Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2020 - mã đề 401 (có lời giải chi tiết)

2.

BTVN - Ngữ pháp tổng hợp 1 (có video chữa)

3.

BTVN - Tổng hợp các thì (có video chữa)

4.

BTVN - Cách phát âm đuôi -ed

5.

Đề thi HK2 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

6.

BTVN - Câu tường thuật - có lời giải chi tiết

7.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 5

8.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 4

10.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 4

11.

BTVN - Unit 5. tiếng Anh 11

12.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 5

13.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 mới

14.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 2

15.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 5

16.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 5

17.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 2

18.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12

19.

BTVN - Unit 2. tiếng Anh 11

20.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 3

21.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 1

22.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 3

23.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

24.

BTVN - Unit 10. tiếng Anh 12

25.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 4

26.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 4

27.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 2

28.

Thi online - 50 bài tập Ngữ âm: Mức độ nhận biết - phần 1 (có lời giải chi tiết)

29.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12

30.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 4

31.

BTVN - Unit 3 tiếng Anh 12 mới

32.

BTVN - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

33.

Đề thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 5

35.

BTVN - Unit 6 tiếng Anh 12 mới

36.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 5

37.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 3

38.

BTVN - Unit 2 - tiếng Anh 12

39.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 5

40.

Thi online - 30 bài tập Trọng âm: Mức độ nhận biết - phần 2 (có lời giải chi tiết)

41.

BTVN - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12

42.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 1

43.

BTVN - Bài tập Unit 3 - SGK 12 Thí điểm (có video chữa) - Phần 1

44.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 2

45.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 4

46.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 2

47.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 trường THPT Thạnh Hóa (Long An) - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

48.

BTVN - Động từ khuyết thiếu - có lời giải chi tiết

49.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 2

50.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 2

51.

Thi online - 50 bài tập Chức năng giao tiếp - phần 3 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 3

53.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 5

54.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 3

55.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

56.

BTVN - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 mới

57.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 3

58.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 3

59.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 3

60.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 2 HKII - tiếng Anh 12

61.

Đề ôn tập cuối HKI tiếng Anh 12 - Đề số 4

62.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 2

63.

Đề ôn tập cuối HKII tiếng Anh 12 - Đề số 4

64.

BTVN - Thì quá khứ hoàn thành & quá khứ hoàn thành tiếp diễn

65.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

66.

BTVN - REVISION 1 (có video chữa)

67.

BTVN - Luyện tập về Mệnh đề quan hệ rút gọn - Có giải thích chi tiết

68.

BTVN - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

69.

BTVN - Luyện tập Câu điều kiện cơ bản

70.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2017 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

71.

BTVN - Đọc hiểu 1 (có video chữa)

72.

BTVN - Luyện đề tổng hợp 1 (có video chữa)

73.

BTVN - Bài tập đọc đục lỗ

74.

BTVN - Đọc thực hành 1: The Ice Hotel (có video chữa)

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com