Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 9

Đề thi online Môn Văn lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

2.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 5

3.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 8

4.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương Đề 1

5.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

6.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

7.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 9

8.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương Đề 2

9.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

10.

BTVN - Cố hương

11.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

12.

BTVN - Mùa xuân nho nhỏ

13.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

14.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

15.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

16.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 10

17.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 1

18.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

19.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

20.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

21.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 2

22.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

23.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

24.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

25.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 3

26.

BTVN - Ôn tập từ trong tiếng Việt

27.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 6

28.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

29.

BTVN - Chị em Thúy Kiều

30.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 4

31.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 7

32.

BTVN - Ôn luyện kĩ năng viết đoạn văn

33.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 7

34.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 8

35.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 9

36.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 10

37.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 6

Xem thêm

[S1] - Phương pháp sơ đồ hóa Ngữ văn 9 Năm 2022 - Cô Tạ Minh Thủy.

2. Văn học Việt Nam

Số đề thi: 32 Đã phát hành

3. Văn học nước ngoài

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Tiếng Việt

Số đề thi: 9 Đã phát hành

5. Tập làm văn

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com