Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 12

Học tốt Môn Anh cùng Cô Hoàng Xuân

 • 1. Thành ngữ - Phần 1

  Đã phát hành : 30/09/2021 Xem ngay
 • 2. Giới thiệu khóa Luyện đề thi thử

  Đã phát hành : 29/07/2021 Xem ngay
 • 3. Từ vựng Unit 1 - Getting started - tiếng Anh 12 mới

  Đã phát hành : 23/05/2021 Xem ngay
 • 4. Thì tương lai tiếp diễn

  Đã phát hành : 21/05/2021 Xem ngay
 • 5. Hướng dẫn học bài giảng Từ vựng

  Đã phát hành : 19/05/2021 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Thầy Nguyễn Kim Long

 • 1. Giới thiệu khóa tiếng Anh 12 chương trình cơ bản

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 2. Hướng dẫn Luyện phát âm tiếng Anh

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 3. Unit 1 - Reading - tiếng Anh 12

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 4. Unit 2 - Speaking - tiếng Anh 12 (ND giảm tải)

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 5. Ôn tập lý thuyết giữa HKI tiếng Anh 12

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Kiều Thị Thắng

 • 1. Thì quá khứ đơn

  Đã phát hành : 24/05/2021 Xem ngay
 • 2. Tổng hợp tất cả các thì trong tiếng Anh và Sự hòa hợp giữa các thì

  Đã phát hành : 24/05/2021 Xem ngay
 • 3. Đại từ nhân xưng và động từ to be

  Đã phát hành : 24/05/2021 Xem ngay
 • 4. Động từ to be và các đại từ nhân xưng

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 5. Các nguyên âm đơn

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Trần Phượng

 • 1. Giới thiệu khóa học

  Đã phát hành : 09/10/2021 Xem ngay
 • 2. Tổng ôn thì hay gặp trong đề thi TN THPT Quốc gia

  Đã phát hành : 09/10/2021 Xem ngay
 • 3. Nguyên âm đơn

  Đã phát hành : 02/06/2021 Xem ngay
 • 4. Giới thiệu khóa học

  Đã phát hành : 17/05/2021 Xem ngay
 • 5. Đại từ (Pronouns)

  Đã phát hành : 17/05/2021 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Thị Hà Phương

 • 1. [Subject and verb agreement] - Singular Subjects

  Đã phát hành : 24/05/2021 Xem ngay
 • 2. Tag questions

  Đã phát hành : 24/05/2021 Xem ngay
 • 3. [Passive voice] - Part 1

  Đã phát hành : 24/05/2021 Xem ngay
 • 4. [Types of Clauses] - Part 4

  Đã phát hành : 24/05/2021 Xem ngay
 • 5. [Verb Tenses] - Present perfect & present perfect continuous tenses

  Đã phát hành : 24/05/2021 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com