`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 12

Đề thi online Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Long An - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

1.

Thi online – Mặt trụ - hình trụ - khối trụ – Có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Tính thể tích của khối lăng trụ đứng - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Bài toán tiệm cận - có lời giải chi tiết

3.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

4.

Đề thi online - Phương pháp giải bất phương trình logarit – Có lời giải chi tiết

5.

Bài tập vận dụng chuyên đề thể tích

6.

Đề thi online – Tích phân đổi biến – Có lời giải chi tiết.

7.

Thi online - Tìm nguyên hàm – tích phân hàm số hữu tỉ - Có lời giải chi tiết

8.

Bài tập vận dụng chuyên đề khối tròn xoay

9.

Thi online - Giải phương trình trên tập số phức - phương trình bậc cao - Có lời giải chi tiết

10.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

11.

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (SBT – tr10) – Có lời giải chi tiết

12.

Bài 2: Cực trị của hàm số (SBT - tr9) – Có lời giải chi tiết

13.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 102 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

15.

Thi online: 50 bài tập tính đơn điệu của hàm số - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 103 (Có lời giải chi tiết)

17.

Thi online: 50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện - Mức độ 1: Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2019 - Mã đề 104 (Có lời giải chi tiết)

19.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019

20.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

21.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

23.

BTVN - Mặt cầu ngoại tiếp (Phần 2) - Có lời giải chi tiết

24.

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán năm 2018 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí (Tham Khảo)

Xem thêm

Thầy Chí - Khóa luyện thi THPTQG môn Toán năm 2020

2. Hình học không gian (Lớp 12).

Số đề thi: 13 Đã phát hành

3. Hàm số Mũ và Logarit (Lớp 12).

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

4. Khối tròn xoay

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Số phức (Lớp 12).

Số đề thi: 8 Đã phát hành

11. Phép biến hình (Lớp 11).

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Sắp thi 17/11/2019

Xem thêm

Thầy Chính - Khóa giải bài tập SGK và SBT môn Toán lớp 12 năm 2020

Sắp thi 05/12/2019

5. Chương I: Khối đa diện (Hình học 12)

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Thầy Nguyên - Khóa hình học cơ bản và mất gốc - Năm 2020

1.

Bài tập vận dụng chuyên đề Khoảng cách

2.

Bài tập vận dụng chuyên đề Góc

3.

Bài tập vận dụng chuyên đề Thể tích

4.

Bài tập vận dụng chuyên đề Khối tròn xoay

5.

Bài tập vận dụng vấn đề 1: Tọa độ trong không gian - Có lời giải chi tiết

Thầy Nguyên - Khóa hình học đầy đủ và nâng cao - Năm 2020

1.

Bài tập vận dụng chuyên đề khoảng cách

2.

Bài tập vận dụng chuyên đề góc

3.

Thi online: Thể tích chóp có sẵn chiều cao - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online: Thể tích chóp có mặt bên vuông góc với đáy - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online: Thể tích chóp đều, chóp có các cạnh bên bằng nhau - Có lời giải chi tiết

6.

Bài tập vận dụng chuyên đề thể tích

7.

Thi online: Thể tích lăng trụ - Có lời giải chi tiết

8.

Thi online: Thể tích dạng 7: Tỉ số thể tích - Có lời giải chi tiết

9.

Thi online - Hình nón - Có lời giải chi tiết

10.

Thi online - Hình trụ - Có lời giải chi tiết

11.

Bài tập vận dụng chuyên đề khối tròn xoay

12.

Bài tập vận dụng chuyên đề Tọa độ trong không gian.

Thầy Chính - Khóa tổng ôn cấp tốc luyện thi THPTQG môn Toán (Đạt 5 - 8 điểm) - Năm 2020

Sắp thi 01/02/2020
Sắp thi 08/03/2020
Sắp thi 16/03/2020
Sắp thi 24/03/2020
Sắp thi 08/04/2020

Xem thêm

Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử trắc nghiệm lớp 12 môn Toán - Có video chữa - Năm 2020

1.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 1

2.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 2

3.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 3

4.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 4

5.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 5

6.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 6

7.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 7

8.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 8

9.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 9

10.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 10

11.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 11

12.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 12

13.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 13

14.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 14

15.

Đề luyện trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Thầy Chí - đề số 15

Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử THPT QG môn Toán - Có video chữa - Năm 2020

1.

Chữa đề minh họa THPTQG của Bộ GD&ĐT - môn Toán - năm 2019

2.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí (Tham Khảo)

3.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 1

4.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 2

5.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 3

6.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 4

7.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 5

8.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 6

9.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 7

10.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 8

11.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 9

12.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 10

13.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 11

14.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 12

15.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 13

16.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 14

17.

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 - Thầy Chí - Đề số 15

7900 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Sắp thi 27/11/2019
Sắp thi 20/12/2019
Sắp thi 31/12/2019
Sắp thi 16/01/2020
Sắp thi 24/01/2020
Sắp thi 07/02/2020
Sắp thi 08/02/2020

20. Bài toán thực tế

Số đề thi: 3

Sắp thi 18/02/2020
Sắp thi 03/03/2020
Sắp thi 17/03/2020
Sắp thi 21/03/2020
Sắp thi 27/03/2020
Sắp thi 08/04/2020

Xem thêm

Khóa đề thi học kì môn Toán 12 của các sở GD và các trường trên cả nước (Có lời giải chi tiết) - Năm 2020

Đề thi chính thức THPTQG môn Toán đến năm 2019 (Có lời giải chi tiết)

Sắp thi 25/11/2019

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com