Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 9

Đề thi online Môn Toán lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Các dạng câu hỏi phụ của bài toán rút gọn biểu thức (Tiết 1) - có lời giải chi tiết

2.

Thi online – Các dạng toán về giao điểm của đường thẳng và parabol - tiết 1 - Có lời giải chi tiết.

3.

Thi online – Hệ thức Vi-ét và các bài toán liên quan - Phần 2 - Có lời giải chi tiết.

Thầy Cường - Khóa luyện thi lớp 9 vào 10 theo chuyên đề môn Toán năm 2020

2. Hàm số và đồ thị

Số đề thi: 7 Đã phát hành

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com