`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 4 - Năm 2020 (Có video chữa)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 -1949)

2.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

3.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

4.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

6.

Thi online - Phong trào giải phóng dân tộc (Á, Phi, Mĩ Latinh) sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 2000) (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

10.

Thi online - Quá trình xâm lược của thực dân Pháp và cuộc kháng chiến của nhân dân ta (1858 – 1884) (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 302 (Có video chữa) - Cô Lê Thu

12.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 303 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 304 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi minh hoạ kỳ thi THPT QG môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2019 (Có video chữa) - Cô Lê Thu

16.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 304 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2018 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2017 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

22.

Thi online - Phong trào cách mạng 1930 – 1931

23.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi HK 1 môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Lạng Sơn - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi HK1 môn Lịch sử lớp 12 THPT Chu Văn An - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

28.

Thi Online - Quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

29.

Khám phá - Chiến tranh lạnh (Cold War)

30.

Thi Online - So sánh Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

31.

Thi online: Trật tự hai cực Ianta và Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) - có lời giải chi tiết

32.

Thi online - Tiết 1: Miền Bắc chống hai lần chiến tranh phá hoại và làm nghĩa vụ hậu phương

33.

Đề thi minh hoạ kỳ thi THPT QG môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2019 (Có video chữa)

34.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 1 (Có video chữa )

35.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 302 (Có video chữa)

37.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Sở GD&ĐT Hưng Yên - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

38.

Thi online: Hậu phương trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) - có lời giải chi tiết

39.

Thi Online - So sánh chiến thắng Điện Biên Phủ với chiến dịch Hồ Chí Minh

40.

Đề thi HK 2 môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Bình Dương - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi HK 2 môn Lịch sử lớp 12 THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

42.

Thi Online - So sánh Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) với Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)

43.

Đề thi HK2 môn Lịch sử lớp 12 THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Khóa luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia môn Lịch sử theo vấn đề năm 2020 - Cô Lê Thu

Khoá học nền tảng môn Sử - Cô Lê Thu

Cô Thu - Luyện thi THPT QG môn Lịch sử theo sơ đồ tư duy

Cô Lê Thu - Khóa luyện đề trắc nghiệm THPTQG môn Lịch sử có video chữa năm 2020

1.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 304 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi minh hoạ kỳ thi THPT QG môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2019 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 1 (Có video chữa )

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 2 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 3 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 4 (Có video chữa)

7.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 302 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 5 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 6 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 7 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 8 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 9 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 10 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 11 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 12 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 13 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 14 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 15 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 16 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 17 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 18 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 19 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử - Đề số 20 (Có video chữa)

Chinh phục Lịch sử 12 - Thầy Hồ Như Hiển

Khóa luyện thi THPT Quốc gia môn Lịch sử - Thầy Hồ Như Hiển

Học Lịch sử theo chủ đề - Những vấn đề thường gặp trong đề thi THPT QG - Cô Lê Thu

Thầy Hiển - Khóa Luyện đề - Chắc kiến thức – Vững phương pháp (Có video chữa)

1.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) - Năm 2020 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - Năm 2020 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế - Năm 2020 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình) - Năm 2020 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Năm 2020 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Trần Phú - Năm 2020 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 1 - Năm 2020 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 2 - Năm 2020 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 3 - Năm 2020 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 4 - Năm 2020 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 5 - Năm 2020 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 6 - Năm 2020 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 7 - Năm 2020 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 8 - Năm 2020 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 9 - Năm 2020 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 10 - Năm 2020 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 11 - Năm 2020 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 12 - Năm 2020 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 13 - Năm 2020 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 14 - Năm 2020 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 15 - Năm 2020 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 16 - Năm 2020 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 17 - Năm 2020 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Đề số 18 - Năm 2020 (Có video chữa)

60 đề thi thử THPT QG môn Sử của các trường THPT Chuyên trên cả nước năm 2020 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Sở GD&ĐT Hưng Yên - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Quang Hà - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Trường THPT Chuyên Thái Bình - lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Trường THPT Bến Tắm - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi thử THPT QG môn Sử - Trường THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi thử THPT QG môn Sử - Trường THPT chuyên Quốc học Huế - lần 1 - năm 2020 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi thử THPT QG môn Sử - Trường THPT Nguyễn Trãi - Hải Dương - lần 1 - năm 2020 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi thử THPT QG môn Sử - Trường THPT Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - lần 1 - năm 2020 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi thử THPT QG môn Sử - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - lần 1 - năm 2020 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi thử THPT QG môn Sử - Trường THPT Kim Liên - Hà Nội - lần 1 - năm 2020 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi thử THPT QG môn Sử - Trường THPT Nguyễn Huệ - Thái Nguyên - lần 1 - năm 2020 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi thử THPT QG môn Sử - Trường THPT Chuyên Lào Cai - lần 1 - năm 2020 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển - Cà Mau năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017, 2018 và 2019 (Có lời giải chi tiết)

1225 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 chọn lọc theo mức độ (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Khóa đề thi học kỳ môn Lịch sử lớp 12 của các sở GD và các trường THPT trên cả nước (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com