Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 12

Học tốt Môn Địa cùng Thầy Vũ Đình Hòa

 • 1. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

  Đã phát hành : 06/08/2021 Xem ngay
 • 2. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai (Giảm tải mục 3. Chiến lược bảo vệ TNMT)

  Đã phát hành : 17/05/2021 Xem ngay
 • 3. Kĩ năng làm câu hỏi trắc nghiệm biểu đồ, phân tích bảng số liệu - Tiết 1 - Biểu đồ miền

  Đã phát hành : 17/05/2021 Xem ngay
 • 4. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

  Đã phát hành : 12/07/2020 Xem ngay
 • 5. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

  Đã phát hành : 02/07/2020 Xem ngay

Học tốt Môn Địa cùng Thầy Vũ Hải Nam

 • 1. Giới thiệu khóa nền tảng Địa lí lớp 12

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 2. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa – Phần 1

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 3. Thiên nhiên phân hóa đa dạng

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 4. Hướng dẫn khai thác Atlat trang Kí hiệu chung - Hành chính (trang 3-4-5)

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 5. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta (Giảm tải)

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay

Học tốt Môn Địa cùng Thầy Trần Ngọc Phong

 • 1. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

  Đã phát hành : 15/05/2021 Xem ngay
 • 2. Đô thị hoá

  Đã phát hành : 28/04/2021 Xem ngay
 • 3. Ôn tập Địa lí tự nhiên - Tiết 1

  Đã phát hành : 08/04/2021 Xem ngay
 • 4. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

  Đã phát hành : 22/03/2021 Xem ngay
 • 5. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

  Đã phát hành : 15/03/2021 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com