Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 12

Đề thi online Môn Lí lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Đại cương về dao động điều hòa

2.

BTVN - Đại cương về dao động điều hòa

3.

BTVN - Con lắc lò xo (Đề 1)

4.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

6.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

7.

BTVN - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Đề 1)

8.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

10.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

11.

40 bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

13.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

14.

Kiểm tra hết học kì II Vật Lí 12 – Đề 1

15.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

16.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

17.

BTVN - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Đề 2)

18.

BTVN - Đại cương dòng điện xoay chiều

19.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

20.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

21.

BTVN - Dao động điều hòa

22.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

23.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

24.

Đề thi HKI Vật Lí 12 - THPT Trường Chinh - TP HCM - Ban KHXH - Năm học 2019 - 2020

25.

40 bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều - Mức độ 3: vận dụng - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

27.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

29.

BTVN - Ứng dụng VTLG trong các bài toán về dao động điều hòa - Đề 1

30.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

31.

BTVN - Ôn tập tổng hợp – 1

32.

BTVN - Năng lượng dao động của con lắc lò xo

33.

BTVN - Một số dạng toán trọng tâm về sóng âm

34.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

35.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

36.

BTVN - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

37.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

38.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

39.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

40.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

41.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

42.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

43.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

44.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

45.

BTVN - Đại cương về sóng cơ học

46.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

47.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

48.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

49.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

50.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

51.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

52.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

53.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

54.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

55.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

56.

BTVN - Đại cương về dòng điện xoay chiều

57.

BTVN - Kiểm tra hết học kỳ II – Vật Lí 12 (Đề 2 )

58.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

59.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

60.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

61.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

62.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

63.

BTVN - Mạch LC và Dao động điện từ - Đề 1

64.

BTVN - Hiện tượng tán sắc ánh sáng

65.

Đề thi chính thức TN THPT và ĐH môn Vật Lí năm 2021 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

66.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

67.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

68.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

69.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

70.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

71.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

72.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

73.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

74.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

75.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

76.

BTVN - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề 1

77.

BTVN - Hiện tượng quang điện và Lượng tử ánh sáng - Đề 1

78.

BTVN - Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

79.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

80.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

81.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

82.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

83.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

84.

BTVN - Lí thuyết dao động cơ (Đề 1)

85.

BTVN - Tổng ôn chương: Điện tích - Điện trường

Xem thêm

[S1] - Thầy Toản - Nền tảng Vật Lí 12 - Năm 2022

1. Dao động cơ

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 11 Đã phát hành

6. Dao động và sóng điện từ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

7. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 8 Đã phát hành

9. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

10. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 8 Đã phát hành

Xem thêm

[S2] - Thầy Toản - Luyện thi THPT & ĐH Vật Lí - Năm 2022

1. Dao động cơ

Số đề thi: 24 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 17 Đã phát hành

4. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 31 Đã phát hành

6. Dao động và sóng điện từ

Số đề thi: 15 Đã phát hành

7. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 13 Đã phát hành

8. Đề ôn tập giữa HK2 môn Vật Lí 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 12 Đã phát hành

10. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 13 Đã phát hành

11. Đề ôn tập HK2 môn Vật Lí 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

12. Luyện trắc nghiệm lí thuyết Vật Lí

Số đề thi: 35 Đã phát hành

13. Tổng ôn Vật Lí 11

Số đề thi: 7 Đã phát hành

14. Xử lí bài toán đồ thị

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

Sắp thi 30/01/2022

Xem thêm

[S2] - Thầy Thế Anh - Luyện thi TN THPT & ĐH Vật Lí - Năm 2022

1. Dao động cơ

Số đề thi: 26 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 17 Đã phát hành

4. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 31 Đã phát hành

7. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 9 Đã phát hành

8. Đề ôn tập giữa HK2 môn Vật Lí 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

10. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 12 Đã phát hành

Sắp thi 18/11/2021
Sắp thi 14/12/2021

13. Một số đề thi thử THPT QG ( Tham khảo)

Số đề thi: 12 Đã phát hành

Xem thêm

[S2+] - Thầy Thế Anh - Luyện thi TN THPT & ĐH 9+ môn Vật Lí năm 2022

1. Dao động cơ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 7 Đã phát hành

[S3] - Thầy Toản - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH Vật Lí - Có video chữa - Năm 2022

1.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 202 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 2 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 3 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 4 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 5 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 6 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 7 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 8 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 9 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 10 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 11 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 12 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 13 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 1 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 14 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 15 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 16 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 17 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 18 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 19 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 20 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 21 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 22 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 23 (Có video chữa)

26.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 24 (Có video chữa)

27.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 25 (Có video chữa)

[S3] - Thầy Thế Anh - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH Năm 2022 môn Vật Lí (Có video chữa) - Năm 2022

1.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 201 (Có video chữa)

2.

Đề thi chính thức THPT QG 2019 - Môn Vật Lí - Mã đề 201 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 1 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 2 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 3 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 4 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 5 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 6 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 7 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 8 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 9 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 10 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 11 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 12 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí- Đề 13 (có video chữa)

16.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 14 (có video chữa)

17.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 15 (có video chữa)

18.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 16 (có video chữa)

19.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 17 (có video chữa)

20.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 18 (có video chữa)

21.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 19 (có video chữa)

22.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 20 (có video chữa)

[S2] - Thầy Toản - Luyện thi TN THPT & ĐH 5++ Vật Lí - Năm 2022

1. Dao động cơ

Số đề thi: 9

Sắp thi 01/12/2021

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 7

Sắp thi 15/12/2021

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 8

Sắp thi 30/12/2021
Sắp thi 15/01/2022

5. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 5

Sắp thi 30/01/2022

6. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 6

Sắp thi 05/02/2022

7. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 6

Sắp thi 10/02/2022

8. Tổng ôn Vật Lí 11

Số đề thi: 7

Sắp thi 15/02/2022

[S+] - Đề thi học kì Vật Lí 12 - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

[S+] - 1300 câu hỏi Vật Lí chọn lọc theo mức độ - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

1. Dao động cơ

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 9 Đã phát hành

5. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 4 Đã phát hành

6. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 3 Đã phát hành

[S3] - Đề thi TN THPT & ĐH chính thức Vật Lí đến năm 2021 - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

1. Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2021

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

Sắp thi 10/12/2021
Sắp thi 15/12/2021
Sắp thi 25/12/2021
Sắp thi 05/01/2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com