Đề thi thử đại học môn Toán khối D năm 2014 trường THPT chuyên Quốc học - Huế

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2078

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = x−3mx+ 2   (1) , m là tham số thực.  

  a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m=1.

   b)  Tìm m∈ để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị và đường thẳng đi qua hai điểm cực trị tạo với trục Ox một góc  

   ϕ mà cos ϕ = \frac{1}{\sqrt{5}}

Câu 2: Giải phương trình: sin x + sin 5x = 2cos2( \frac{\pi }{4} − x) − 2cos2( \frac{\pi }{4}+ 2x)       (x∈ R ) .

Câu 3: Giải phương trình: \sqrt{2x+1}+\sqrt[4]{2x-1}=\sqrt{x-1}+\sqrt{x^{2}-2x+3} (x ϵ R)

Câu 4: Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường: y =(2x −1)\sqrt{lnx} , y= 0,x=e. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (H) quanh trục Ox. 

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi. Biết rằng tứ diện SABD là tứ diện đều cạnh a.  Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC.

Câu 6: Cho x và y là hai số thực dương thay đổi sao cho log2 (x+y)= 3+log2 x+log2 y.  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P= \frac{\sqrt{3^{2x}+3^{-2y}}}{3^{x+1}+3^{-y}}

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có BD = 2AC,  điểm H(2;−1), phương trình của đường thẳng BD là x−y= 0 . Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Giả sử H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng BM. Viết phương trình của đường thẳng AH.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):2x−2y+z−7 = 0 và hai điểm A(0;0;2),B(1;−1;0) . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm thuộc mặt phẳng Oxy, đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với (P).

Câu 9: Có hai hộp A và B đựng các cây viết. Hộp a gồm 5 cây viết màu đỏ và 6 cây viết màu xanh. Hộp B gồm 7 cây viết màu đỏ và 8 cây viết màu xanh. Lấy ngẫu nhiên cung một lúc từ mỗi hộp ra một cây viết. Tính xác suất sao cho hai cây viết được lấy ra có cùng màu.

Câu 10:  

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có AD và BC là hai đáy, AB=BC= 5. Biết rằng điểm E(2;1) thuộc cạnh AB, điểm F(−2;−5) thuộc cạnh AD và phương trình đường thẳng AC là x−3y−3 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A, B.

 

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆: \frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{-1} và mặt cầu (S) có phương trình (x-3)2 + (y-2)2 + (z+1)2 =25. Tìm tọa độ của điểm A trên đường thẳng ∆ và tọa độ điểm B trên mặt cầu (S) sao cho A và B đối xứng với nhau qua Ox.

