Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 9

Đề thi online Môn Toán lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online – Các bài toán tính toán về diện tích hình tròn và chu vi đường tròn - Có lời giải chi tiết.

1.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Khánh Hòa (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Rút gọn và tính giá trị biểu thức (Tiết 1) - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Căn bậc hai - Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

3.

Thi online - Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

4.

Đề thi online - Luyện tập: Tính giá trị của biểu thức đại số một biến - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Phép nhân và phép khai phương - có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Tỉ số lượng giác của góc nhọn - Có lời giải chi tiết

7.

Thi online - Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Có lời giải chi tiết

8.

Thi online - Các dạng câu hỏi phụ của bài toán rút gọn biểu thức (Tiết 1) - có lời giải chi tiết

9.

Thi online - Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

10.

Thi online - Các bài toán về đường tròn và tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau - Có lời giải chi tiết

11.

Thi online - Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

12.

Thi online - Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

13.

Thi online - Ôn tập chương I (Tiết 1) - Có lời giải chi tiết

14.

Thi online - Rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2

15.

Thi online - Hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất, vị trí tương đối của hai đường thẳng - Có lời giải chi tiết

16.

Thi online - Các câu hỏi phụ của bài toán rút gọn (Tiết 1)

17.

Thi online - Các câu hỏi phụ của bài toán rút gọn (Tiết 2)

18.

Thi online - Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

19.

Thi online - Căn bậc ba

20.

Thi online - Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn - tiếp tuyến của đường tròn

21.

Thi online - Ôn tập chương căn bậc hai, căn bậc ba

22.

Thi online - Vị trí tương đối của hai đường tròn - có lời giải chi tiết

23.

Thi online - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau - Có lời giải chi tiết

24.

Thi online – Các dạng toán về giao điểm của đường thẳng và parabol - tiết 1 - Có lời giải chi tiết.

25.

Thi online - Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau

26.

Thi online - Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Bình Dương (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

28.

Thi online - Các dạng toán về hàm số y = ax + b (Tiết 2) - có lời giải chi tiết

29.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Phổ thông năng khiếu - HCM - Hệ chung (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

30.

Thi online - Tổng hợp chương hàm số bậc nhất

31.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

32.

Thi online - Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

33.

Đề thi online - Luyện tập: Bất phương trình và hệ bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Có lời giải chi tiết

34.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

35.

Thi online - Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Dạng toán chuyển động (Tiết 1) - Có lời giải chi tiết

36.

Đề thi HK1 Toán 9 - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Năm 2019 - 2020 (có giải chi tiết).

37.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT TP Hà Nội (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - Hà Nội - Hệ Chung (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi HK1 Toán 9 - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội - Năm 2019 - 2020 (có giải chi tiết).

40.

Thi online - Giải phương trình bậc hai một ẩn và phương trình quy về phương trình bậc hai - Có lời giải chi tiết

41.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Trường THPT Chuyên Sư phạm - Hà Nội - Hệ Chuyên (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

42.

Thi online – Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Dạng toán năng suất công việc.

43.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Bình Dương (Năm học 2018 - 2019) (có lời giải chi tiết)

44.

Thi online – Góc ở tâm – Góc nội tiếp - Có lời giải chi tiết.

45.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Trường Phổ Thông Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Khối xã hội (Năm học 2018 - 2019) (có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi HK1 Toán 9 - Sở Vĩnh Phúc - Năm 2019 - 2020 (có giải chi tiết).

47.

Thi online – Hệ thức Vi-ét và các bài toán liên quan - Phần 2 - Có lời giải chi tiết.

48.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 1

Xem thêm

S1 - Thầy Cường - Khóa Toán lớp 9 - Hay và đầy đủ năm 2021

1. Căn bậc hai, Căn bậc ba

Số đề thi: 19 Đã phát hành

3. Đường Tròn

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

4. Hàm số bậc nhất

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

6. Phương trình bậc hai một ẩn

Số đề thi: 14 Đang phát hành... loading

7. Góc với đường tròn

Số đề thi: 12 Đang phát hành... loading

9. Ôn tập học kỳ 2

Số đề thi: 5

Sắp thi 01/12/2020

S2 - Thầy Cường - Khóa luyện thi lớp 9 vào 10 theo chuyên đề môn Toán năm 2021

2. Hàm số và đồ thị

Số đề thi: 7 Đã phát hành

Sắp thi 01/12/2020

S2 - Thầy Bảo - Khóa luyện thi lớp 9 vào 10 theo chuyên đề môn Toán năm 2021

2. Hình học phẳng

Số đề thi: 23 Đang phát hành... loading

3. Hàm số và đồ thị

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

6. Phương trình bậc hai một ẩn

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

7. Hình học không gian

Số đề thi: 4

Sắp thi 01/01/2021

8. Bất đẳng thức

Số đề thi: 7

Sắp thi 15/01/2021

9. Ôn tập tổng hợp

Số đề thi: 5

Sắp thi 01/03/2021

S2+ - Khóa luyện thi lớp 9 vào 10 chuyên năm 2021 - thầy Lưu Công Đông

1. Biểu thức đại số

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

2. Phương trình và hệ phương trình

Số đề thi: 16 Đang phát hành... loading

4. Hàm số và đồ thị của hàm số

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

5. Toán thực tế

Số đề thi: 2 Đang phát hành... loading

6. Số học

Số đề thi: 23 Đang phát hành... loading

Sắp thi 05/11/2020

8. Đa thức và ứng dụng

Số đề thi: 2

Sắp thi 20/11/2020

9. Hình học phẳng

Số đề thi: 19

Sắp thi 01/12/2020
Sắp thi 01/12/2020

11. Luyện đề

Số đề thi: 2

Sắp thi 01/03/2021

Xem thêm

S3 - Bộ 20 đề minh học môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 - TP HCM năm 2021

1.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 1

2.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 2

3.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 3

4.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 4

5.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 5

6.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 6

7.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 7

8.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 8

9.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 9

10.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 10

11.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 11

12.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 12

13.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 13

14.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 14

15.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 15

16.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 16

17.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 17

18.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 18

19.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 19

20.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 20

Khóa đề thi học kì môn Toán 9 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com