Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 9

Đề thi online Môn Văn lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 7 - Có video chữa

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Phong cách Hồ Chí Minh

2.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 9 THCS Mĩ Tài - Năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

3.

BTVN - Văn bản nghị luận Đề 1

4.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương

5.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 9 THCS Hoàng Hoa Thám - Năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

6.

BTVN - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 1

7.

BTVN - Chiếc lược ngà - Đề 1

8.

BTVN - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 2

9.

BTVN - Truyện Kiều - Đề 1 -

10.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương -

11.

BTVN - Chị em Thúy Kiều

12.

BTVN - Các phương châm hội thoại; Cách dẫn trực tiếp và gián tiếp

13.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương Đề 1

14.

BTVN - Mùa xuân nho nhỏ

15.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương Đề 2

16.

BTVN - Ôn tập Văn tự sự

17.

BTVN - Ôn tập văn học hiện thực: Trong lòng mẹ

18.

BTVN - Nói quá - nói giảm - nói tránh

19.

BTVN - Tính thống nhất của chủ đề và liên kết trong văn bản

20.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Sở GDĐT Bình Dương (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Sở GDĐT Hải Dương (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 1 - Có video chữa

23.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Hà Nội (Năm học 2021 - 2022) (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Trà Vinh - Đề 2 (Năm học 2021 - 2022) (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Chuyên KHTN (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Chuyên Trà Vinh - Đề 2 (Năm học 2021 - 2022) (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Bình Dương (Năm học 2022 - 2023) (có lời giải chi tiết)

28.

BTVN - Bàn về đọc sách - Tiếng nói của văn nghệ

29.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định (Văn chung) (Năm học 2022 - 2023) (có lời giải chi tiết)

30.

BTVN - Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông -ten - Đề 1

31.

BTVN - Khởi ngữ - Các thành phần biệt lập

32.

BTVN - Đặc trưng văn học - Văn học phản ánh hiện thực

33.

BTVN - Đặc trưng văn học - Con người trong văn học - Đề 1

34.

Đề thi HK2 môn Văn lớp 9 PGD Từ Liêm - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi HK2 môn Văn lớp 9 Phòng GD Ba Đình - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 1 - Có video chữa

Xem thêm

[S1] - Cô Tạ Thủy - Phương pháp sơ đồ hóa & Luyện thi Ngữ văn 9 năm 2023

2. Văn học Việt Nam

Số đề thi: 32 Đã phát hành

3. Văn học nước ngoài

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Tiếng Việt

Số đề thi: 9 Đã phát hành

5. Tập làm văn

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Văn bản thông tin

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Ôn tập HK1 - Môn Ngữ Văn 9

Số đề thi: 10 Đã phát hành

9. Ôn tập HK2 - Môn Ngữ Văn 9

Số đề thi: 6 Đã phát hành

10. Ôn tập giữa HK2 - Môn Ngữ Văn 9

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S1] - Cô Hòa - Nền tảng và luyện thi Ngữ văn 9 năm 2023

1.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

2.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

3.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

4.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

5.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

6.

BTVN - Cố hương - Đề 2

7.

BTVN - Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Đề 2 -

8.

BTVN - Ôn tập tiếng Việt - Đề 1

9.

BTVN - Sang thu - Đề 1

10.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

11.

BTVN - Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Đề 1-

12.

BTVN - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 1

13.

BTVN - Chiếc lược ngà - Đề 1

14.

BTVN - Chiếc lược ngà - Đề 2

15.

BTVN- Rô-bin-sơn ngoài đảo hoang - có lời giải chi tiết

16.

BTVN - Đồng Chí - Đề 1

17.

BTVN - Ôn tập tiếng Việt - Đề 2

18.

BTVN - Sang thu - Đề 2

19.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

20.

BTVN - Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Đề 2

21.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 6

22.

BTVN - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 2

23.

BTVN - Con cò - Đề 1

24.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

25.

BTVN - Đồng chí - Đề 2

26.

BTVN- Ôn tập tiếng Việt - Đề 3

27.

BTVN - Nói với con - Đề 1

28.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

29.

BTVN - Ánh trăng - Đề 1

30.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 7

31.

BTVN - Truyện Kiều - Đề 1 -

32.

BTVN - Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội-

33.

BTVN - Rèn kĩ năng làm dạng bài nghị luận văn học

34.

BTVN - Con cò - Đề 2

35.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

36.

BTVN - Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Đề 1

37.

BTVN - Tiếng nói của văn nghệ

38.

BTVN - Nói với con - Đề 2

39.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

40.

BTVN - Ánh trăng - Đề 2

41.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 8

42.

BTVN - Truyện Kiều - Đề 2

43.

BTVN - Chị em Thúy Kiều

44.

