Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 12

Đề thi online Môn Lí lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN – Dao động điều hòa

2.

BTVN - Dao động điều hòa

3.

BTVN - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Đề 1)

4.

BTVN - Đại cương dòng điện xoay chiều

5.

BTVN - Đại cương dòng điện xoay chiều

6.

BTVN - Đại cương về dao động điều hòa

7.

BTVN - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

8.

BTVN - Tán sắc ánh sáng (Đề 1)

9.

BTVN - Phóng xạ

10.

Bài tập Dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1

11.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

12.

Đề thi HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

13.

Bài tập Dòng điện xoay chiều - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 2

14.

Bài tập Dao động cơ - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 2

15.

Bài tập Dao động cơ - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1

16.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 12 - Đề số 1

17.

BTVN - Đại cương về dao động điều hòa

18.

BTVN - Sử dụng máy tính bỏ túi CASIO FX 570 ES trong dòng điện xoay chiều (Đề 1)

19.

Bài tập Dòng điện xoay chiều - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1

20.

Đề thi HK1 môn Lí 12 - Đề số 1

21.

BTVN - Con lắc lò xo (Đề 1)

22.

Đề thi HKI Vật Lí 12 - THPT Trường Chinh - TP HCM - Ban KHXH - Năm học 2019 - 2020

23.

BTVN - Giao thoa ánh sáng - Đề 2

24.

BTVN - Đại cương về dòng điện xoay chiều

25.

BTVN - Tính chất và cấu tạo hạt nhân

26.

BTVN - Mạch LC và Dao động điện từ - Đề 1

27.

BTVN - Hiện tượng quang điện và Lượng tử ánh sáng - Đề 1

28.

BTVN - Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

29.

BTVN - Lí thuyết dao động cơ (Đề 1)

30.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Vật Lí - Bộ GD&ĐT năm 2022

31.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2022

32.

Kì thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh ĐH - Môn Vật Lí - ĐHSP Hà Nội năm 2022

33.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 1 (Có video chữa)

34.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Vật Lí năm 2021 - Mã đề 203 (Có video chữa)

35.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 1 (Có video chữa)

36.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 201 (Có video chữa)

37.

BTVN – Dao động điều hoà

38.

Đề thi chính thức THPT QG 2019 - Môn Vật Lí - Mã đề 201 (Có video chữa)

39.

Đề thi chính thức TN THPT và ĐH môn Vật Lí năm 2021 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

40.

BTVN – Phương trình sóng cơ học

41.

BTVN – Đại cương về dòng điện xoay chiều

42.

BTVN – Giao thoa ánh sáng

43.

BTVN – Tính chất và cấu tạo hạt nhân

44.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Hàm Long - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2023

45.

Đề thi chính thức TN THPT và ĐH môn Vật Lí năm 2022 - Mã đề 201 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S2] - Thầy Toản - Luyện thi TN THPT & ĐH Vật Lí - Năm 2023

1. Dao động cơ

Số đề thi: 24 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 18 Đã phát hành

3. Đề ôn tập GHK1 - Vật Lí 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 31 Đã phát hành

5. Đề ôn tập HK1 - Vật Lí 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Dao động và sóng điện từ

Số đề thi: 15 Đã phát hành

7. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 13 Đã phát hành

8. Đề ôn tập GHK2 - Vật Lí 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 12 Đã phát hành

10. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 13 Đã phát hành

11. Đề ôn tập HK2 - Vật Lí 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

13. Tổng ôn Vật Lí 11

Số đề thi: 7 Đã phát hành

14. Xử lí bài toán đồ thị

Số đề thi: 9 Đã phát hành

Xem thêm

[S2] - Thầy Thế Anh - Luyện thi TN THPT & ĐH Vật Lí - Năm 2023

1. Dao động cơ

Số đề thi: 26 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 18 Đã phát hành

4. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 28 Đã phát hành

7. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 9 Đã phát hành

9. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

10. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 12 Đã phát hành

Sắp thi 20/05/2022

Xem thêm

[S2+] - Thầy Thế Anh - Luyện thi TN THPT & ĐH 9+ môn Vật Lí năm 2023

1. Dao động cơ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 7 Đã phát hành

[S2] - Thầy Toản - Luyện thi TN THPT & ĐH 5++ Vật Lí - Năm 2023

1. Dao động cơ

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 7 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Dao động và sóng điện từ

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

7. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 6 Đã phát hành

8. Tổng ôn Vật Lí 11

Số đề thi: 7 Đã phát hành

[S3] - Thầy Toản - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH Vật Lí - Có video chữa - Năm 2023

1.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Vật Lí năm 2021 - Mã đề 203 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 1 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 2 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 3 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 4 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 5 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 6 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 7 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 8 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 9 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 10 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 11 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 12 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 13 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 14 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 15 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 16 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 17 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 18 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 19 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 20 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 21 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 22 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 23 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 24 (Có video chữa)

26.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Đề 25 (Có video chữa)

[S3] - Thầy Thế Anh - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH Năm 2023 môn Vật Lí (Có video chữa) - Năm 2023

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 2 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 3 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 4 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 5 (Có video chữa)

6.

Đề thi chính thức THPT QG môn Vật Lí năm 2020 - Mã đề 201 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 6 (Có video chữa)

8.

Đề thi chính thức THPT QG 2019 - Môn Vật Lí - Mã đề 201 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 7 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 8 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 9 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 10 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 11 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 12 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí- Đề 13 (có video chữa)

16.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 14 (có video chữa)

17.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 15 (có video chữa)

18.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 16 (có video chữa)

19.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 17 (có video chữa)

20.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 19 (có video chữa)

21.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 18 (có video chữa)

22.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học - Môn Vật Lí - Đề 20 (có video chữa)

[S3] - Siêu phẩm 58+ đề thi thử TN THPT môn Vật Lí của các trường THPT chuyên năm 2023 - Có lời giải chi tiết

1.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Ninh Giang - Hải Dương - Lần 1 năm 2023

2.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Hàm Long - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2023

3.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 1 năm 2023

4.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 2 - Năm 2023

5.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Nguyễn Công Trứ năm 2023

6.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Yên Thế - Bắc Giang - Lần 1 năm 2023

7.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Kim Liên - Hà Nội - Lần 1 năm 2023

8.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2023

9.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2023

10.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Yên Thế - Bắc Giang - Lần 2 năm 2023

11.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Chuyên Biên Hòa - Lần 1 năm 2023

12.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh - Lần 1 năm 2023

13.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2023

14.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Chuyên Hạ Long năm 2023

15.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa năm 2023

16.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Năm 2023

17.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Quảng Xương 4 - Thanh Hóa năm 2023

18.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 3 năm 2023

19.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm 2023

20.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Liên trường Quảng Nam - Lần 1 năm 2023

21.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Liên trường Nghệ An - Lần 1 năm 2023

[S3] - Tuyệt phẩm 56+ đề thi thử TN THPT môn Vật Lí của các trường THPT chuyên năm 2022 - Có lời giải chi tiết

1.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Chuyên Hùng Vương năm 2022

2.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình năm 2022

3.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Kim Liên - Hà Nội - Lần 2 năm 2022

4.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Tuyên Quang - Lần 2 - Năm 2022

5.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - DTNT Tỉnh Bắc Giang năm 2022

6.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Phan Bội Châu - Năm 2022

7.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương năm 2022

8.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2022

9.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Quan Hóa - Lần 1 năm 2022

10.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Nghệ An - Năm 2022

11.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên ĐH Vinh - Lần 1 - Năm 2022

12.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Thăng Long năm 2022

13.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Lào Cai - Năm 2022

14.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Vật Lí - Bộ GD&ĐT năm 2022

15.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Cụm trường QL-HM - Sở GD&ĐT Nghệ An năm 2022

16.

Đề thi KSCL môn Vật Lí - THPT Như Thanh - Lần 1 năm 2022

17.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 Năm 2022

18.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Hà Nội - Năm 2022

19.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2022

20.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Sầm Sơn năm 2022

21.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm 2022

22.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc năm 2022

23.

