Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 12

Đề thi online Môn Sử lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 1 (Có video chữa)

2.

BTVN - Tiết 1: Trật tự hai cực Ianta

3.

BTVN - Tiết 2: Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh

4.

BTVN - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 -1949)

5.

BTVN - Phong trào cách mạng 1930 – 1931

6.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

8.

BTVN - Tiết 1: Miền Bắc chống hai lần chiến tranh phá hoại và làm nghĩa vụ hậu phương

9.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

10.

BTVN - Từ toàn quốc kháng chiến đến chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 - Tiết 1

11.

Đề thi giữa Học kì I môn Sử - lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

12.

BTVN - Lịch sử Việt Nam 1954 - 1975 - Tiết 1 (Tình hình, nhiệm vụ cách mạng hai miền Nam - Bắc sau Hiệp định Giơ-ne-vơ)

13.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

15.

BTVN - Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925

16.

BTVN - Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1930 - Tiết 1 (Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những tác động đến kinh tế, xã hội nước ta)

17.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)

18.

BTVN - Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta (1858 - 1884) - có lời giải chi tiết

19.

BTVN - Nguyễn Ái Quốc và cách mạng Việt Nam (1911 - 1930) - có lời giải chi tiết

20.

Đề thi chuyên sâu Lịch sử thế giới hiện đại (1945 - 2000) - Đề số 1

21.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

22.

BTVN - Hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỉ XX

23.

BTVN - Trật tự hai cực Ianta và Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) - có lời giải chi tiết

24.

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

25.

BTVN - Các phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX - có lời giải chi tiết

26.

BTVN - Phong trào dân tộc dân chủ (1919 – 1930)

27.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

28.

Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

29.

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

30.

BTVN - So sánh Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

31.

Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)

32.

Thi Online - Quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

33.

BTVN - Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

34.

Khám phá - Chiến tranh lạnh (Cold War)

35.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

36.

BTVN - Các nước châu Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

37.

Thi online: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000)

38.

BTVN - Con đường thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) của các nước tư bản

39.

Thi online: Phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX

40.

BTVN - Cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế Toàn cầu hóa - có lời giải chi tiết

41.

BTVN - Công cuộc đổi mới của Đảng (từ năm 1986 đến nay)

42.

Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

43.

BTVN - So sánh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1914 – 1918)

44.

BTVN - Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai

45.

BTVN - Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) và Luận cương chính trị (10/1930)

46.

Thi Online - Các khuynh hướng yêu nước trong phong trào dân tộc dân chủ 1919 - 1930

47.

Thi online: Tổng kết Lịch sử thế giới (1945 - 2000) - Đề số 2

48.

BTVN - Các nước châu Á, Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

49.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Bình Thuận - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

50.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2022

51.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Liên trường THPT tỉnh Quảng Nam - Lần 1 năm 2022

52.

Kì thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh ĐH - Môn Lịch sử - ĐHSP Hà Nội năm 2022

53.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 321 (Có video chữa)

54.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 1 (Có video chữa)

55.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2018 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2017 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi chính thức THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

58.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2021 - mã đề 301 (Có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 321 (Có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Hàm Long - Bắc Ninh - năm 2023

61.

Đề thi minh hoạ kỳ thi THPT QG môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2019 (Có video chữa)

62.

Đề thi minh hoạ kỳ thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch sử (Lần 2) - Bộ GD&ĐT năm 2020 (Có video chữa)

63.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) - Năm 2020 (Có video chữa)

64.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 324 (Có video chữa)

Xem thêm

[S1] - Thầy Hiển - Nền tảng Lịch sử 12 năm 2023

[S1+] - Cô Lê Thu - Học Lịch sử theo chủ đề - Những vấn đề thường gặp trong đề thi TN THPT và ĐH

[S2] - Cô Thu - Luyện thi TN THPT & ĐH Lịch sử năm 2023 (theo sơ đồ tư duy)

[S2] - Thầy Hiển - Luyện thi TN THPT và ĐH Lịch sử năm 2023

4. Lịch sử Việt Nam (1919 - 2000)

Số đề thi: 13 Đã phát hành

[S2] - Thầy Hiển - Luyện thi TN THPT & ĐH 5++ Lịch Sử năm 2023

3. Lịch sử thế giới (1945 – 2000)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

4. Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000)

Số đề thi: 17 Đã phát hành

[S3] - Cô Lê Thu - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH môn Lịch sử năm 2023 - có video chữa

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 321 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 2 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 3 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 4 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 5 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 6 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 7 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 8 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 9 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 10 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 11 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 12 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 13 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 14 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 15 (Có video chữa)

17.