BTVN - Phong cách Hồ Chí Minh

45.

BTVN - Mùa xuân nho nhỏ - Đề 1

46.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

47.

BTVN - Bài thơ về tiểu đội xe không kinh - Đề 2

48.

BTVN - Bến quê - Đề 1-

49.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

50.

BTVN - Làng - Đề 1

51.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 9

52.

BTVN - Cảnh ngày xuân

53.

BTVN - Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bào về và phát triển của trẻ em-

54.

BTVN - Mùa xuân nho nhỏ - Đề 2

55.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

56.

BTVN - Đoàn thuyền đánh cá - Đề 1

57.

BTVN - Bến quê - Đề 2

58.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2

59.

BTVN - Làng - Đề 2

60.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 10

61.

BTVN - Kiều ở lầu Ngưng Bích

62.

BTVN - Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

63.

BTVN - Viếng lăng Bác - Đề 1

64.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5

65.

Đề thi online - Đoàn thuyền đánh cá - Đề 2

66.

BTVN - Những ngôi sao xa xôi - Đề 1

67.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3

68.

BTVN - Lặng lẽ Sa Pa - Đề 1

69.

BTVN- Bàn về đọc sách

70.

BTVN - Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Đề 1

71.

BTVN - Bếp lửa - Đề 2

72.

BTVN - Viếng lăng Bác - Đề 2

73.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1

74.

BTVN - Bếp lửa - Đề 1

75.

BTVN- Những ngôi sao xa xôi (Đề 2)

76.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4

77.

BTVN - Chuyện người con gái Nam Xương -

78.

BTVN - Lặng lẽ Sa Pa - Đề 2

79.

BTVN- Cố hương - Đề 1

[S3] - Cô Hòa - Luyện đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn năm 2023 - Có video chữa

1.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 1 - Có video chữa

2.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 2 - Có video chữa

3.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 3 - Có video chữa

4.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 4 - Có video chữa

5.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 5 - Có video chữa

6.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 6 - Có video chữa

7.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 7 - Có video chữa

8.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 8 - Có video chữa

9.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 9 - Có video chữa

10.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 10 - Có video chữa

11.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 11 - Có video chữa

12.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 12 - Có video chữa

13.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 13 - Có video chữa

14.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 14 - Có video chữa

15.

Đề thi thử vào 10 - Ngữ Văn - Đề số 15 - Có video chữa

[S1+] - Cô Hương Thủy - Ngữ Văn 9 - Nâng cao năm 2023

3. Lí luận văn học

Số đề thi: 19 Đã phát hành

4. Tổng ôn phần văn học

Số đề thi: 14 Đã phát hành

[S3+] - Cô Hương Thủy - Luyện đề thi thử vào 10 môn Ngữ Văn nâng cao năm 2023 - Có video chữa

1.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 1 - Có video chữa

2.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 2 - Có video chữa

3.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 3 - Có video chữa

4.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 4 - Có video chữa

5.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 5 - Có video chữa

6.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 6 - Có video chữa

7.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 7 - Có video chữa

8.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 8 - Có video chữa

9.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 9 - Có video chữa

10.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 10 - Có video chữa

11.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 11 - Có video chữa

12.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 12 - Có video chữa

13.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 13 - Có video chữa

14.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 14 - Có video chữa

15.

Đề thi thử Ngữ Văn nâng cao - Đề số 15 - Có video chữa

[S+] - Cô Tạ Thủy - Ôn tập HK1 - Ngữ văn 9 năm 2023

1. Văn bản

Số đề thi: 16 Đã phát hành

2. Tiếng Việt

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Tập làm văn

Số đề thi: 4 Đã phát hành

[S+] - Cô Tạ Thủy - Ôn tập HK2 - Ngữ văn 9 năm 2023

1. Văn bản

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Tiếng Việt

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Tập làm văn

Số đề thi: 1 Đã phát hành

[S+] - Đề thi học kì Ngữ văn 9 - Có lời giải chi tiết - Năm 2023

1. Đề thi học kỳ I

Số đề thi: 30 Đã phát hành

2. Đề thi học kỳ II

Số đề thi: 10 Đã phát hành

[S+] - Cô Hà - Ôn hè ngữ văn 8 lên 9 - Năm 2023

1. Văn bản

Số đề thi: 17 Đã phát hành

2. Tiếng Việt

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Tập làm văn

Số đề thi: 4 Đã phát hành

[S3+] - 86 đề thi chính thức vào 10 môn Văn năm 2022 - 2023 - Có lời giải chi tiết

[S3+] - 88 đề thi chính thức vào 10 môn Văn năm 2021 - 2022 - Có lời giải chi tiết

[S3] - 99 Đề thi chính thức vào 10 môn Ngữ văn năm 2020 - 2021 - Có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com