Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Lý thuyết chung về este (đề 1)

2.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

3.

Bài tập về định nghĩa, đồng phân và danh pháp của ancol

4.

Bài tập lý thuyết về tính chất vật lí và vị trí của kim loại trong BTH

5.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

6.

Lý thuyết về cacbon và hợp chất của cacbon

7.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

9.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

10.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

13.

BTVN - Lý thuyết và bài tập nâng cao

14.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

15.

BTVN - Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm - Đề 1

16.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

17.

BTVN - Lý thuyết về este

18.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

19.

Bài tập khái niệm, phân loại, đồng phân và danh pháp của amin

20.

BTVN - Bài tập lý thuyết về amin

21.

Bài tập lý thuyết về sắt

22.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

23.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

24.

Bài 1. Este (SBT, tr3-5)

25.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 1)

26.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

27.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

28.

Lý thuyết về nitơ - photpho (Đề 1)

29.

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất của chúng

30.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

31.

Lý thuyết về hiđrocacbon

32.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

34.

Xác định chất điện li mạnh / yếu / không điện li; viết phương trình điện li

35.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

36.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

38.

Bài tập lý thuyết về cacbohiđrat

39.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

42.

BTVN - Lý thuyết về amin

43.

BTVN - Lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất

44.

BTVN - Lý thuyết về sắt và hợp chất của sắt

45.

BTVN - Lý thuyết chung về este

46.

BTVN - Các khái niệm cơ bản, cách viết đồng phân

47.

BTVN - Phương pháp bảo toàn khối lượng

48.

BTVN - Lý thuyết về amin

49.

BTVN - Ancol (định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp)

50.

BTVN - Lý thuyết chung về kim loại

51.

BTVN - Lý thuyết anđehit

52.

BTVN - Lý thuyết hiđrocacbon

53.

BTVN - Công thức hóa học

54.

BTVN - Nitơ và bài toán tổng hợp NH3

55.

BTVN - Tính chất chung của kim loại

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com