Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 12

Học tốt Môn Hóa cùng Thầy Phạm Thanh Tùng

 • 1. Phương pháp bảo toàn nguyên tố

  Đã phát hành : 01/09/2021 Xem ngay
 • 2. Sắt và hợp chất của sắt

  Đã phát hành : 28/06/2021 Xem ngay
 • 3. Kim loại kiềm và hợp chất

  Đã phát hành : 21/06/2021 Xem ngay
 • 4. Lý thuyết về amin

  Đã phát hành : 31/05/2021 Xem ngay
 • 5. Lý thuyết và bài tập nâng cao

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay

Học tốt Môn Hóa cùng Thầy Đặng Xuân Chất

 • 1. Công thức hóa học

  Đã phát hành : 20/07/2021 Xem ngay
 • 2. Giới thiệu khóa học

  Đã phát hành : 20/07/2021 Xem ngay
 • 3. Các khái niệm cơ bản, cách viết đồng phân

  Đã phát hành : 20/07/2021 Xem ngay
 • 4. Nitơ và bài toán tổng hợp NH3

  Đã phát hành : 20/07/2021 Xem ngay
 • 5. Tính chất chung của kim loại

  Đã phát hành : 20/07/2021 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com