Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 11

Đề thi online Môn Hóa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Mở đầu về cân bằng hóa học

[S1 + Live] - Hóa học 11 - Cánh diều - Thầy Đặng Xuân Chất năm 2024

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Nitrogen và sulfur

Số đề thi: 9 Đã phát hành

3. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Ôn tập HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Hydrocarbon

Số đề thi: 6

Sắp thi 06/05/2023
Sắp thi 07/05/2023

8. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 08/05/2023
Sắp thi 09/05/2023

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 10/05/2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com