Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lí lớp 9

Đề thi thử vào lớp 10 môn Lý năm 2014: Kho đề thi Vật Lý vào lớp 10 của các trường THPT, các tỉnh thành phố trên cả nước. Tất cả Đề thi trên Tuyensinh247.com đều có đáp án và lời giải chi tiết.

 • icon

  5 Chuyên đề

  Cơ bản và nâng cao

 • icon

  5,083 bài tập

  Hay và mới nhất theo chuyên đề

 • icon

  2,395,627 Lượt luyện

  Luyện bài tập Môn Lí lớp 9

Tên chuyên đề Số bài tập Dạng bài tập

Cơ học

183 bài tập
0 dạng bài

Nhiệt học

151 bài tập
0 dạng bài

Điện - Điện từ học

583 bài tập
0 dạng bài

Quang học

260 bài tập
0 dạng bài

Sự bảo tồn và chuyển hóa năng lượng

126 bài tập
0 dạng bài
Bài tập Môn Lí lớp 9 mới nhất

Câu 1

Dùng một ca múc nước ở thùng chứa nước A có nhiệt độ tA = 20 0C và ở thùng chứa nước B có nhiệt độ tB = 80 0C rồi đổ vào thùng chứa nước C. Biết rằng trước khi đổ, trong thùng chứa nước C đã có sẵn một lượng nước ở nhiệt độ tC = 40 0C và bằng tổng số ca nước vừa đổ thêm vào nó. Tính số ca nước phải múc ở mỗi thùng A và B để có nhiệt độ nước ở thùng C là 50 0C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường, với bình chứa và ca múc nước

A. Click vào đáp án để xem

B. Click vào đáp án để xem

C. Click vào đáp án để xem

D. Click vào đáp án để xem

Cơ học - Câu hỏi : 59607

Câu 2

Trên một đường thẳng có ba người chuyển động, một người đi xe máy, một người đi xe đạp và một người đi bộ; người đi bộ ở giữa hai người kia. Ở thời điểm ban đầu, khoảng cách giữa người đi bộ và người đi xe đạp nhỏ hơn khoảng cách giữa người đi bộ và người đi xe máy hai lần. Người đi xe máy và người đi xe đạp đi ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 60 km/h và 20 km/h. Biết rằng cả ba người gặp nhau tại cùng một thời điểm.

Xác định hướng chuyển động và vận tốc của người đi bộ; hãy giải bài toán bằng hai cách (lập phương trình và vẽ đồ thị).

A. v2 =\frac{\frac{s}{3}-\frac{s}{4}}{\frac{s}{80}} = 6,67km/h

B. v2 =\frac{\frac{s}{5}-\frac{s}{4}}{\frac{s}{80}} = 6,67km/h

C. v2 =\frac{\frac{s}{3}-\frac{s}{4}}{\frac{s}{70}} = 6,67km/h

D. v2 =\frac{\frac{s}{3}-\frac{s}{4}}{\frac{s}{85}} = 6,67km/h

Sự bảo tồn và chuyển hóa năng lượng - Câu hỏi : 59606

Câu 3

Cho mạch điện như hình vẽ. Các ampe kế giống nhau và điện trở của chúng khác 0. Ampe kế A2 chỉ 1,9 A, ampe kế A3 chỉ 0,4 A. Hãy tìm số chỉ của ampe kế A1 và ampe kế A4.

A. I= 0,25 A và I4 = 8,1 A  

B. I= 9,1 A và I4 = 0,1 A  

C. I= 0,1 A và I4 = 9,1 A  

D. I= 8,1 A và I4 = 0,25 A  

Điện - Điện từ học - Câu hỏi : 42951

Câu 4

Ba người đi xe đạp đều xuất phát từ A về B trên đoạn đường thẳng AB. Người thứ nhất đi với vận tốc là v1 = 8 km/h. Người thứ hai xuất phát sau người thứ nhất 15 phút và đi với vận tốc v2 = 12 km/h. Người thứ ba xuất phát sau người thứ hai 30 phút. Sau khi gặp người thứ nhất, người thứ ba đi thêm 30 phút nữa thì sẽ cách đều người thứ nhất và người thứ hai. Tìm vận tốc của người thứ ba. Giả thiết chuyển động của 3 người đều là chuyển động thẳng đều.

A. v3 = 12 km/h 

B. v3 = 14 km/h 

C. v3 = 15 km/h 

D. v3 = 18 km/h 

Cơ học - Câu hỏi : 42908

Câu 5

Hai dây dẫn hình trụ đồng chất khối lượng bằng nhau được làm từ cùng một loại vật liệu. Đường kính dây thứ nhất bằng 2 lần đường kính dây thứ hai. Biết dây thứ nhất có điện trở R1 = 4 Ω. Xác định điện trở tương đương của hai dây dẫn trên khi chúng mắc song song với nhau.

A. Rtd = 1,95 Ω

B. Rtd = 2,43 Ω

C. Rtd = 2,67 Ω

D. Rtd = 3,76 Ω

Điện - Điện từ học - Câu hỏi : 42884

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com