Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH NGỮ VĂN NĂM 2024 - CÔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỦY

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

Bài giảng: 106 Đề thi: 131
Ngày hết hạn: 31/07/2024
Giá: 519,000 đ 799,000 đ Đặt mua Hướng dẫn học
Giảm đến 18/04/2024

Mục tiêu khóa học: Giúp học sinh nắm chắc toàn bộ kiến thức cơ bản và nâng cao có khả năng xuất hiện trong đề thi TN THPT & ĐH.

- Đối tượng khóa học: Học sinh muốn đạt điểm cao trong kì thi TN THPT & DH.

- Phương pháp: Giáo viên giảng dạy rất cụ thể và chi tiết nội dung của từng tác phẩm. Có sự liên hệ giữa các tác phẩm với nhau. Phương pháp hệ thống ý giúp học sinh dễ nhớ.

- Lợi ích cho học sinh: Khóa học giúp các em rèn luyện kĩ năng làm bài thuần thục, căn mốc thời gian làm bài hợp lí. Đồng thời giúp các em ôn tập lại kiến thức một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất. 

00:45:49 Đã phát hành: 05/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:19:20 Đã phát hành: 15/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:20:24 Đã phát hành: 15/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:28:42 Đã phát hành: 15/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:28:01 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:54:53 Đã phát hành: 05/04/2023
01:35:05 Đã phát hành: 05/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:56:17 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
01:01:37 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:54:06 Đã phát hành: 05/04/2023
00:44:21 Đã phát hành: 05/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
01:11:32 Đã phát hành: 05/04/2023
01:10:47 Đã phát hành: 05/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
01:09:26 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:57:15 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:33:04 Đã phát hành: 05/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
01:05:18 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:40:18 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:46:59 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:39:45 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:33:27 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:43:41 Đã phát hành: 05/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:32:28 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:31:39 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:46:00 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
01:01:55 Đã phát hành: 05/04/2023
2 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:35:51 Đã phát hành: 05/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:32:44 Đã phát hành: 05/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:35:00 Đã phát hành: 05/04/2023
2 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:32:43 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:26:46 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:35:08 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:34:36 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:29:40 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:49:55 Đã phát hành: 05/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:44:31 Đã phát hành: 05/04/2023
00:41:28 Đã phát hành: 05/04/2023
00:41:40 Đã phát hành: 05/04/2023
00:39:16 Đã phát hành: 05/04/2023
00:33:51 Đã phát hành: 05/04/2023
00:28:30 Đã phát hành: 05/04/2023
00:34:37 Đã phát hành: 05/04/2023
00:23:07 Đã phát hành: 05/04/2023
00:33:21 Đã phát hành: 05/04/2023
00:38:33 Đã phát hành: 05/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:31:42 Đã phát hành: 05/04/2023
2 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:31:50 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:35:16 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:40:41 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:34:12 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:34:16 Đã phát hành: 05/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:36:10 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:23:38 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:31:10 Đã phát hành: 05/04/2023
2 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:44:50 Đã phát hành: 05/04/2023
2 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:58:21 Đã phát hành: 05/04/2023
2 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:31:43 Đã phát hành: 05/04/2023
2 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:27:21 Đã phát hành: 05/04/2023
2 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:33:14 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:33:53 Đã phát hành: 05/04/2023
2 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:34:18 Đã phát hành: 05/04/2023
2 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:35:49 Đã phát hành: 05/04/2023
00:34:45 Đã phát hành: 05/04/2023
00:36:43 Đã phát hành: 05/04/2023
00:31:51 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:36:23 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:34:37 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:37:44 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:28:00 Đã phát hành: 05/04/2023
2 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:39:06 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:29:09 Đã phát hành: 05/04/2023
00:30:19 Đã phát hành: 05/04/2023
00:31:38 Đã phát hành: 05/04/2023
2 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:43:29 Đã phát hành: 05/04/2023
3 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:35:43 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:35:50 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:28:10 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:37:45 Đã phát hành: 05/04/2023
1 câu Đã phát hành: 05/04/2023
00:28:59 Đã phát hành: 05/04/2023
00:27:37 Đã phát hành: 05/04/2023
00:42:32 Đã phát hành: 05/04/2023

Trần Quốc Toản

Cô Thủy ơi, các anh chị ơiiii. Em được 9 điểm văn đại học rồi ạ!!! 

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com