`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Thi online _ Unit 1_ tiếng Anh 9 mới_ Có lời giải chi tiết

2.

Kiểm tra 15 phút_lần 2_HKII_tiếng Anh 9 mới (có lời giải chi tiết)

3.

Kiểm tra 45 phút_lần 3_HKII_tiếng Anh 9 mới (có lời giải chi tiết)

Cô Hoàn - Khóa tiếng Anh lớp 9 SGK chương trình mới - năm 2020

1. Unit 1. Local Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. City Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Teen Stress and Pressure

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 ( Units 1 - 2 - 3 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 4. Life in the Past

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Wonders of Viet Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Viet Nam: Then and Now

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Review 2 ( Units 4 - 5 - 6 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Ôn thi học kỳ I

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 7. Recipes and Eating Habits

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 8. Tourism

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 9. English in the World

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Review 3 ( Units 7 - 8 - 9 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

14. Unit 10. Space Travel

Số đề thi: 2 Đã phát hành

15. Unit 11. Changing Roles in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 12. My Future Career

Số đề thi: 2 Đang phát hành... loading

17. Review 4 ( Units 10 - 11 - 12 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

18. Ôn thi học kỳ II

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com