Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 12

Đề thi online Môn Lí lớp 12

[S4] - Thầy Toản - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Vật Lí năm 2022

1. Tổng ôn: Dao động cơ

Số đề thi: 5

Sắp thi 01/03/2022
Sắp thi 11/03/2022
Sắp thi 19/03/2022
Sắp thi 01/04/2022
Sắp thi 05/04/2022
Sắp thi 13/04/2022
Sắp thi 19/04/2022

8. Tổng ôn Vật Lí 11

Số đề thi: 1

Sắp thi 28/04/2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com