Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 7

Đề thi online Môn Lí lớp 7

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Kiểm tra hết HKII (Đề số 1)

2.

BTVN - Sự nhiễm điện do cọ xát

3.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 7 - Đề số 1

4.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 7 - Đề số 2

5.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 7 - Đề số 3

6.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 7 - Đề số 4

7.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 7 - Đề số 5

8.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 1

9.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 3

10.

Đề ôn tập cuối HKI - Đề 5

11.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 1

12.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 2

13.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 3

14.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 4

15.

Đề ôn tập giữa HKII - Đề 5

16.

BTVN - Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

17.

BTVN - Nguồn âm

18.

Đề ôn tập cuối HKII - Đề 1

19.

Đề ôn tập cuối HKII - Đề 2

20.

Đề ôn tập cuối HKII - Đề 3

21.

Đề ôn tập cuối HKII - Đề 4

22.

Đề ôn tập cuối HKII - Đề 5

Xem thêm

[S1] - Cô Loan - Vật Lí 7 - Năm 2022

1. Quang học

Số đề thi: 9 Đã phát hành

3. Âm học

Số đề thi: 9 Đã phát hành

5. Điện học

Số đề thi: 18 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com