Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 11

Đề thi online Môn Hóa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Khái niệm về cân bằng hóa học

2.

BTVN - Đơn chất nitrogen

3.

BTVN - Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

[S1] - Hóa học 11 - Chân trời sáng tạo - Thầy Trần Phương Duy năm 2024

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Nitrogen và sulfur

Số đề thi: 7 Đã phát hành

3. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Đại cương hóa học hữu cơ

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Ôn tập HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Hydrocarbon

Số đề thi: 8

Sắp thi 07/05/2023

7. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 08/05/2023
Sắp thi 09/05/2023
Sắp thi 11/05/2023

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 12/05/2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com