`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: 30 bài tập trắc nghiệm số phức - Mức độ 4: Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Tính thể tích của khối lăng trụ đứng - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Bài toán tiệm cận - có lời giải chi tiết

3.

Bài tập vận dụng chuyên đề Góc

4.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

5.

Đề thi online - Phương pháp giải bất phương trình logarit – Có lời giải chi tiết

6.

Bài tập vận dụng chuyên đề thể tích

7.

Đề thi online – Tích phân đổi biến – Có lời giải chi tiết.

8.

Thi online - Phương trình đường thẳng trong Oxyz - Có lời giải chi tiết

9.

Thi online - Tìm nguyên hàm – tích phân hàm số hữu tỉ - Có lời giải chi tiết

10.

Thi online - Giải phương trình trên tập số phức - phương trình bậc cao - Có lời giải chi tiết

11.

BTVN – Tính đơn điệu của hàm số (Phần 1) – Có lời giải chi tiết

12.

BTVN - Định lý Simpson và tỉ lệ thể tích - Có lời giải chi tiết

13.

Thi online - Phương trình lượng giác đẳng cấp cos, sin - có lời giải chi tiết

14.

Thi online – Góc giữa đường và mặt, góc giữa 2 mặt phẳng – Có lời giải chi tiết

15.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

16.

Thi online - Các bài toán thực tế: Hoán vị - Tổ hợp - Chỉnh hợp - có lời giải chi tiết

17.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 102 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

19.

Thi online: 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 103 (Có lời giải chi tiết)

21.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

22.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 104 (Có lời giải chi tiết)

24.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019

25.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

26.

Đề thi online - Cấp số nhân - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi online - Hai mặt phẳng vuông góc - Có lời giải chi tiết

28.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

30.

Thi online: 30 bài toán cực trị - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

31.

BTVN - Mặt cầu ngoại tiếp (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

32.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí (Tham Khảo)

34.

BTVN - Phương trình mũ - Có lời giải chi tiết

35.

Thi online – Mặt trụ - hình trụ - khối trụ – Có lời giải chi tiết

36.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

37.

Thi online: 20 bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

39.

Thi online: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Có lời giải chi tiết

40.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

41.

Thi online: 50 Bài tập trắc nghiệm biện luận nghiệm, tương giao - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 THPT Chuyên Amsterdam - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi thử THPTQG môn Toán trường THPT chuyên Thái Bình - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

45.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

46.

Thi online: 50 Bài toán về đồ thị hàm số, BBT của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

48.

Thi online – Phương trình mặt phẳng và vị trí tương đối hai mặt phẳng – Có lời giải chi tiết

49.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm Phương trình, bất phương trình lũy thừa, mũ, logarit - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

50.

Thi online: 50 bài toán tích phân - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

51.

Thi online: Phương trình và bất phương trình mũ – Có lời giải chi tiết

Xem thêm

Thầy Chí - Khóa luyện thi THPTQG môn Toán năm 2020

2. Hình học không gian (Lớp 12).

Số đề thi: 13 Đã phát hành

4. Khối tròn xoay

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Số phức (Lớp 12).

Số đề thi: 8 Đã phát hành

11. Phép biến hình (Lớp 11).

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Xem thêm

Thầy Nguyên - Khóa hình học cơ bản và mất gốc - Năm 2020

1.

Bài tập vận dụng chuyên đề Khoảng cách

2.

Bài tập vận dụng chuyên đề Góc

3.

Bài tập vận dụng chuyên đề Thể tích

4.

Bài tập vận dụng chuyên đề Khối tròn xoay

5.

Bài tập vận dụng vấn đề 1: Tọa độ trong không gian - Có lời giải chi tiết

6.

Bài tập vận dụng chuyên đề Mặt cầu

Thầy Chính - Khóa tổng ôn cấp tốc luyện thi THPTQG môn Toán (Đạt 5 - 8 điểm) - Năm 2020

Sắp thi 01/02/2020
Sắp thi 08/03/2020
Sắp thi 16/03/2020
Sắp thi 24/03/2020
Sắp thi 08/04/2020

Xem thêm

Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử trắc nghiệm lớp 12 môn Toán - Có video chữa - Năm 2020

1.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

2.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 2

3.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 3

4.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 4

5.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 5

6.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 6

7.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 7

8.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 8

9.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 9

10.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 10

11.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 11

12.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 12

13.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 13

14.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 14

15.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 15

Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử THPT QG môn Toán - Có video chữa - Năm 2020

1.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019

2.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí (Tham Khảo)

3.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 1

4.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 2

5.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 3

6.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 4

7.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 5

8.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 6

9.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 7

10.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 8

11.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 9

12.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 10

13.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 11

14.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 12

15.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 13

16.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 14

17.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 15

18.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

19.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 3 (có video chữa) - Đề tặng kèm

20.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 4 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

21.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 5 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

22.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm - Thầy Chí - Đề số 6 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

23.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 7 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

24.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 8 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

25.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 9 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

26.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 10 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

27.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 11 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

28.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 12 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

29.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 13 (có video chữa) - Đề tặng kèm

30.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 14 (có video chữa) - Đề tặng kèm

31.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 15 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

80 đề thi thử THPT QG môn Toán của các trường THPT Chuyên trên cả nước năm 2020 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPTQG môn Toán trường THPT chuyên Thái Bình - Lần 1 - Năm 2020 - Có lời giải chi tiết

2.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Lục Nam – Bắc Giang - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi KSCL môn Toán trường Sở GD&ĐT Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề KTĐK môn Toán trường THPT Chuyên Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh - Lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình – Tỉnh Thái Bình - Lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Chuyên Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi thử THPT QG môn Toán – THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi thử THPT QG môn Toán THPT Long An – Tỉnh Long An - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Kim Liên – Hà Nội - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi thử THPT QG môn Toán – THPT Chuyên KHTN – Hà Nội - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi thử THPT QG môn Toán – THPT Chuyên Quốc Học Huế – Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi thử THPT QG môn Toán – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ – Tỉnh Hòa Bình – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi thử THPT QG môn Toán – THPT Chuyên Phan Bội Châu – Tỉnh Nghệ An – Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang - Lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc - Lần 2 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi thử THPT QG môn Toán – liên trường THPT Nghệ An – Tỉnh Nghệ An – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi thử THPT QG môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh - Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi thử THPT QG môn Toán – THPT Nguyễn Trãi – Tỉnh Hải Dương – Lần 1 năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi thử THPT QG môn Toán – Sở GD&ĐT Lào Cai – Tỉnh Lào Cai – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi thử THPT QG môn Toán – THPT Chuyên Hà Giang – Tỉnh Hà Giang – Lần 1 – Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán – THPT Chuyên Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên – Lần 1 – Năm 2020 – Có lời giải chi tiết

7900 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

18. Phương pháp tọa độ trong không gian

Số đề thi: 11 Đã phát hành

19. Số phức

Số đề thi: 5 Đã phát hành

20. Bài toán thực tế

Số đề thi: 3

Sắp thi 18/02/2020

21. Lượng giác

Số đề thi: 3

Sắp thi 24/02/2020
Sắp thi 03/03/2020
Sắp thi 11/03/2020

26. Đạo hàm

Số đề thi: 2

Sắp thi 17/03/2020

27. Phép biến hình

Số đề thi: 1

Sắp thi 21/03/2020
Sắp thi 27/03/2020
Sắp thi 08/04/2020

Xem thêm

Khóa đề thi học kì môn Toán 12 của các sở GD và các trường trên cả nước (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán đến năm 2019 - Năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com