Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 9

Đề thi online Môn Văn lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

2.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

3.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương -

4.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

5.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

6.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

7.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

8.

BTVN - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 1

9.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 6

10.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

11.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 7

12.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

13.

BTVN - Chiếc lược ngà - Đề 1

14.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

15.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 8

16.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

17.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

18.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 9

19.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

20.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

21.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

22.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 10

23.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

24.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

25.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

26.

BTVN- Bàn về đọc sách

27.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

28.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

Xem thêm

[S1] - Nền tảng Ngữ văn 9 năm 2022 - Cô Nguyễn Thu Hòa

1.

BTVN - Mùa xuân nho nhỏ - Đề 2

2.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

3.

BTVN - Bến quê - Đề 2

4.

BTVN- Cố hương - Đề 1

5.

BTVN - Bếp lửa - Đề 2

6.

BTVN - Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Đề 1

7.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

8.

BTVN - Bếp lửa - Đề 1

9.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương -

10.

BTVN - Lặng lẽ Sa Pa - Đề 2

11.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

12.

BTVN - Viếng lăng Bác - Đề 1

13.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

14.

BTVN - Những ngôi sao xa xôi - Đề 1

15.

BTVN - Cố hương - Đề 2

16.

BTVN - Ôn tập tiếng Việt - Đề 1

17.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

18.

BTVN - Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Đề 2 -

19.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

20.

BTVN - Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Đề 1-

21.

BTVN - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 1

22.

BTVN - Viếng lăng Bác - Đề 2

23.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 6

24.

BTVN- Những ngôi sao xa xôi (Đề 2)

25.

BTVN- Rô-bin-sơn ngoài đảo hoang - có lời giải chi tiết

26.

BTVN - Ôn tập tiếng Việt - Đề 2

27.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

28.

BTVN - Đồng Chí - Đề 1

29.

BTVN - Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Đề 2

30.

BTVN - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 2

31.

BTVN- Ôn tập tiếng Việt - Đề 3

32.

BTVN - Sang thu - Đề 1

33.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 7

34.

BTVN - Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội-

35.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

36.

BTVN - Chiếc lược ngà - Đề 1

37.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

38.

BTVN - Đồng chí - Đề 2

39.

BTVN - Ánh trăng - Đề 1

40.

BTVN - Truyện Kiều - Đề 1 -

41.

BTVN - Tiếng nói của văn nghệ

42.

BTVN - Sang thu - Đề 2

43.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 8

44.

BTVN - Rèn kĩ năng làm dạng bài nghị luận văn học

45.

BTVN - Chiếc lược ngà - Đề 2

46.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

47.

BTVN - Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Đề 1

48.

BTVN - Ánh trăng - Đề 2

49.

BTVN - Truyện Kiều - Đề 2

50.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

51.

BTVN - Nói với con - Đề 1

52.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 9

53.

BTVN - Phong cách Hồ Chí Minh

54.

BTVN - Con cò - Đề 1

55.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

56.

BTVN - Bài thơ về tiểu đội xe không kinh - Đề 2

57.

BTVN - Làng - Đề 1

58.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

59.

BTVN - Chị em Thúy Kiều

60.

BTVN - Con cò - Đề 2

61.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

62.

BTVN - Nói với con - Đề 2

63.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 10

64.

BTVN - Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bào về và phát triển của trẻ em-

65.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

66.

BTVN - Đoàn thuyền đánh cá - Đề 1

67.

BTVN - Làng - Đề 2

68.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

69.

BTVN - Cảnh ngày xuân

70.

BTVN - Mùa xuân nho nhỏ - Đề 1

71.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

72.

BTVN - Bến quê - Đề 1-

73.

BTVN- Bàn về đọc sách

74.

BTVN - Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

75.

BTVN - Kiều ở lầu Ngưng Bích

76.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

77.

Đề thi online - Đoàn thuyền đánh cá - Đề 2

78.

BTVN - Lặng lẽ Sa Pa - Đề 1

79.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com