Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lộ trình Môn Văn - Giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: Luyện thi chuyên sâu.

- SUN giai đoạn 2: Luyện đề đủ dạng.

- SUN giai đoạn 3: Tổng ôn chọn lọc.

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG NGỮ VĂN 12 NĂM 2024 - CÔ PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thu Phương

Bài giảng: 28

Đề thi: 52

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG NGỮ VĂN 12 NĂM 2024 - THẦY ĐOÀN MẠNH LINH

Giáo viên: Thầy Đoàn Mạnh Linh

Bài giảng: 34

Đề thi: 34

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH NGỮ VĂN NĂM 2024 - CÔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỦY

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

Bài giảng: 106

Đề thi: 131

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH NGỮ VĂN NĂM 2024 - CÔ PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thu Phương

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 195

Đề thi: 155

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - ĐỀ THI TN THPT & ĐH CHÍNH THỨC NGỮ VĂN ĐẾN NĂM 2022 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 16

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

Khóa tổng ôn

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH MÔN NGỮ VĂN NĂM 2024 - CÔ PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thu Phương

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 35

Đề thi: 40

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH MÔN NGỮ VĂN NĂM 2024 - CÔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỦY

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 57

Đề thi: 58

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - KỸ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC HIỂU, NGHỊ LUẬN XÃ HỘI & NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - CÔ PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thu Phương

Chuyên đề: 2

Bài giảng: 26

Đề thi: 12

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 599,000 đ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ NGỮ VĂN 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 54

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

[S+] - 1410 CÂU HỎI NGỮ VĂN CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ & DẠNG - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 5

Đề thi: 15

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com