Đề thi KSTN môn Vật Lí - THPT DTNT Ngọc Lặc - Lần 1 năm 2022

24.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2022

25.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Liên trường Nghệ An năm 2022

26.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Hòa Bình - Năm 2022

27.

Đề thi KSCL môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Năm 2022

28.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Triệu Sơn 3 - Lần 1 - Năm 2022

29.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Năm 2022

30.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Liên trường Nghệ An năm 2022

31.

Đề thi KSCL môn Vật Lí - THPT Tĩnh Gia 1 - Năm 2022

32.

Đề KSCL thi TN THPT môn Vật Lí - Cụm trường THPT Thuận Thành - Bắc Ninh năm 2022

33.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Chuyên Quang Trung - Bình Phước năm 2022

34.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Kim Liên - Hà Nội - Lần 3 năm 2022

35.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Thọ Xuân 5 - Lần 1 - Năm 2022

36.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2022

37.

Đề KSCL môn Vật Lí - Lần 2 - THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc - Năm 2022

38.

Đề thi tuyển sinh ĐH - ĐGNL môn Vật Lí - Trường ĐHSP Hà Nội năm 2022

39.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Tây Thụy Anh - Thái Bình năm 2022

40.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Chuyên Lào Cai - Lần 1 năm 2022

41.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Phú Thọ năm 2022

42.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Tuyên Quang - Lần 1 - Năm 2022

43.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Hòa Bình - Năm 2022

44.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2022

45.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Chuyên Lê Hồng Phong - Năm 2022

46.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Lê Thánh Tông năm 2022

47.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Đông Thụy Anh - Thái Bình năm 2022

48.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2022

49.

Kì thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh ĐH - Môn Vật Lí - ĐHSP Hà Nội năm 2022

50.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Hải Phòng - Lần 2 - Năm 2022

51.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Ninh Bình năm 2022

52.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên ĐH Vinh - Lần 2 - Năm 2022

53.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Trường THPT Chuyên Hải Dương năm 2022

54.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh năm 2022

55.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Hùng Vương năm 2022

56.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Tĩnh năm 2022

57.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Thái Nguyên - Lần 2 - Năm 2022

58.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - Sở GD&ĐT Hải Phòng năm 2022

59.

Đề thi thử TN THPT môn Vật Lí - THPT Chuyên Hà Tĩnh năm 2022

[S3] - Đề thi TN THPT & ĐH chính thức Vật Lí đến năm 2022 - Có lời giải chi tiết - Năm 2023

[S4] - Thầy Toản - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Vật Lí năm 2023

1. Tổng ôn: Dao động cơ

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 05/03/2023
Sắp thi 10/03/2023
Sắp thi 15/03/2023
Sắp thi 20/03/2023
Sắp thi 25/03/2023
Sắp thi 30/03/2023

8. Tổng ôn Vật Lí 11

Số đề thi: 7

Sắp thi 05/04/2023

[S+] - Đề thi học kì Vật Lí 12 - Có lời giải chi tiết - Năm 2023

[S+] - 1300 câu hỏi Vật Lí chọn lọc theo mức độ - Có lời giải chi tiết - Năm 2023

1. Dao động cơ

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 10 Đã phát hành

3. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 8 Đã phát hành

5. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 4 Đã phát hành

6. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 3 Đã phát hành

[S1] - Thầy Toản - Nền tảng Vật Lí 12 - Năm 2023

1. Dao động cơ

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Sóng cơ và sóng âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Đề ôn tập GHK1 - Vật Lí 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Dòng điện xoay chiều

Số đề thi: 11 Đã phát hành

5. Đề ôn tập HK1 - Vật Lí 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Dao động và sóng điện từ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

7. Sóng ánh sáng

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Đề ôn tập GHK2 - Vật Lí 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Lượng tử ánh sáng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

10. Hạt nhân nguyên tử

Số đề thi: 8 Đã phát hành

11. Đề ôn tập HK2 - Vật Lí 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com