Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: 30 bài toán cực trị - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 5 (Có lời giải chi tiết)

1.

Thi online - Đề kiểm tra 1 tiết chương Số phức - Có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Sơ lược về chứng minh vuông góc - Có lời giải chi tiết

2.

BTVN – Tính đơn điệu của hàm số (Phần 1) – Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Tính thể tích của khối lăng trụ đứng - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online: Luyện tập Tính đơn điệu của hàm số - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Luyện tập: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Có lời giải chi tiết

6.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019 (Có video chữa)

7.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 102 (Có lời giải chi tiết)

9.

BTVN - Định lý Simpson và tỉ lệ thể tích - Có lời giải chi tiết

10.

BTVN - Phương trình lượng giác (Tiết 2) - Có lời giải chi tiết

11.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

12.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 103 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 104 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề chính thức thi THPT QG của Bộ GD&ĐT - Môn Toán - năm 2019 - Mã đề 101 (Có video chữa)

15.

BTVN - Mặt cầu ngoại tiếp (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

16.

Thi online: Chứng minh vuông góc - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

18.

Bài tập vận dụng chuyên đề Góc

19.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

20.

BTVN - Hoán vị - Tổ hợp - Chỉnh hợp - Có lời giải chi tiết

21.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

22.

Bài tập vận dụng chuyên đề thể tích

23.

Thi online: 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

25.

Thi online: 50 bài toán về đường tiệm cận - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

26.

BTVN - Nhị thức newton (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

29.

Thi online: 30 bài toán cực trị - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi online - Cấp số nhân - Có lời giải chi tiết

32.

Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

33.

Thi online: 20 bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

34.

BTVN - Phương trình mũ - Có lời giải chi tiết

35.

Đề thi online - Hai mặt phẳng vuông góc - Có lời giải chi tiết

36.

Đề thi online - Phương pháp giải bất phương trình logarit – Có lời giải chi tiết

37.

Thi online: 50 Bài tập trắc nghiệm biện luận nghiệm, tương giao - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1 (Có lời giải chi tiết)

38.

Thi online: 50 Bài toán về đồ thị hàm số, BBT của hàm số - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

42.

Thi online: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (bài toán 2 bước) - Có lời giải chi tiết

43.

Thi online: 30 bài toán hàm số và đồ thị hàm Lũy thừa, Mũ, Logarit - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

44.

Thi online: Mặt cầu (Dạng 1,2) - Có lời giải chi tiết

45.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

46.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm Phương trình, bất phương trình lũy thừa, mũ, logarit - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

47.

Thi online: Dạng 1: Thể tích khối chóp cơ bản - Có lời giải chi tiết

48.

Thi online - Luyện tập: Tìm nguyên hàm – tích phân hàm số hữu tỉ - Có lời giải chi tiết

49.

Thi online - Phương trình đường thẳng trong Oxyz - Có lời giải chi tiết

50.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 THPT Chuyên Amsterdam - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

51.

Thi online: Tính đơn điệu của hàm số (Tiết 1) - Có lời giải chi tiết

52.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện - Mức độ 1: Nhận biết (Có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi online – Tích phân đổi biến – Có lời giải chi tiết.

54.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

57.

Thi online: Luyện tập Tiệm cận của đồ thị hàm số thông qua BBT và đồ thị (Dạng 1+2) - Có lời giải chi tiết

58.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

61.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

62.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

63.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

65.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

66.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

67.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

68.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 12 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

70.

Thi online: 30 Bài toán khối tròn xoay - Mức độ 3: Vận dụng - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

71.

Thi online: Tìm điểm chia trong, chia ngoài - Có lời giải chi tiết

72.

Thi online - Giải phương trình trên tập số phức - phương trình bậc cao - Có lời giải chi tiết

73.

Đề online: Đề HKI - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

74.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

75.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

76.

Thi online: Đề ôn tập - kiểm tra giữa HK1 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

77.

Thi online: Luyện tập Lũy thừa - Có lời giải chi tiết

78.

Thi online: Các câu hỏi lý thuyết về khối đa diện - Có lời giải chi tiết

79.

Thi online: 50 bài toán tích phân - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 2 (Có lời giải chi tiết)

80.

Đề thi thử THPTQG môn Toán - THPT Chuyên Thái Bình - Tỉnh Thái Bình - Lần 1 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

81.

Đề thi chính thức Tốt ngiệp THPT môn Toán năm 2020 - Thầy Chính (Có video chữa)

82.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019 (Có video chữa)

83.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

3. Hình học không gian (Lớp 12).

Số đề thi: 13 Đã phát hành

5. Khối tròn xoay

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Số phức (Lớp 12).

