Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 9

Đề thi online Môn Văn lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Sở GDĐT Ninh Thuận (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Chung - Chuyên ĐHKH Huế (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Ôn tập từ trong tiếng Việt

2.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 10

3.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

4.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

5.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

6.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

7.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

8.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

9.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 2

10.

BTVN - Nói quá - nói giảm - nói tránh

11.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 3

12.

BTVN- Bàn về đọc sách

13.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương -

14.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 6

15.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

16.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

17.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

18.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

19.

BTVN - Bàn về đọc sách - Tiếng nói của văn nghệ

20.

BTVN - Chị em Thúy Kiều

21.

BTVN - Tính thống nhất của chủ đề và liên kết trong văn bản

22.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 4

23.

BTVN - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 1

24.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 7

25.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

26.

BTVN - Ôn luyện kĩ năng viết đoạn văn

27.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

28.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

29.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

30.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 5

31.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 8

32.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

33.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

34.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

35.

BTVN - Ôn tập văn học hiện thực: Trong lòng mẹ

36.

BTVN - Cố hương

37.

BTVN - Chiếc lược ngà - Đề 1

38.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương Đề 1

39.

BTVN - Mùa xuân nho nhỏ

40.

BTVN - Văn bản nghị luận Đề 1

41.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

42.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 9

43.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

44.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 6

45.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

46.

Đề thi HK2 môn Văn lớp 9 Phòng GD Long Biên - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

47.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương Đề 2

48.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

49.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

50.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 10

51.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

52.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 7

53.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

54.

Đề thi HK2 môn Văn lớp 9 Phòng GD Ba Đình - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 9 Phòng GD ĐT Bắc Từ Liêm - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 9 GD ĐT Đà Lạt - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

58.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

59.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

60.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

61.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 8

62.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

63.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

64.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

65.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

66.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

67.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

68.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

69.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 1

70.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 9

71.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Sở GDĐT Bình Dương (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

72.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Sở GDĐT Bình Dương (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

73.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Sở GDĐT Hà Tĩnh - Đề 1 (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

74.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Chuyên KHTN (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

75.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Hà Nội (Năm học 2021 - 2022) (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Nền tảng Ngữ văn 9 năm 2022 - Cô Nguyễn Thu Hòa

1.

BTVN - Làng - Đề 1

2.

BTVN - Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

3.

BTVN - Mùa xuân nho nhỏ - Đề 1

4.

BTVN - Bài thơ về tiểu đội xe không kinh - Đề 2

5.

BTVN - Bến quê - Đề 1-

6.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 10

7.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

8.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

9.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

10.

BTVN - Làng - Đề 2

11.

BTVN - Bếp lửa - Đề 2

12.

BTVN - Cảnh ngày xuân

13.

BTVN - Mùa xuân nho nhỏ - Đề 2

14.

BTVN - Đoàn thuyền đánh cá - Đề 1

15.

BTVN - Bến quê - Đề 2

16.

BTVN- Bàn về đọc sách

17.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương -

18.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

19.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

20.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

21.

BTVN - Những ngôi sao xa xôi - Đề 1

22.

BTVN - Lặng lẽ Sa Pa - Đề 1

23.

BTVN - Kiều ở lầu Ngưng Bích

24.

BTVN - Viếng lăng Bác - Đề 1

25.

Đề thi online - Đoàn thuyền đánh cá - Đề 2

26.

BTVN- Cố hương - Đề 1

27.

BTVN - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 1

28.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

29.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

30.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

31.

BTVN- Những ngôi sao xa xôi (Đề 2)

32.

BTVN - Lặng lẽ Sa Pa - Đề 2

33.

BTVN - Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Đề 1

34.

BTVN - Viếng lăng Bác - Đề 2

35.

BTVN - Bếp lửa - Đề 1

36.

BTVN - Cố hương - Đề 2

37.

BTVN - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 2

38.

BTVN - Ôn tập tiếng Việt - Đề 1

39.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

40.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

41.

BTVN - Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội-

42.

BTVN - Chiếc lược ngà - Đề 1

43.

BTVN - Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Đề 2 -

44.

BTVN - Sang thu - Đề 1

45.

BTVN - Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Đề 1-

46.

BTVN- Rô-bin-sơn ngoài đảo hoang - có lời giải chi tiết

47.

BTVN - Truyện Kiều - Đề 1 -

48.

BTVN - Ôn tập tiếng Việt - Đề 2

49.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

50.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 6

51.

BTVN - Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Đề 2

52.

BTVN - Rèn kĩ năng làm dạng bài nghị luận văn học

53.

BTVN - Chiếc lược ngà - Đề 2

54.

BTVN - Đồng Chí - Đề 1

55.

BTVN - Sang thu - Đề 2

56.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

57.

BTVN - Truyện Kiều - Đề 2

58.

BTVN- Ôn tập tiếng Việt - Đề 3

59.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

60.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 7

61.

BTVN - Ánh trăng - Đề 1

62.

BTVN - Phong cách Hồ Chí Minh

63.

BTVN - Con cò - Đề 1

64.

BTVN - Đồng chí - Đề 2

65.

BTVN - Nói với con - Đề 1

66.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

67.

BTVN - Chị em Thúy Kiều

68.

BTVN - Tiếng nói của văn nghệ

69.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

70.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 8

71.

BTVN - Ánh trăng - Đề 2

72.

BTVN - Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bào về và phát triển của trẻ em-

73.

BTVN - Con cò - Đề 2

74.

BTVN - Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Đề 1

75.

BTVN - Nói với con - Đề 2

76.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

77.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

78.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

79.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 9

[S1] - Phương pháp sơ đồ hóa Ngữ văn 9 Năm 2022 - Cô Tạ Minh Thủy.

2. Văn học Việt Nam

Số đề thi: 32 Đã phát hành

3. Văn học nước ngoài

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Tiếng Việt

Số đề thi: 9 Đã phát hành

5. Tập làm văn

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S+] - Ôn tập HK 1 - Ngữ văn 9 năm 2022 - Cô Tạ Minh Thủy

1. Văn bản

Số đề thi: 16 Đã phát hành

2. Tiếng Việt

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Tập làm văn

Số đề thi: 4 Đã phát hành

[S+] - Ôn tập HK2 - Ngữ văn 9 năm 2022 - Cô Tạ Minh Thủy

1. Văn bản

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

2. Tiếng Việt

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Tập làm văn

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

[S+] - Đề thi học kì Ngữ văn 9 - Có lời giải chi tiết

1. Đề thi học kỳ I

Số đề thi: 71 Đã phát hành

2. Đề thi học kỳ II

Số đề thi: 50 Đã phát hành

[S3+] - 88 đề thi chính thức vào 10 môn Văn năm 2021 - 2022 - Có lời giải chi tiết

[S3] - 99 Đề thi chính thức vào 10 môn Ngữ văn năm 2020 - 2021 - Có lời giải chi tiết

[S3] - 102 Đề thi chính thức vào 10 môn Ngữ văn năm 2019 - 2020 - Có lời giải chi tết

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com