Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: 50 Bài toán khối tròn xoay - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - Luyện tập: Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay - Có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

BTVN – Tính đơn điệu của hàm số (Phần 1) – Có lời giải chi tiết

2.

BTVN - Định lý Simpson và tỉ lệ thể tích - Có lời giải chi tiết

3.

BTVN - Phương trình lượng giác (Tiết 2) - Có lời giải chi tiết

4.

BTVN - Mặt cầu ngoại tiếp (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

5.

BTVN - Hoán vị - Tổ hợp - Chỉnh hợp - Có lời giải chi tiết

6.

BTVN - Nhị thức newton (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

7.

Đề thi online - Cấp số nhân - Có lời giải chi tiết

8.

BTVN - Phương trình mũ - Có lời giải chi tiết

9.

Đề thi online - Hai mặt phẳng vuông góc - Có lời giải chi tiết

10.

Thi online - Phương trình đường thẳng trong Oxyz - Có lời giải chi tiết

11.

Đề thi online – Tích phân đổi biến – Có lời giải chi tiết.

12.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

3. Hình học không gian (Lớp 12).

Số đề thi: 13 Đã phát hành

5. Khối tròn xoay

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Số phức (Lớp 12).

Số đề thi: 8

Sắp thi 24/07/2020

13. Phép biến hình (Lớp 11).

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Tổng ôn trắc nghiệm Dãy số (Lớp 11)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

16. Tổng ôn trắc nghiệm Giới hạn (Lớp 11)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

17. Tổng ôn trắc nghiệm Đạo Hàm (Lớp 11)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com