Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 8

Đề thi online Môn Toán lớp 8

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

BTVN - Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 1)

1.

BTVN - Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 2)

1.

BTVN - Chia đa thức cho đa thức

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Nhân đơn thức với đa thức và đa thức với đa thức

2.

BTVN - Đối xứng trục. Đối xứng tâm

3.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 5

4.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 4

5.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 3

6.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 2

7.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 1

8.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 1

9.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 2

10.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 3

11.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 4

12.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 5

13.

BTVN - Số đồng dư

Xem thêm

[S1+] - Thầy Vinh - Toán 8 - Nâng cao - Năm 2022

1. Nhân, chia đa thức

Số đề thi: 10 Đã phát hành

2. Tứ giác

Số đề thi: 12 Đã phát hành

3. Phân thức đại số

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Đa giác - diện tích đa giác

Số đề thi: 7 Đã phát hành

7. Bất phương trình

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Tam giác đồng dạng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

11. Bất đẳng thức

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com