Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Thông tin chi tiết khóa học
Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện thi THPT quốc gia môn Anh năm 2020

KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2020 - CÔ HOÀNG XUÂN

Khóa luyện thi THPT quốc gia môn Anh 2020 được cô Hoàng Xuân biên soạn theo nội dung sát chương trình trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT:

    Gồm 25 chuyên đề; 574 bài giảng; 156 đề thi; hơn 3000 bài tập tự luận & trắc nghiệm. 

    Các chủ điểm: Ngữ âm, Ngữ pháp, Từ vựng cơ bản và nâng cao, Mẫu câu giao tiếp và bí kíp xử lý các dạng bài tập nhanh - chính xác - hiệu quả.

    Rèn luyện kỹ năng làm bài ở các mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng có đáp án và video chữa chi tiết.

» Xem thêm thông tin Cô Hoàng Xuân - Link Facebook

Các bước học trực tuyến tại Tuyensinh247.com
 • Đăng ký, đăng nhập
 • Học bài giảng miễn phí
 • Tìm hiểu thông tin học phí
 • Nạp tiền vào tài khoản
 • Mua khóa học
Danh sách các chuyên đề, chương trong khóa học

1.Chuyên đề Ngữ âm

 • Số bài : 28
 • Giá : 99,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

2.Cấu tạo từ [ Word Formation] - (Chuyên đề Ngữ pháp )

 • Số bài : 10
 • Giá : 49,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

3.Thì của động từ [ Tenses of Verbs] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số bài : 24
 • Giá : 89,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

4.Các vấn đề về từ loại cơ bản trong tiếng Anh [ Parts of Speech] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số bài : 14
 • Giá : 49,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

5.Câu hỏi đuôi [ Tag Questions] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số bài : 2
 • Giá : 15,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

6.Cấu trúc song hành [ Parallelism] - ( Chuyên đề ngữ pháp)

 • Số bài : 2
 • Giá : 9,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

7.Câu chẻ/ Câu nhấn mạnh[ Cleft Sentences] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số bài : 2
 • Giá : 9,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

8.Các loại mệnh đề [ Types of Clauses] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số bài : 18
 • Giá : 89,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

9.Câu điều kiện [ Conditionals] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số bài : 6
 • Giá : 19,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

10.Câu chủ động - Câu bị động[ Active - Passive Sentences] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số bài : 4
 • Giá : 19,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

11.Câu tường thuật [ Reported Speech] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số bài : 6
 • Giá : 19,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

12.Đảo ngữ [ Inversion] - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số bài : 4
 • Giá : 19,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

13.Thức giả định - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số bài : 2
 • Giá : 15,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

14.Các vấn đề về động từ - ( Chuyên đề Ngữ pháp)

 • Số bài : 6
 • Giá : 29,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

15.Chuyên đề Chức năng giao tiếp

 • Số bài : 2
 • Giá : 39,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

16.Chuyên đề Đọc hiểu

 • Số bài : 5
 • Giá : 39,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

17.Chuyên đề Các kỹ năng làm bài

 • Số bài : 8
 • Giá : 49,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

18.Chuyên đê: Từ vựng tiếng Anh 10 chương trình mới

 • Số bài : 122
 • Giá : 50,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

19.Chuyên đê: Từ vựng tiếng Anh 11 chương trình mới

 • Số bài : 77
 • Giá : 50,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

20.Chuyên đề: Từ vựng tiếng Anh 12 chương trình mới

 • Số bài : 119
 • Giá : 50,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

21.Chuyên đề từ vựng căn bản [ Basic Vocabulary]

 • Số bài : 71
 • Giá : 200,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

22.Chuyên đề Từ vựng nâng cao [ Advanced Vocabulary]

 • Số bài : 135
 • Giá : 249,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

23.Các thành ngữ tiếng Anh thông dụng nhất [ Idioms]

 • Số bài : 25
 • Giá : 90,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

24.CHUYÊN ĐỀ ĐỌC HIỂU CƠ BẢN [Reading Comprehension – Basic Level]

 • Số bài : 54
 • Giá : 249,000 VNĐ
 • Đang phát hành ... loading...

25.CHUYÊN ĐỀ LUYỆN BÀI ĐỌC THỰC HÀNH [ Extra Practise]

 • Số bài : 49
 • Giá : 150,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com