Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 12

Học tốt Môn Sinh cùng Thầy Nguyễn Đức Hải

 • 1. Sinh thái học cá thể

  Đã phát hành : 17/06/2021 Xem ngay
 • 2. Di truyền phân li và phân li độc lập

  Đã phát hành : 27/05/2021 Xem ngay
 • 3. Nhiễm sắc thể và chu kì tế bào

  Đã phát hành : 22/05/2021 Xem ngay
 • 4. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 5. Giới thiêu khoá học: KHOÁ NỀN TẢNG SINH HỌC 12

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay

Học tốt Môn Sinh cùng Thầy Kiều Vũ Mạnh

 • 1. Vật chất di truyền cấp độ phân tử ( phần 1 )

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 2. Nhiễm sắc thể và chu kì tế bào

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 3. Các tật bệnh di truyền ở người và di truyền y học

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 4. Các bằng chứng tiến hóa

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 5. Vật chất di truyền cấp độ phân tử (tiết 1)

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com