Số đề thi: 8 Đã phát hành

Sắp thi 20/10/2020

14. Phép biến hình (Lớp 11).

Số đề thi: 5 Đã phát hành

16. Tổng ôn trắc nghiệm Dãy số (Lớp 11)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

17. Tổng ôn trắc nghiệm Giới hạn (Lớp 11)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

18. Tổng ôn trắc nghiệm Đạo Hàm (Lớp 11)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Xem thêm

S2 - Thầy Chính - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

2. Thể tích khối đa diện

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

4. Các khối tròn xoay

Số đề thi: 4

Sắp thi 21/07/2020

5. Lũy thừa, mũ và lôgarit

Số đề thi: 13 Đang phát hành... loading

Sắp thi 28/10/2020
Sắp thi 01/12/2020
Sắp thi 22/12/2020

10. Số phức

Số đề thi: 6

Sắp thi 17/01/2021
Sắp thi 20/02/2021

13. Lượng giác (Lớp 11)

Số đề thi: 4

Sắp thi 11/03/2021
Sắp thi 12/03/2021
Sắp thi 15/03/2021
Sắp thi 24/03/2021
Sắp thi 13/04/2021
Sắp thi 04/05/2021

19. Đạo hàm (Lớp 11)

Số đề thi: 3

Sắp thi 02/06/2021

Xem thêm

[S2+] - Thầy Nguyên - Khóa hình học đầy đủ và nâng cao - Năm 2021

Sắp thi 02/12/2020

S2 - Thầy Chính - Khóa luyện thi cấp tốc 5++ môn Toán - Năm 2021

Sắp thi 26/02/2021
Sắp thi 11/04/2021
Sắp thi 20/04/2021
Sắp thi 28/04/2021
Sắp thi 13/05/2021

Xem thêm

S3 - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

1.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 2 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 3 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 4 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 5 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 6 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 7 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 8 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 9 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 10 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 11 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 12 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 13 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 14 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí - Đề số 15 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 - Thầy Chí (Tham Khảo) (Có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 1 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

19.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 2 (có video chữa) - Đề tặng kèm

20.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 3 (có video chữa) - Đề tặng kèm

21.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 4 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

22.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 5 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

23.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 6 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

24.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 7 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

25.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 8 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

26.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 9 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

27.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 10 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

28.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 11 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

29.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 12 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

30.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 13 (có video chữa) - Đề tặng kèm

31.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 14 (có video chữa) - Đề tặng kèm

32.

Đề thi thử THPT QG môn Toán - Thầy Chí - Đề số 15 (Có video chữa) - Đề tặng kèm

S3 - Thầy Chính - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 13 (Có video chữa)

2.

Đề thi chính thức Tốt ngiệp THPT môn Toán năm 2020 - Thầy Chính (Có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 1 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 2 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 3 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 4 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 5 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 6 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 7 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 8 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 9 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 10 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 11 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 12 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Thầy Chính - Đề số 14 (Có video chữa)

S3 - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử trắc nghiệm lớp 12 môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

1.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

2.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 2

3.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 3

4.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 4

5.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 5

6.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 6

7.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 7

8.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 8

9.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 9

10.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 10

11.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 11

12.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 12

13.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 13

14.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 14

15.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 15

Tuyệt phẩm 66+ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán của các trường THPT chuyên năm 2021 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPTQG môn Toán - THPT Chuyên Thái Bình - Tỉnh Thái Bình - Lần 1 - Năm 2021 - Có lời giải chi tiết

Thầy Thắng - Khóa ôn tập học kì 1 - Môn Toán lớp 12 - Năm 2021

2. Khối đa diện

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

Sắp thi 29/10/2020

5. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

6. Đề ôn tập HK1

Số đề thi: 5

Sắp thi 22/11/2020

S3 - 7900 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2021

Sắp thi 24/11/2020

19. Số phức

Số đề thi: 6

Sắp thi 16/12/2020

20. Bài toán thực tế

Số đề thi: 4

Sắp thi 30/12/2020

21. Lượng giác

Số đề thi: 3

Sắp thi 07/01/2021
Sắp thi 15/01/2021
Sắp thi 23/01/2021

26. Đạo hàm

Số đề thi: 2

Sắp thi 29/01/2021

27. Phép biến hình

Số đề thi: 1

Sắp thi 02/02/2021

29. Các bài toán đếm (CĐ: Tổ hợp, xác suất)

Số đề thi: 3 Đang phát hành... loading

Sắp thi 20/02/2021

Xem thêm

Khóa đề thi học kì môn Toán 12 (Có lời giải chi tiết) - Năm 2021

S3 - Đề thi chính thức THPTQG môn Toán đến năm 2020 (Có lời giải chi tiết)


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com