Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 8

Đề thi online Môn Toán lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Cộng trừ phân thức đại số

2.

BTVN - Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 1)

[S+] - Thầy Bảo - Ôn tập HK1 Toán 8 - Năm 2022

1.

BTVN - Một số dạng toán tìm x (tiết 1)

2.

BTVN - Một số dạng toán tìm x (tiết 2)

3.

BTVN - Rút gọn biểu thức (tiết 1)

4.

BTVN - Nhân chia phân thức đại số

5.

BTVN - Rút gọn biểu thức - câu hỏi phụ (tiết 1)

6.

BTVN - Rút gọn biểu thức (tiết 2)

7.

BTVN - Rút gọn biểu thức - câu hỏi phụ (tiết 2)

8.

BTVN - Cộng trừ phân thức đại số

9.

BTVN - Hình bình hành

10.

BTVN - Hình chữ nhật

11.

BTVN - Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 1)

12.

BTVN - Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 2)

13.

BTVN - Chia đa thức cho đa thức

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com