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Optimuz Prime 10 11 91% 4.03
2 Phuc Phan 10 11 91% 73.48
3 Nắng Tắt 9 9 100% 31.08
4 Keio Nguyễn 9 9 100% 1.97
5 Chung Nguyen Huu 9 9 100% 101.62
6 lethuchang 9 9 100% 30.13
7 Meomaydore 9 9 100% 0.43
8 luong ba duong 8 8 100% 71.07
9 Ngô Thị Xuân 9 11 82% 2.45
10 Yêu Không Mà Nhìn 8 9 89% 29.83
11 le vuong 8 9 89% 1.75
12 Lê Thị Ngọc Linh 8 9 89% 2.18
13 nguyễn văn huy 8 9 89% 42.28
14 chu thi van anh 8 9 89% 54.02
15 nguyennhuthoa 8 9 89% 130.93
16 babababa 7 8 88% 66.13
17 Nghi Vo Minh 7 9 78% 87.73
18 nguyễn thị thay 7 9 78% 103.37
19 Trần Văn Tùng 7 9 78% 93.2
20 Tuấn Nguyễn 7 9 78% 2.92
21 Chung 7 9 78% 137.22
22 Hằng Miu 7 9 78% 23.02
23 Tim Huynh 7 9 78% 0.98
24 Oanh Hyuk 7 9 78% 141.25
25 Bột Vivien 7 9 78% 48.73
26 Minh Thế 7 9 78% 85.5
27 Nguyễn Nghĩa 6 8 75% 1.32
28 Trịnh Xuyến Chi 6 8 75% 50.35
29 Đào Anh 5 5 100% 29.83
30 mai 5 5 100% 2.23
31 Loveyoonyul PS 6 9 67% 52.67
32 Củ Cải 6 9 67% 34.03
33 Nguyễn Gia Phước 6 9 67% 0.93
34 Hạ Fade 6 9 67% 17.83
35 hoàng giang 6 9 67% 30.57
36 Trương Ngoc Hiển 6 9 67% 0.82
37 Cá Sấu Chúa 6 9 67% 1.32
38 lengoctrong 6 9 67% 31.65
39 The Vu 6 9 67% 18.23
40 phamgiap 6 9 67% 6.68
41 phạm thị thanh thuý 6 9 67% 49
42 Giện Tha 4 4 100% 138.8
43 Boong Binh 4 4 100% 50.92
44 Phan Hương Mèo 5 7 71% 117.57
45 Đức DAra 4 5 80% 51.17
46 Nguyễn Quang Hiếu 4 5 80% 51.77
47 Yêu Đời 5 8 63% 44.97
48 Trần Văn Hạnh 4 5 80% 52.68
49 mrbaho 5 8 63% 63.03
50 Lee Haejung 5 8 63% 7.07
51 Trần Vân Anh 4 5 80% 17.93
52 le van quy 4 6 67% 55.3
53 chuthily 5 9 56% 3.27
54 maithuyduong 5 9 56% 1.02
55 Meoden Mapmap 5 9 56% 3.98
56 Trần Thị Thúy An 5 9 56% 0.53
57 Vũ Thu Trang 5 9 56% 2.62
58 nguyenducminh 5 9 56% 5.08
59 Kun Nguyễn 5 9 56% 15.53
60 Luuhan San 5 9 56% 35.35
61 minh 5 9 56% 12.12
62 nguyen bich thuy 3 3 100% 22.97
63 nguyenthimai 5 9 56% 1.07
64 Hồng Hà 5 9 56% 2.58
65 Trần Nhật Quang 4 7 57% 8.48
66 Nguyễn Văn Hòa 3 4 75% 18.77
67 hoàng công minh 3 4 75% 53.2
68 Hoàng Văn Thơ 2 2 100% 5.83
69 Chưa Có Nick 4 8 50% 24.52
70 tran thi phuong linh 2 2 100% 7.47
71 Nguyên Híp 2 2 100% 28.48
72 Oriole Nacked Maid 2 2 100% 9.9
73 Virgo Kam 4 9 44% 6.03
74 Bài Toán Tình Yêu 4 9 44% 3.32
75 Nguyễn Nhi 4 9 44% 82.3
76 Lu Xa Pu 4 9 44% 1.88
