`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945 - 19/12/1946). Đường lối kháng chiến chống Pháp (1946) - có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 -1949)

2.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

3.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

4.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề ôn tập kiểm tra giữa Học kì I - lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

7.

Đề ôn tập kiểm tra giữa Học kì I - Lớp 12 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

8.

Đề ôn tập kiểm tra giữa Học kì I - Lớp 12 (Đề sô 4 - Có lời giải chi tiết)

9.

Đề ôn tập kiểm tra giữa Học kì I - Lớp 12 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

10.

Thi online - Phong trào dân tộc dân chủ 1919 - 1925

11.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề ôn tập kiểm tra Học kì I - Lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

14.

Đề ôn tập kiểm tra Học kì I - Lớp 12 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

15.

Đề ôn tập kiểm tra Học kì I - Lớp 12 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

16.

Đề ôn tập kiểm tra Học kì I - Lớp 12 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

17.

Đề ôn tập kiểm tra Học kì I - Lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

18.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 302 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 303 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 304 (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2018 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2018 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2017 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 302 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 303 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi HK 1 môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Lạng Sơn - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 304 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi HK1 môn Lịch sử lớp 12 THPT Chu Văn An - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

35.

Khám phá - Chiến tranh lạnh (Cold War)

36.

Thi Online - So sánh Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

37.

Đề thi minh hoạ kỳ thi THPT QG môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2020 (Có video chữa)

38.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 1 (Có video chữa )

39.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 302 (Có video chữa)

Xem thêm

Khoá học nền tảng môn Sử - Cô Lê Thu

Chinh phục Lịch sử 12 - Thầy Hồ Như Hiển

Khóa luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia môn Lịch sử theo vấn đề năm 2020 - Cô Lê Thu

Cô Thu - Luyện thi THPT QG môn Lịch sử theo sơ đồ tư duy

Khóa luyện thi THPT Quốc gia môn Lịch sử - Thầy Hồ Như Hiển

Học Lịch sử theo chủ đề - Những vấn đề thường gặp trong đề thi THPT QG - Cô Lê Thu

Khóa luyện đề trắc nghiệm THPTQG môn Lịch sử có video chữa năm 2020

1.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 304 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi minh hoạ kỳ thi THPT QG môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2020 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 1 (Có video chữa )

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 2 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 3 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 4 (Có video chữa)

7.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 302 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 5 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 6 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 7 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 8 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 9 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 10 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 11 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 12 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 13 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 14 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 15 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 16 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 17 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 18 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 19 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2020 - Đề số 20 (Có video chữa)

80 đề thi thử THPT QG môn Sử của các trường THPT Chuyên trên cả nước năm 2020 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Sở GD&ĐT Hưng Yên - lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Quang Hà - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2020 (có lời giải chi tiết)

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch sử năm 2017, 2018 và 2019 (Có lời giải chi tiết)

1225 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 chọn lọc theo mức độ (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Khóa đề thi học kỳ môn Lịch sử lớp 12 của các sở GD và các trường THPT trên cả nước (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com