Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi chuyên sâu Lịch sử thế giới hiện đại (1945 - 2000) - Đề số 1

[S+] - Thầy Quang - Khóa Lí thuyết và bài tập chuyên sâu Lịch sử thế giới hiện đại (1945 – 2000) năm 2022

1. Đề thi tham khảo

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com