Đề thi minh hoạ kỳ thi THPT QG môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2019 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 16 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 17 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 18 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 19 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 20 (Có video chữa)

23.

Đề thi minh hoạ kỳ thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch sử (Lần 2) - Bộ GD&ĐT năm 2020 (Có video chữa)

[S3] - Thầy Hiển - Luyện đề thi thử TN THPT & ĐH môn Lịch sử năm 2023 - có video chữa

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 2 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 3 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 4 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 5 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 6 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 7 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 8 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 9 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 10 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 11 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 12 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 13 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 14 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 15 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 16 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 18 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 19 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử - Đề số 20 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) - Năm 2020 (Có video chữa)

21.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 - mã đề 324 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - Năm 2020 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế - Năm 2020 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình) - Năm 2020 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Năm 2020 (Có video chữa)

26.

Đề thi thử THPTQG môn Sử lần 1 - Trường THPT Chuyên Trần Phú - Năm 2020 (Có video chữa)

[S3] – Siêu phẩm 58+ đề thi thử TN THPT môn Lịch sử của các trường THPT chuyên năm 2023 - có lời giải chi tiết

1.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Hàm Long - Bắc Ninh - năm 2023

2.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Ninh Giang - Hải Dương - năm 2023

3.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Hàn Thuyên - Hải Dương - năm 2023

4.

Đề KSCL các môn thi TN THPT - Lần 1 - THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Năm 2023

5.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hoá - năm 2023

6.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Yên Thế - Bắc Giang - Lần 1 - năm 2023

7.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Yên Thế - Bắc Giang - Lần 2 - năm 2023

8.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Lần 1 - năm 2023

9.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Liên trường Quảng Nam - Lần 1 - năm 2023

10.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Liên trường Nghệ An - Lần 1 - năm 2023

11.

Kì thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh ĐH (Đề thi thử) - Môn Lịch sử - ĐHSP Hà Nội năm 2022

[S3] - Tuyệt phẩm 56+ đề thi thử TN THPT&ĐH môn Lịch sử của các trường THPT Chuyên năm 2022 - Có lời giải chi tiết

1.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Cà Mau - Lần 1 năm 2022

2.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Bắc Giang - Lần 1 năm 2022

3.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hoà Bình - Lần 1 năm 2022

4.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD&ĐT Thanh Hóa - Lần 1 năm 2022

5.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử -Trường THPT Vĩnh Linh - Quảng Trị - Lần 1 năm 2022

6.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD & ĐT tỉnh Vĩnh Phú - Lần 1 năm 2022

7.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Lịch sử - Bộ GD&ĐT năm 2022

8.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Hoà Bình - Lần 1 năm 2022

9.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử -Trường THPT Quảng Xương - Thanh Hoá - Lần 1 năm 2022

10.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2022

11.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh - Lần 1 năm 2022

12.

Kì thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh ĐH (Đề chính thức) - Môn Lịch sử - ĐHSP Hà Nội năm 2022

13.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Yên Định - Thanh Hoá - Lần 1 năm 2022

14.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Ninh Bình - Lần 2 năm 2022

15.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Liên trường THPT tỉnh Quảng Nam - Lần 1 năm 2022

16.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử -Trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hoá - Lần 1 năm 2022

17.

Kì thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh ĐH - Môn Lịch sử - ĐHSP Hà Nội năm 2022

18.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Như Thanh - Thanh Hoá - Lần 1 năm 2022

19.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Kiên Giang - Lần 1 năm 2022

20.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hoá - Lần 1 năm 2022

21.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Chuyên Biên Hoà - Hà Nam - Lần 1 năm 2022

22.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2022

23.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Nam Định - Lần 1 năm 2022

24.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2022

25.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Sầm Sơn - Thanh Hoá - Lần 1 năm 2022

26.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Phổ Yên - Thái Nguyên - Lần 1 năm 2022

27.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá - Lần 1 năm 2022

28.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đắk Lắk - Lần 1 năm 2022

29.