77 Minh Anh Nguyễn 2 3 67% 41.75
78 nguyễn kim phượng 2 3 67% 0.23
79 Lê Thị Yến 4 9 44% 17.53
80 Ngocanh Rubi 2 3 67% 12.28
81 Phạm Quyền Anh 2 3 67% 16.85
82 pham tuong vi 2 3 67% 0.4
83 Đỗ Bình Minh 4 9 44% 58.52
84 Rua 4 9 44% 4.03
85 Rain Pimento 4 9 44% 1.03
86 Nguyễn Hồng Hà 4 9 44% 10.37
87 Phan Tran Vu Minh 4 9 44% 3.95
88 San Bi 4 9 44% 6.85
89 Thuỷ Khểnh 4 9 44% 54.27
90 Xuân Tiểu Quỷ 4 9 44% 45.42
91 Phạm Anh Thư 4 9 44% 61.25
92 Hà Hương 4 9 44% 4.23
93 Tưởng Không Phê 4 9 44% 1.15
94 Alina Phan 4 9 44% 1.95
95 Thu Hoài 4 9 44% 2
96 lee ki 4 9 44% 1.6
97 ngo trong hieu 4 9 44% 1.97
98 Thu Hiền Đỗ 4 9 44% 51.4
99 Titi Pun 4 9 44% 1.33
100 Hngọc Hihii 4 9 44% 0.95
101 Mã Thành Tuấn 4 9 44% 1
102 nhochinh 4 9 44% 26.28
103 Tao Còi 4 9 44% 1.33
104 Thu Thông Thái 4 9 44% 24.88
105 Thương Kiếp Cầm Ca 4 9 44% 7.95
106 Lê Huỳnh Như 4 9 44% 5.73
107 hoàng mạnh trường 2 3 67% 94.1
108 Pham Son 4 9 44% 1
109 Mia Thermopolis 4 9 44% 39.4
110 Nước Mắt Máu 4 9 44% 1.53
111 Phạm Thảo 4 9 44% 3.33
112 Lê Tùng 4 9 44% 0.35
113 Heo Cưng 1 1 100% 10.05
114 Anh Abnhs 1 1 100% 12.38
115 hoai uyen 1 1 100% 0.28
116 Đỗ Văn 1 1 100% 2.33
117 nguyen thi my xuan 3 7 43% 1.85
118 mai ba lam nghi 2 4 50% 43.03
119 Hien Doan 1 1 100% 3.23
120 Nguyễn Thị Huyền Trang 1 1 100% 11.77
121 vophuhau 1 1 100% 0.55
122 Đoàn Đạt 1 1 100% 2.28
123 pham 1 1 100% 20.98
124 Phương Quỳnh 1 1 100% 30.72
125 Tien Dinh Duc Dinh 2 4 50% 58.5
126 Vào Bờ Rào 3 7 43% 17.68
127 Phương Thảo 4 11 36% 5.32
128 phamtan 1 2 50% 32.12
129 Nguyễn Trần Anh Thư 1 2 50% 38.73
130 hoang hung 1 2 50% 187.68
131 Hoang Phuc Ho 1 2 50% 0.95
132 phú nguyễn 1 2 50% 21.75
133 Nguyệt Thiên Thần Vũ 3 8 38% 0.95
134 nguyenvan thanh 1 2 50% 6.9
135 Lolymy Loly 2 5 40% 69.57
136 Nguyen ta bach 5 11 45% 1.48
137 Cố Nhớ Để Quên 0 0 0% 3.08
138 Tony Nguyễn 3 9 33% 1.28
139 Thảo Nguyễn 3 9 33% 1.37
140 Khóc Cho Người Đi 3 9 33% 2.4
141 Nguyễn Ý Như 0 0 0% 0.17
142 Nghĩa Têrêxa 7 11 64% 2.42
143 phuockieu 0 0 0% 16.82
144 Hoàng Gan Đi 5 11 45% 2.37
145 Thuy Vantuevantuevanvantue 3 9 33% 20.58
146 nguyen the tai 0 0 0% 0.05
147 phuonglinh 0 0 0% 25.65
148 Nguyễn Thanh Hương 0 0 0% 0.2
149 Khánh Trân 0 0 0% 1.5
150 Cobe Tinhnghich 1 11 9% 0.58
151 Angel Xuan 0 0 0% 97.18
