Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 11

Đề thi online Môn Lí lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Điện tích - Định luật Culông (Có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Suất điện động cảm ứng - Cường độ dòng điện cảm ứng (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

4.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

5.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

6.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

7.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

S1 - Thầy Toản - Khóa phương pháp học tốt Vật Lí 11 - Năm 2021

2. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 8 Đã phát hành

5. Từ trường

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Cảm ứng điện từ

Số đề thi: 6 Đã phát hành

7. Khúc xạ ánh sáng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 28/10/2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com