Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2023 - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 72 Bài giảng: 285 Đề thi: 166
Ngày hết hạn: 30/07/2023

   Phù hợp với những bạn HS luyện thi mục tiêu 7 - 8 điểm, luyện thi theo lộ trình được sắp xếp chi tiết kết hợp từ vựng, trọng âm, ngữ pháp, đọc hiểu.

  Khóa học sẽ được bổ sung các chuyên đề từ vựng mức độ nâng cao - phù hợp cả với những bạn HS muốn chinh phục điểm 8+.

   Bổ sung tính năng luyện phát âm chuẩn quốc tế rất hữu ích cho dạng bài phát âm và học từ mới

Học thử miễn phí

00:03:54 Chuyên đề: Unit 1. Home Life (SGK 12 cơ bản)

00:56:05 Chuyên đề: Unit 1. Life Stories (SGK 12 Thí điểm)

02:06:14 Chuyên đề: Ngữ pháp: Cấu tạo từ (Word Formation)

00:51:23 Chuyên đề: Ngữ âm

00:53:28 Chuyên đề: Ngữ pháp: Các loại mệnh đề (Types of Clauses)

00:26:19 Chuyên đề: Ngữ pháp: Câu bị động (Passive Voice)

Bài giảng: 15 Đề thi: 14 Giá: 99,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
00:51:23 Đã phát hành: 15/04/2022
20 câu Đã phát hành: 15/04/2022
20 câu Đã phát hành: 15/04/2022
20 câu Đã phát hành: 15/04/2022
00:36:18 Đã phát hành: 15/04/2022
00:33:02 Đã phát hành: 15/04/2022
20 câu Đã phát hành: 15/04/2022
00:22:46 Đã phát hành: 15/04/2022
00:18:40 Đã phát hành: 15/04/2022
20 câu Đã phát hành: 15/04/2022
Bài giảng: 6 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 12 Giá: 89,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 16 Đề thi: 3 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 5 Đề thi: 5 Giá: 49,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 6 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 15 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 7 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 2 Đề thi: 5 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 4 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 11 Đề thi: 3 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 4 Đề thi: 4 Giá: 49,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 10 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 11 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 4 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 10 Đề thi: 3 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 8 Đề thi: 3 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 7 Đề thi: 7 Giá: 89,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 9 Đề thi: 3 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 11 Đề thi: 1 Giá: 39,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 6 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 39,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 14 Đề thi: 5 Giá: 20,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua

Đức An Nguyễn

Cảm ơn cô nhiều. Gần thi em vào khoá đề của cô học 2 đề để ""chống liệt" ạ, may quá cô dạy thứ tự của tính từ và e làm được câu đó trong đề. Cũng nhờ cô nhắc lại nhiều kiến thức mà e ko những qua liệt mà môn Anh còn có kết quả khá mỹ mãn !!!

my school 123

cô nói tiếng anh hay quá ,nghe đã tai

Mạc Hoàng Hiệp

Hay quá nha

Minh Nhan

Tuyển sinh 247 mà thiết kế thêm nút like chắc hôm nào cũng ấn ấy học từ vựng 1 cách rất là tuyệt vời khg hề chán luôn cảm ơn cô rất nhiều

Minh Nhan

Bài giảng hay thật ấy mãi yêu tuyensinh247

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com