Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 27 - Đề minh họa 2020 Lần 1 (Có video chữa)

2.

BTVN - Luyện tập Tính đơn điệu của hàm số

3.

BTVN - Luyện tập Cực trị hàm bậc bốn trùng phương chứa m (Tiết 2)

4.

BTVN - Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (bài toán 2 bước)

5.

BTVN - Luyện tập Tiệm cận của đồ thị hàm số thông qua BBT và đồ thị (Dạng 1+2)

6.

BTVN - Sơ lược về chứng minh vuông góc

7.

BTVN - Cực trị hàm số (Tiết 1)

8.

BTVN - Tính thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy

9.

Bài tập vận dụng chuyên đề Góc

10.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5

11.

BTVN - Chứng minh vuông góc

12.

BTVN - Tìm điểm chia trong, chia ngoài

13.

BTVN - Tìm nguyên hàm – Tích phân bằng phương pháp đổi biến

14.

BTVN - 30 bài tập trắc nghiệm số phức - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 2

15.

BTVN - Định lý Simpson và tỉ lệ thể tích

16.

BTVN - Tính đơn điệu của hàm số (Tiết 1)

17.

BTVN - Phương pháp giải phương trình mũ – Tiết 1

18.

BTVN - 20 bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1

19.

BTVN - 30 Bài toán khối tròn xoay - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 1

20.

BTVN - Mặt cầu (Dạng 1,2)

21.

BTVN - Luyện tập: Cực trị của hàm số - có lời giải chi tiết

22.

BTVN - Thể tích chóp có sẵn chiều cao

23.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 THPT Chuyên Amsterdam - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

24.

BTVN - Đường tiệm cận (Phần 1)

25.

BTVN - Đề ôn tập - kiểm tra giữa HK1 - Đề số 1

26.

BTVN - 50 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 3

27.

BTVN - 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1

28.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

29.

BTVN - Tính đơn điệu của hàm số (Tiết 1)

30.

BTVN - Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

31.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

32.

BTVN - Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước

33.

BTVN - Phương trình tổng quát mặt phẳng (P)

34.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

35.

BTVN - Dạng 1: Thể tích khối chóp cơ bản

36.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2

37.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3

38.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4

39.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5

40.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1

41.

BTVN - Thể tích chóp có sẵn chiều cao

42.

BTVN - Phương trình mũ

43.

BTVN - Luyện tập Phương trình mũ – Tiết 1 – Phương pháp đưa về cùng cơ số

44.

BTVN - Luyện tập Lũy thừa

45.

BTVN - Luyện tập Mặt nón và khối nón - Tiết 1

46.

BTVN - Ôn tập về các phương pháp tìm nguyên hàm, tích phân - Tiết 1: Phương pháp đổi vi phân

47.

BTVN - Đề HKI - Đề số 1

48.

BTVN - Tích phân đổi biến.

49.

BTVN - Luyện tập Lý thuyết nguyên hàm và bảng công thức nguyên hàm

50.

BTVN - Phương trình đường thẳng trong Oxyz

51.

BTVN - Ôn tập bài toán xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

52.

BTVN - Lập phương trình đường thẳng (Tiết 1)

53.

BTVN - Dạng đại số của số phức và các phép toán

54.

BTVN - Ôn tập về bài toán giải phương trình tìm số phức

55.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

56.

BTVN - Tổng hợp các phép toán lũy thừa, mũ và lôgarit

57.

BTVN - Đề ôn tập - kiểm tra cuối HK1 - Đề số 1

58.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3

59.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1

60.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2

61.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4

62.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5

63.

BTVN - Ôn tập về Tọa độ điểm và vectơ

64.

BTVN - Đề ôn tập cuối học kì 2 - Đề số 1

65.

BTVN - Luyện tập Tích phân

66.

BTVN - Luyện tập phương trình mặt phẳng - Tiết 1

67.

BTVN - Cực trị của hàm số (Tiết 1)

68.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy - Hà Nội – Năm 2020 - 2021

69.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

70.

BTVN - Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

71.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

72.

Đề thi chính thức Tốt ngiệp THPT môn Toán năm 2020 - Thầy Chính (Có video chữa)

73.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa)

74.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

75.

BTVN - Các phương pháp tìm nguyên hàm

76.

BTVN - Giải phương trình và bất phương trình mũ (Tiết 2)

77.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

78.

BTVN - Luyện tập Cực trị của hàm số (Tiết 2)

Xem thêm

[S2] - Thầy Chính - Khóa luyện thi TN THPT & ĐH môn Toán năm 2022

2. Thể tích khối đa diện

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Lũy thừa, mũ và lôgarit

Số đề thi: 17 Đã phát hành

5. Các khối tròn xoay

Số đề thi: 6 Đã phát hành

10. Số phức

Số đề thi: 8 Đã phát hành

Sắp thi 17/01/2022
Sắp thi 04/02/2022

14. Giới hạn và liên tục (Lớp 11)

Số đề thi: 2 Đang phát hành... loading

Sắp thi 02/03/2022

16. Đạo hàm (Lớp 11)