152 Duyên Phạm 6 12 50% 5.23
153 Trường's Giang 4 11 36% 1.03
154 nguyen hoai uyen 0 0 0% 0.95
155 le quoc 3 9 33% 0.77
156 Tuan 0 0 0% 0.77
157 Đoàn Thiên Ân 0 0 0% 1.33
158 Tran Hao 0 0 0% 11.3
159 Đặng Thanh Vịt 2 6 33% 8.48
160 Bo Nao 9 10 90% 63.77
161 NGUYỄN CHÍ DŨNG 3 11 27% 8.25
162 lau cam chau 0 0 0% 0.65
163 ZXCVBNM 2 6 33% 6.65
164 Cười Lên Phương 0 0 0% 0.65
165 Hậu Heo 8 11 73% 1.55
166 pham hoa 0 0 0% 25.62
167 Thanh Nam 1 2 50% 13.57
168 Tran Huu Vy 0 0 0% 0.47
169 Nhoc TinhNghich 0 0 0% 0.47
170 trần hồng nhung 6 12 50% 1.1
171 Ngọc Nhỏ 3 10 30% 31.02
172 Jack Mike 0 0 0% 0.05
173 Yuu Sora 3 9 33% 37.22
174 Thư Sinh Nghèo 0 0 0% 0.03
175 Hunhan Giang Nguyễn 9 12 75% 50.28
176 pham thi quynh 1 3 33% 33.13
177 Kien Ba 3 6 50% 12.77
178 Nguyễn Đình Ngọc 0 0 0% 14.13
179 bích nguyễn 0 0 0% 0.5
180 cam chau 0 0 0% 29.87
181 trần anh thư 0 0 0% 12.85
182 luu hoang minh 3 6 50% 29.28
183 Trái Tim Cô Đơn 0 0 0% 25.1
184 ngọc mốc 0 0 0% 0.05
185 ha van tuan 0 0 0% 0.15
186 Hoang Thi Huyen 0 0 0% 0.52
187 Nguyễn Chí Hiếu 8 11 73% 22.57
188 Le Nhi 3 9 33% 3.53
189 lê nguyễn minh hoàng 2 6 33% 6.87
190 Nguyễn Như Hải 3 9 33% 1.15
191 Thoa LonTon 3 9 33% 1.22
192 hatrang 0 0 0% 2.3
193 Trọng Nguyên Hoàng 0 0 0% 2.68
194 Cong Tu Ho Tran 3 4 75% 4.1
195 Lazygirl Pham 3 9 33% 2.38
196 LinhThảo Nấm 2 6 33% 0.62
197 Ngô Duy Anh 0 0 0% 20.82
198 Hoa Xuong Rong 0 0 0% 0.62
199 Em Cua Ki Bu 6 11 55% 20.88
200 Bong Gon Keo 0 0 0% 11.72
201 Khánh Linh Trần 0 0 0% 0.05
202 Thảo Leo's 3 11 27% 1.93
203 Nguyen Ngoc Thai 1 3 33% 27.83
204 Linh Sindy 3 9 33% 11.72
205 Linh's Trân's 0 0 0% 0.07
206 Phạm Văn Cường 0 0 0% 18.35
207 Thanh Trầm 0 1 0% 1.13
208 Lê Quang Thọ 2 2 100% 15.78
209 Lam Tu Dau 3 9 33% 0.85
210 Như Ngọc 1 3 33% 98.47
211 ma van trinh 0 0 0% 75.35
212 Nguyễn thị huyền trang 3 9 33% 3.45
213 Phan Thanh Bình 0 0 0% 0.17
214 NGuyen NAm PHong 0 0 0% 0.82
215 MAI 0 0 0% 5.12
216 Nguyễn Thị Kim Cúc 3 9 33% 7.12
217 Phúc Bùi Văn 0 0 0% 0.08
218 Bãi Trống Rỗng Cái 4 8 50% 3.03
219 Nguyen Huy Tuong 0 0 0% 0.25
220 Phan Thị Hoa Lài 3 9 33% 19.23
221 phúc lê 0 1 0% 21.52
222 Đỗ mạnh quang 5 11 45% 1.13
223 teo teo teo 0 0 0% 3.43
224 nguyenanh 2 6 33% 36.98
225 Lê Minh Đăng 8 11 73% 2.4
226 Anh Đây 0 0 0% 0.07
