Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK 2 môn Lịch sử lớp 12 THPT Cao Phong - Hòa Bình - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 8 (Có video chữa)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 -1949)

2.

Thi Online - Quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

3.

Thi online - Phong trào giải phóng dân tộc (Á, Phi, Mĩ Latinh) sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 2000) (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi Online - So sánh Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

5.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

7.

Thi Online - So sánh chiến thắng Điện Biên Phủ với chiến dịch Hồ Chí Minh

8.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

10.

Thi online: Trật tự hai cực Ianta và Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) - có lời giải chi tiết

11.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

12.

Thi online - Phong trào cách mạng 1930 – 1931

13.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

14.

Thi Online - So sánh Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) với Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)

15.

Khám phá - Chiến tranh lạnh (Cold War)

16.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

21.

Thi online - Tiết 1: Miền Bắc chống hai lần chiến tranh phá hoại và làm nghĩa vụ hậu phương

22.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

23.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

24.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi HK 1 môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Lạng Sơn - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi HK1 môn Lịch sử lớp 12 THPT Chu Văn An - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 321 (Có video chữa)

30.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 302 (Có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 322 (Có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 323 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 303 (Có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 324 (Có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 304 (Có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2018 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

41.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2017 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

43.

Thi online: Hậu phương trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) - có lời giải chi tiết

44.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi chuyên sâu Lịch sử thế giới hiện đại (1945 - 2000) - Đề số 1

48.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Trường THPT Chuyên Thái Bình - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 324 (Có video chữa)

50.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 321 (Có video chữa)

51.

Đề thi minh hoạ kỳ thi THPT QG môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2019 (Có video chữa)

52.

Đề thi minh hoạ kỳ thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch sử (Lần 2) - Bộ GD&ĐT năm 2020 (Có video chữa)

53.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

54.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

56.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

58.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

60.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

61.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 1 (Có video chữa)

62.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

63.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi HK 2 môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Bình Dương - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

65.

Đề thi HK 2 môn Lịch sử lớp 12 THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

66.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 302 (Có video chữa)

Xem thêm

S1 - Cô Lê Thu - Khoá học nền tảng môn Sử năm 2021

3. Lịch sử Việt Nam 1919 - 2000

Số đề thi: 43 Đã phát hành

Sắp thi 01/02/2021
Sắp thi 12/02/2021

S1 - Thầy Hiển - Chinh phục Lịch sử 12 năm 2021

Sắp thi 01/02/2021

S2 - Cô Lê Thu - Khóa luyện thi trắc nghiệm Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử theo vấn đề năm 2021

S2 - Thầy Hiển - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử năm 2021

4. Lịch sử Việt Nam (1919 - 2000)

Số đề thi: 13 Đã phát hành

S2 - Cô Thu - Luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử theo sơ đồ tư duy năm 2021

S1+ - Cô Lê Thu - Học Lịch sử theo chủ đề - Những vấn đề thường gặp trong đề thi tốt nghiệp THPT và Đại hoc năm 2021

S3 - Cô Lê Thu - Khóa luyện đề trắc nghiệm Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử có video chữa năm 2021

1.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 321 (Có video chữa)

2.

Đề thi minh hoạ kỳ thi THPT QG môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2019 (Có video chữa)

3.

Đề thi minh hoạ kỳ thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch sử (Lần 2) - Bộ GD&ĐT năm 2020 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 1 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 2 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 3 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 4 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 5 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 6 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 7 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 8 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 9 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 10 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 11 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 12 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 13 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 14 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 15 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 16 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 17 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 18 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 19 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 20 (Có video chữa)

S3 - Thầy Hiển - Khóa Luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử (Có video chữa)

1.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 324 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 1 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 2 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 3 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 4 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 5 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 6 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 7 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 8 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 9 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 10 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 11 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 12 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 13 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 14 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 15 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 16 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 17 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 18 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 19 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 20 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế - Năm 2020 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) - Năm 2020 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - Năm 2020 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Trần Phú - Năm 2020 (Có video chữa)

26.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình) - Năm 2020 (Có video chữa)

27.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Năm 2020 (Có video chữa)

S2 - Thầy Hiển - Khóa Luyện thi cấp tốc 5++ môn Lịch Sử năm 2021

Sắp thi 03/02/2021
Sắp thi 16/02/2021
Sắp thi 26/02/2021
Sắp thi 22/03/2021

S3 - Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử từ năm 2017 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

Thầy Quang - Khóa Lí thuyết và bài tập chuyên sâu Lịch sử thế giới hiện đại (1945 – 2000)

1. Đề thi tham khảo

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Tuyệt phẩm 66+ đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của các trường THPT Chuyên năm 2021 (Có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Trường THPT Chuyên Thái Bình - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Trường THPT Tiên Du 1 - Bắc Ninh - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Sở GD&ĐT Bạc Liêu - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Trường THPT Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Trường THPT Quế Võ 1 - Bắc Ninh - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Trường THPT Chuyên Lào Cai - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Trường THPT Chuyên Thái Bình - Lần 2 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - Trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 (Có lời giải chi tiết)

3200 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 chọn lọc theo mức độ năm 2021 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Khóa đề thi học kỳ môn Lịch sử lớp 12 năm 2021 (Có lời giải chi tiết)


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com