Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 12

Đề thi online Môn Lí lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Cấu tạo hạt nhân, độ hụt khối và năng lượng liên kết hạt nhân

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần 1 năm 2020 - 2021

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Dao động điều hòa

2.

Thi online - Đại cương về dao động điều hòa

3.

Thi online - Con lắc lò xo (Đề 1)

4.

Thi online - Đại cương về dao động điều hòa

5.

Thi online - Ứng dụng vòng tròn lượng giác trong các bài toán về dao động điều hòa - Đề 1

6.

Thi online - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Đề 1)

7.

Thi online - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Đề 2)

8.

Thi online - Đại cương dòng điện xoay chiều

9.

Thi online - Đại cương về sóng cơ học

10.

Thi online - Năng lượng dao động của con lắc lò xo

11.

Thi online - Sóng dừng

12.

Thi online - Đại cương về dòng điện xoay chiều

13.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

14.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

15.

40 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

16.

Thi online - Ôn tập con lắc đơn

17.

40 bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

18.

Thi online - Ôn tập tổng hợp – 1

19.

40 bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều - Mức độ 3: vận dụng - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2019 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

26.

Thi online - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2018 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

29.

Thi online - Mạch LC và Dao động điện từ - Đề 1

30.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2017 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

34.

Thi online - Hiện tượng tán sắc ánh sáng

35.

Thi online - Giao thoa ánh sáng - Đề 1

36.

Đề kiểm tra hết HKI Vật Lí 12 trường THPT Yên Hoà - Hà Nội - Năm học 2018 - 2019

37.

Kiểm tra hết học kì II Vật Lí 12 – Đề 1

38.

Thi online - Một số dạng toán trọng tâm về sóng âm

39.

Thi online - Hiện tượng quang điện và Lượng tử ánh sáng - Đề 1

40.

Thi online - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề 1

41.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

42.

Thi online - Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

43.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

46.

Đề kiểm tra hết học kì II Vật Lí 12

47.

Thi online - Đề lí thuyết số 01 (Có video chữa)

48.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

49.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

50.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

51.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

52.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

53.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

54.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

55.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

56.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

57.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

58.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

59.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

60.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

61.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

62.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

63.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 202 (Có video chữa)

64.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Thái Bình năm 2020 - 2021

65.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 201 (Có video chữa)

66.

Đề thi chính thức THPT QG 2019 - Môn Vật Lí - Mã đề 201 (Có video chữa)

67.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

68.

Thi online - Chuyển động thẳng đều (Có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 1 (Có video chữa)

70.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

71.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

72.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

73.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

74.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 2

75.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

76.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

77.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

78.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

79.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

80.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 3

81.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

82.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

83.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 4

84.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 5

85.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

86.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

87.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

88.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

89.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

90.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 5

91.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

92.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 2

93.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 3

94.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 4

Xem thêm

S1 - Thầy Toản - Khóa nền tảng môn Vật Lí lớp 12 - Năm 2021

1. Dao động cơ

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 11 Đã phát hành

6. Dao động và sóng điện từ

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 8 Đã phát hành

Sắp thi 07/06/2020

9. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

10. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 8 Đã phát hành

Sắp thi 26/01/2021

Xem thêm

S2 - Thầy Toản - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Năm 2021

1. Dao động cơ học - lớp 12

Số đề thi: 24 Đã phát hành

2. Sóng cơ học - lớp 12

Số đề thi: 17 Đã phát hành

7. Sóng ánh sáng - lớp 12

Số đề thi: 12 Đã phát hành

10. Hạt nhân nguyên tử - Lớp 12

Số đề thi: 13 Đã phát hành

13. Từ trường - Lớp 11

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Quang hình học - Lớp 11

Số đề thi: 2 Đã phát hành

15. Cơ học - Lớp 10

Số đề thi: 11 Đã phát hành

16. Nhiệt học - Lớp 10

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 26/01/2021

Xem thêm

S2 - Thầy Thế Anh - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Vật Lí - Năm 2021

1. Dao động cơ

Số đề thi: 27 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 17 Đã phát hành

4. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 31 Đã phát hành

7. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

9. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

10. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 12 Đang phát hành... loading

Sắp thi 26/01/2021
Sắp thi 22/02/2021
Sắp thi 18/03/2021
Sắp thi 04/04/2021

Xem thêm

[S2+] - Thầy Thế Anh - Khóa Vật Lí 12 nâng cao - Năm 2021

1. Dao động cơ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

4. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 2

Sắp thi 21/09/2020

S3 - Thầy Toản - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học (Có video chữa) môn Vật Lí - Năm 2021

1.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 202 (Có video chữa)

2.

Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí - Mã đề 202 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 1 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 2 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 3 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 4 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 5 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 6 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 7 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 8 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 9 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 10 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 11 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 12 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 13 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 14 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 15 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 16 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 17 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 18 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 19 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 20 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 21 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 22 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 23 (Có video chữa)

26.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 24 (Có video chữa)

27.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí năm 2021 - Đề 25 (Có video chữa)

S3 - Thầy Thế Anh - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học Năm 2021 môn Vật Lí (có video chữa) - Năm 2021

1.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 201 (Có video chữa)

2.

Đề thi chính thức THPT QG 2019 - Môn Vật Lí - Mã đề 201 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 1 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 2 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 3 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 4 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 5 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 6 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 7 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 8 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 9 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 10 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 11 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 12 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 13 (có video chữa)

16.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 14 (có video chữa)

17.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 15 (có video chữa)

18.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 16 (có video chữa)

19.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 17 (có video chữa)

20.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 18 (có video chữa)

21.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 19 (có video chữa)

22.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và đại học - Môn Vật Lí năm 2021 - Đề 20 (có video chữa)

S3 - Tuyệt phẩm 66+ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí của các trường THPT chuyên năm 2021 (Có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Thái Bình năm 2020 - 2021

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT Tiên Du 1 - Bắc Ninh năm 2020 - 2021

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang năm 2020 - 2021

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Bắc Ninh năm 2020 - 2021

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Lào Cai - Lần 1 năm 2020 - 2021

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2020 - 2021

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương năm 2020 - 2021

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT chuyên Thái Bình - Lần 2 năm 2020 - 2021

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT chuyên KHTN - Lần 1 năm 2020 - 2021

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2020 - 2021

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật Lí - THPT chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần 1 năm 2020 - 2021

S2 - Thầy Toản - Khoá luyện thi cấp tốc 5++ môn Vật Lí - Năm 2021

1. Dao động cơ

Số đề thi: 9

Sắp thi 01/02/2021

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 7

Sắp thi 21/02/2021

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 8

Sắp thi 09/03/2021
Sắp thi 28/03/2021

5. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 6

Sắp thi 05/04/2021

6. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 6

Sắp thi 16/04/2021

7. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 7

Sắp thi 28/04/2021

8. Tổng ôn Vật Lí 11

Số đề thi: 7

Sắp thi 12/05/2021

9. Tổng ôn Vật Lí 10

Số đề thi: 7

Sắp thi 19/05/2021
Sắp thi 26/05/2021

Khóa đề thi học kì môn Vật Lí lớp 12 (Có lời giải chi tiết) - Năm 2021

Khóa 1300 câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 chọn lọc theo mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2021

1. Dao động cơ

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 9 Đã phát hành

5. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 4 Đã phát hành

6. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 3 Đã phát hành

S3 - Đề thi chính thức THPTQG môn Vật Lí đến năm 2020 (Có lời giải chi tiết) - Năm 2021


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com