Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 9

Đề thi online Môn Toán lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

2.

BTVN - Rút gọn và tính giá trị biểu thức (Tiết 1)

3.

BTVN - Căn bậc hai - Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

4.

Đề thi HK1 Toán 9 - Quận Đống Đa - Năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết).

5.

Đề thi HK1 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 1

6.

BTVN - Rút gọn biểu thức tiết 1

7.

BTVN - Luyện tập: Rút gọn biểu thức đại số

8.

BTVN - Hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số bậc nhất

9.

BTVN - Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số

10.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 1

11.

BTVN - Các dạng toán về giao điểm của đường thẳng và parabol - tiết 2.

12.

BTVN - Hệ thức lượng giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông và ứng dụng

13.

BTVN - Tứ giác nội tiếp.

14.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 4

15.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 3

16.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 2

17.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 1

18.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 5

19.

Đề thi HK1 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 2

20.

Đề ôn tập giữa HK2 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 1

21.

BTVN - Các phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

22.

BTVN - Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

23.

BTVN - Giải phương trình bậc hai một ẩn và phương trình quy về phương trình bậc hai

24.

BTVN - Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai một ẩn.

25.

BTVN - Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Dạng toán chuyển động.

26.

BTVN - Luyện tập: Hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số bậc nhất

27.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT TP Hà Nội (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Trường THPT Chuyên Sư phạm - Hà Nội - Hệ Chuyên (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - Hà Nội - Hệ Chung (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 5

32.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 1

33.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 2

34.

Đề thi Ôn tập HK2 (Tiết 1)

35.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 3

36.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 9 - Đề số 4

37.

BTVN - Góc ở tâm – Góc nội tiếp.

38.

Đề - Đáp án đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 - 2021 - Có video chữa

39.

Đề - Đáp án đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT TPHCM năm 2020 - 2021 - Có video chữa

40.

BTVN - Ứng dụng bất đẳng thức Cô-si

41.

BTVN - Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp sử dụng bất đẳng thức Cô-si (Tiết 1)

42.

BTVN - Luyện tập: Bất đẳng thức

Xem thêm

[S1] - Thầy Cường - Nền tảng Toán 9 năm 2023

1. Căn bậc hai, Căn bậc ba

Số đề thi: 19 Đã phát hành

4. Hàm số bậc nhất

Số đề thi: 4 Đã phát hành

5. Đường Tròn

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Ôn tập học kỳ 1

Số đề thi: 10 Đã phát hành

8. Góc với đường tròn

Số đề thi: 9 Đã phát hành

11. Ôn tập học kỳ 2

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

[S2] - Thầy Cường - Luyện thi vào 10 môn Toán theo chuyên đề năm 2023

2. Hàm số và đồ thị

Số đề thi: 7 Đã phát hành

[S2] - Thầy Bảo - Luyện thi vào 10 môn Toán theo chuyên đề năm 2023

2. Hàm số và đồ thị

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Hình học phẳng

Số đề thi: 19 Đã phát hành

8. Hình học không gian

Số đề thi: 4 Đã phát hành

11. Bất đẳng thức

Số đề thi: 6 Đã phát hành

12. Ôn tập tổng hợp

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Sắp thi 13/08/2022

Xem thêm

[S2+] - Thầy Đông - Luyện thi vào 10 môn Toán chuyên năm 2023

1. Biểu thức đại số

Số đề thi: 8 Đã phát hành

5. Toán thực tế

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Số học

Số đề thi: 9 Đã phát hành

8. Đa thức và ứng dụng

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Hình học phẳng

Số đề thi: 4

Sắp thi 04/07/2022
Sắp thi 14/07/2022

11. Luyện đề

Số đề thi: 1

Sắp thi 24/07/2022

Xem thêm

[S3] - Thầy Nguyễn Cao Cường - Luyện đề thi thử vào 10 môn Toán - có video chữa - năm 2023

1.

Đề - Đáp án đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 - 2021 - Có video chữa

2.

Đề - Đáp án đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT TPHCM năm 2020 - 2021 - Có video chữa

3.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 1 - Có video chữa

4.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 2 - Có video chữa

5.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 3 - Có video chữa

6.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 4 - Có video chữa

7.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 5 - Có video chữa

8.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 6 - Có video chữa

9.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 7 - Có video chữa

10.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 8 - Có video chữa

11.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 9 - Có video chữa

12.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 10 - Có video chữa

13.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 11 - Có video chữa

14.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 12 - Có video chữa

15.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 13 - Có video chữa

16.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 14 - Có video chữa

17.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 15 - Có video chữa

18.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 16 - Có video chữa

19.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 17 - Có video chữa

20.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 18 - Có video chữa

21.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 19 - Có video chữa

22.

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Đề số 20 - Có video chữa

23.

Chữa đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội năm 2016 - 2017

24.

Chữa đề thi vào 10 môn Toán TP HCM năm 2016 - 2017

25.

Đề - Đáp án đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2015 - 2016 - Có video chữa

26.

Đề - Đáp án đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT TP HCM năm 2015 - 2016 - Có video chữa

27.

Đề - Đáp án đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT TP HCM năm 2017 - 2018 - Có video chữa

28.

Đề - Đáp án đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2017 - 2018 - Có video chữa

29.

Đề - Đáp án đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018 - 2019 - Có video chữa

30.

Đề - Đáp án đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT TPHCM năm 2018 - 2019 - Có video chữa

31.

Đề - Đáp án đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT TPHCM năm 2019 - 2020 - Có video chữa

32.

Đề - Đáp án đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2019 - 2020 - Có video chữa

[S3] - Bộ 20 đề minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 - TP HCM năm 2023

1.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 1

2.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 2

3.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 3

4.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 4

5.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 5

6.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 6

7.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 7

8.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 8

9.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 9

10.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 10

11.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 11

12.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 12

13.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 13

14.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 14

15.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 15

16.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 16

17.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 17

18.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 18

19.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 19

20.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 20

[S+] - Đề thi học kì Toán 9 - Năm 2023 - Có lời giải chi tiết

[S3+] - 88 đề thi chính thức vào 10 môn Toán năm 2021 - 2022 - Có lời giải chi tiết

Sắp thi 15/09/2022

[S3+] - 99 đề thi chính thức vào 10 môn Toán năm 2020 - 2021 - Có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com