Đề thi KSCL môn Lịch sử - Cụm trường THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - năm 2022

30.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Liên trường Nghệ An - Lần 2 năm 2022

31.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD&ĐT Nghệ An - Lần 1 năm 2022

32.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Triệu Sơn - Thanh Hoá - Lần 1 năm 2022

33.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Hồ Nghinh - Quảng Nam - Lần 1 năm 2022

34.

Đề KSCL môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Hải Phòng - Lần 2 - năm 2022

35.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá - Lần 2 năm 2022

36.

Đề KCSL lớp 12 môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Bắc Ninh - Lần 1 năm 2022

37.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Chuyên Lào Cai - Lào Cai - năm 2022

38.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Hà Nội - Lần 1 năm 2022

39.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Thọ Xuân - Thanh Hoá - Lần 1 năm 2022

40.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Quảng Ngãi - Lần 1 năm 2022

41.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Bình Phước - Lần 1 năm 2022

42.

Đề thi thử TN THPT QG & ĐH môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Bình Thuận - Lần 1 - năm 2022

43.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Hưng Yên - Lần 1 năm 2022

44.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GDKHCN Bạc Liêu - Bạc Liêu - Lần 1 năm 2022

45.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Nghệ An - năm 2022

46.

Đề thi thử TN THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Tỉnh Hải Dương - Môn Lịch sử - Lần 1 năm 2022

47.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Ngọc Lặc - Thanh Hoá - Lần 1 năm 2022

48.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử -Trường THPT Lê Lợi - Quảng Trị - Lần 1 năm 2022

49.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Hương Sơn - Hà Tĩnh - Lần 1 năm 2022

50.

Đề thi thử TN THPT QG & ĐH môn Lịch sử - Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Lần 3 - năm 2022

51.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD & ĐT Quảng Bình - Lần 1 năm 2022

52.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - Lần 1 năm 2022

53.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh - Lần 1 năm 2022

54.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Trường THPT Tĩnh Gia - Thanh Hoá - Lần 1 năm 2022

55.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử -Trường THPT Hướng Hoá - Quảng Trị - Lần 1 năm 2022

56.

Đề thi thử TN THPT môn Lịch sử - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh - Lần 2 năm 2022

[S4] - Thầy Hiển - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Lịch sử năm 2023

Sắp thi 01/04/2023
Sắp thi 01/04/2023
Sắp thi 01/04/2023

[S+] - Thầy Quang - Lí thuyết và bài tập chuyên sâu Lịch sử thế giới hiện đại (1945 - 2000) năm 2023

1. Đề thi tham khảo

Số đề thi: 10 Đã phát hành

[S+] - 3200 câu hỏi Lịch sử 12 chọn lọc theo dạng và mức độ năm 2023 - có lời giải chi tiết

Xem thêm

[S+] - Đề thi học kì Lịch sử 12 năm 2023 - có lời giải chi tiết

1.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Gia Lai - Năm 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi học kì I môn Sử 12 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Năm 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Đà Nẵng - Năm 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Hưng Yên - Năm 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Bắc Giang - Năm 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Trường THPT Xuân Khanh - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Kon Tum - Năm 2021 - 2022 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Tây Ninh - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Trường THPT Hà Huy Tập - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Bình Thuận - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Trường THPT Long Đông Hựu - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Trường THPT Lương Văn Can - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Lạng Sơn - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Đồng Nai - Năm 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Nam Định - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD & ĐT tỉnh Hà Nam - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Hậu Giang - Năm 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Trường THPT Số 1 Bảo Thắng - Lào Cai - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD & ĐT tỉnh Nam Định - Năm 2021 - 2022 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Khánh Hòa - Năm 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh - Năm 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình - Năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Nam - Năm 2021 - 2022 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD & ĐT Tỉnh Bắc Ninh - Năm 2021 - 2022 (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi học kì I môn Sử lớp 12 - Sở GD & ĐT Tỉnh Thái Nguyên - Trường THPT Lương Ngọc Quyến - Năm 2022 - 2023 (Có lời giải chi tiết)

[S1] - Cô Lê Thu - Nền tảng Lịch sử 12 năm 2023

2. Lịch sử Việt Nam 1919 - 2000

Số đề thi: 37 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com