 1 - Có giải chi tiết.

7.

Đề thi HK1 Toán 6 - Huyện Thanh Trì - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết).

8.

Thi online - Các bài toán về số nguyên tố - Có lời giải chi tiết

9.

Thi online - Ước chung, Ước chung lớn nhất - Có lời giải chi tiết

10.

Thi online - Cộng, trừ số nguyên - Quy tắc dấu ngoặc - Quy tắc chuyển vế - Có lời giải chi tiết

11.

Đề thi online - Bội và ước của số nguyên - Có lời giải chi tiết

12.

Đề thi HK1 Toán 6 - Huyện Thanh Trì - Hà Nội - Năm 2019 - 2020 (có giải chi tiết).

13.

Thi online - Điều kiện để một phân số có nghĩa. Tìm điều kiện để một phân số nhận giá trị là số nguyên - Có lời giải chi tiết

14.

Đề thi online - Phép nhân phân số - Có lời giải chi tiết

15.

Đề thi HK2 Toán 6 - Quận Ba Đình - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có giải chi tiết).

16.

Đề thi HK2 - Môn Toán 6 - Đề số 1 - Có giải chi tiết.

17.

Đề thi HK2 Toán 6 - Huyện Thanh Oai - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có giải chi tiết).

Xem thêm

Thầy Bảo - Khóa Toán 6 - Hay và đầy đủ - Năm 2020

1. Đoạn thẳng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

3. Tính chất chia hết

Số đề thi: 3 Đã phát hành

4. Góc

Số đề thi: 8 Đã phát hành

5. Ước và Bội

Số đề thi: 7 Đã phát hành

7. Tập hợp số nguyên

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Phân số

Số đề thi: 12 Đã phát hành

Khóa Toán 6 nâng cao - Cô Quách Nhuần - Năm 2020

1. Số tự nhiên

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Hình học

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Số nguyên tố, hợp số

Số đề thi: 3 Đã phát hành

6. Số chính phương

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Số nguyên

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Nguyên lý Dirichle

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Phân số

Số đề thi: 7 Đã phát hành

Khóa đề thi học kỳ môn Toán 6 của các sở GD và các trường trên cả nước - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com