227 chuong 0 0 0% 3.73
228 Dũng Oha 0 0 0% 2.23
229 Hồng Quy 0 0 0% 0.13
230 huynh thanh 0 0 0% 0.5
231 Hà huy hoành 4 4 100% 10.15
232 Le Bao Thanh 3 9 33% 6.2
233 Đai Ca Của NiNi 3 9 33% 11.9
234 Hoàng Ngọc Tiến 0 0 0% 0.5
235 Thu Phong 0 0 0% 23.98
236 Mot Thoi DE Nho 0 0 0% 0.78
237 Wan Win 0 0 0% 0.07
238 Hà Nôbita 4 9 44% 12.88
239 bui cong tu 3 9 33% 0.22
240 Tan Loc 0 0 0% 7.95
241 Nguyenkimthoa 0 0 0% 3.23
242 Lam Lam 5 10 50% 41.87
243 thieu thi thuy ngan 0 0 0% 2.78
244 Đã từng.. 9 11 82% 22.8
245 nguyen duc phong 0 0 0% 0.42
246 quách lan hạnh 0 0 0% 1.35
247 Thuận Dương 0 0 0% 28.05
248 tranvantuong2411 0 0 0% 0.42
249 Hoàng Ngọc Lan 0 1 0% 0.32
250 nguyễn thị ngọc tuyến 0 1 0% 0.32
251 Rias Gremory 2 7 29% 10.23
252 Ken Mix 0 1 0% 1.28
253 nguyễn thị thúy 0 1 0% 39.27
254 Hồ Quóc Việt 0 1 0% 39.75
255 thao 0 1 0% 42.72
256 nguyễn khánh 0 1 0% 10.17
257 Trần Thị Thu Hiền 0 1 0% 6.3
258 Hồ Vĩnh Huân 0 1 0% 10.6
259 nguyenvantuyen 0 1 0% 1.08
260 le xuan hoang 0 1 0% 23.8
261 Van trung 0 2 0% 32.43
262 Lương Khắc Tùng 0 2 0% 27.22
263 Linh Li Lom 0 2 0% 1.18
264 Mai Thanh Dat 0 2 0% 3.5
265 ANh XIn LOi 0 2 0% 5.32
266 Omini Knight 0 2 0% 36.55
267 Tú Lan 1 5 20% 0.9
268 Nhoz Lạnh Lùng 2 9 22% 1.87
269 nguyen thi my nhan 2 9 22% 0.68
270 kkkkkkkkk 2 9 22% 0.28
271 boyhandsome_19922000@yahoo.com 2 9 22% 0.7
272 Gió Lạc Mùa 2 9 22% 38.03
273 Đỗ Phương Thảo 2 9 22% 3.2
274 Meo Con Xau Xi 2 9 22% 2.88
275 DARKM 2 9 22% 1.98
276 Thảo Chíp 2 9 22% 1.55
277 Thảo Như 2 9 22% 66.35
278 nguyen huu nghia 2 9 22% 1.5
279 Huynh Minh Anh 2 9 22% 3.05
280 Jack Hard 2 9 22% 1.23
281 Vu Hung 2 9 22% 2.08
282 Vân Trương 2 9 22% 0.32
283 trinh van kien 2 9 22% 6.08
284 doanvanngocdat 2 9 22% 1.45
285 nguyen van dung 2 9 22% 1.9
286 Chờ Em Nhé 2 9 22% 2.38
287 Trái Tim Có Nắng 2 9 22% 1.13
288 Hoàng Văn Chung 1 6 17% 12.32
289 phùng xuân phương 2 9 22% 27.97
290 NGUYỂN THỊ THÙY GIANG 2 9 22% 2.17
291 Ngọc Hoàng 2 9 22% 3.03
292 Ngoctham Ngo 2 9 22% 24.12
293 duong tra giang 2 9 22% 22.83
294 Tít Tử Tế 1 8 13% 20.1
295 huynh quoc huy 1 8 13% 1.68
296 phuu 1 9 11% 2.6
297 TRANG NGUYEN 1 9 11% 5.67
298 Nga Tina 1 9 11% 1.95
299 phantrongtoai 1 9 11% 0.9
300 Jeri Nguyen 0 6 0% 7.68

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12