Số đề thi: 2

Sắp thi 13/03/2022

Xem thêm

[S2] - Thầy Chí - Khóa luyện thi TN THPT & ĐH môn Toán năm 2022

2. Hình học không gian (Lớp 12).

Số đề thi: 13 Đã phát hành

5. Khối tròn xoay

Số đề thi: 4 Đã phát hành

10. Số phức (Lớp 12).

Số đề thi: 8 Đã phát hành

13. Phép biến hình (Lớp 11).

Số đề thi: 5 Đã phát hành

16. Tổng ôn trắc nghiệm Dãy số (Lớp 11)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

17. Tổng ôn trắc nghiệm Giới hạn (Lớp 11)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

18. Tổng ôn trắc nghiệm Đạo Hàm (Lớp 11)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Xem thêm

[S2+] - Thầy Thắng - Luyện thi TN THPT & ĐH 7-10 điểm môn Toán năm 2022

2. Hình học không gian (Lớp 11+12)

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

3. Đề ôn thi giữa HK1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 15/08/2021

6. Đề ôn tập HK1

Số đề thi: 3

Sắp thi 19/09/2021
Sắp thi 01/10/2021

9. Số phức

Số đề thi: 7

Sắp thi 22/11/2021

10. Đề ôn tập HK2

Số đề thi: 2

Sắp thi 10/12/2021
Sắp thi 20/12/2021

Xem thêm

[S3] - Thầy Chính - Khóa luyện đề thi thử TN THPT & Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2022

1.

Đề thi chính thức Tốt ngiệp THPT môn Toán năm 2020 - Thầy Chính (Có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 1 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 2 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 3 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 4 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 5 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 6 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 7 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 8 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 9 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 10 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 11 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 12 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 13 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 14 (Có video chữa)

[S3] - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử TN THPT & ĐH môn Toán - Có video chữa - Năm 2022

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 27 - Đề minh họa 2020 Lần 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 30 - Đề chính thức 2020 - Lần 2 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 2 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 3 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 4 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 5 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 6 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 7 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 8 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 9 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 10 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 11 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 12 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 13 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 14 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 15 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 16 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 17 (có video chữa)

20.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 18 (có video chữa)

21.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 19 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 20 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 21 - Đề minh họa 2017 Lần 3 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 22 - Đề chính thức 2017 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 23 - Đề minh họa 2018 (Có video chữa)

26.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 24 - Đề chính thức 2018 (Có video chữa)

27.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 25 - Đề minh họa 2019 (Có video chữa)

28.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 26 - Đề chính thức 2019 (Có video chữa

29.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 28 - Đề minh họa 2020 - Lần 2 (có video chữa)

30.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chí - Đề số 29 - Đề chính thức 2020 - Lần 1 (Có video chữa)

31.

Đề tham khảo thi TN THPT môn Toán bộ GD&ĐT năm 2021 - Thầy Chí (Có video chữa)

[S3] - Tuyệt phẩm 56+ đề thi thử TN THPT môn Toán của các trường THPT chuyên năm 2022 - Có lời giải chi tiết

1.

Đề thi thử TN THPT môn Toán - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 - Năm 2022

2.

Đề KSCL ôn thi TN THPT Môn Toán - Cụm trường THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Năm 2022

3.

Đề thi thử TN THPT môn Toán Lần 1 - THPT Chuyên Lào Cai

4.

Đề thi thử TN THPT môn Toán Lần 4 - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (Thi trực tuyến)

[S3] - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử trắc nghiệm lớp 12 môn Toán - Có video chữa - Năm 2022

1.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

2.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 2

3.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 3

4.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 4

5.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 5

6.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 6

7.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 7

8.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 8

9.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 9

10.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 10

11.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 11

12.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 12

13.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 13

14.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 14

15.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 15

[S4] -Thầy Chính - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH môn Toán năm 2022

1. Hàm số

Số đề thi: 12

Sắp thi 01/03/2022
Sắp thi 25/03/2022
Sắp thi 14/04/2022

4. Số phức

Số đề thi: 4

Sắp thi 28/04/2022
Sắp thi 06/05/2022
Sắp thi 24/05/2022

7. Hình tọa độ Oxyz

Số đề thi: 7

Sắp thi 01/06/2022
Sắp thi 19/06/2022
Sắp thi 23/06/2022
Sắp thi 25/06/2022
Sắp thi 27/06/2022

12. Lượng giác (Lớp 11)

Số đề thi: 2

Sắp thi 15/06/2023

Xem thêm

[S+] - Thầy Hoàn - Kỹ năng casio Fx580VNX diệt nhanh trắc nghiệm thi TN THPT&ĐH Toán năm 2022

2. Lũy thừa - Mũ - Logarit

Số đề thi: 6

Sắp thi 25/12/2021
Sắp thi 01/01/2022

4. Số phức

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Sắp thi 17/01/2022

[S+] - Thầy Thắng - Ôn tập HK1 Toán 12

2. Khối đa diện

Số đề thi: 6 Đã phát hành

3. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Đề ôn tập HK1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S+] - Thầy Thắng - Ôn tập HK2 Toán 12

1. Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Số đề thi: 10 Đã phát hành

2. Số phức

Số đề thi: 6 Đã phát hành

3. Ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 3 Đã phát hành

4. Phương pháp tọa độ trong không gian

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

5. Ôn tập HK2

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S+] - 10 000 câu hỏi Toán chọn lọc theo dạng và mức độ năm 2022 - Có lời giải chi tiết

19. Số phức

Số đề thi: 6 Đã phát hành

20. Bài toán thực tế

Số đề thi: 4 Đã phát hành

21. Lượng giác

Số đề thi: 3 Đã phát hành

26. Đạo hàm

Số đề thi: 2 Đã phát hành

27. Phép biến hình

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] Đề thi học kì Toán 12 (Có lời giải chi tiết) - Năm 2022

[S3] - Đề thi TN THPT & ĐH chính thức Toán đến năm 2021 (Có lời giải chi tiết)

Sắp thi 04/02/2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com