Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Luyện thi đại học môn tiếng anh

 • icon

  7 Chuyên đề

  Cơ bản và nâng cao

 • icon

  123,644 bài tập

  Hay và mới nhất theo chuyên đề

 • icon

  2,522,984 Lượt luyện

  Luyện bài tập Môn Anh lớp 12

Tên chuyên đề Số bài tập Dạng bài tập

Các loại câu, các loại mệnh đề trong Tiếng Anh

2374 bài tập
0 dạng bài

Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa

839 bài tập
0 dạng bài

Dạng bài Tìm lỗi sai lớp 12

1489 bài tập
0 dạng bài

Dạng bài Đọc hiểu lớp 12

4788 bài tập
0 dạng bài

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 12

7292 bài tập
0 dạng bài

Dạng bài Điền từ vào đoạn văn lớp 12

2569 bài tập
0 dạng bài

Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

1603 bài tập
0 dạng bài
Bài tập Môn Anh lớp 12 mới nhất

Câu 1

Choose the correct answer

“ Excuse  me.”  “………………….”

A. Please                        

B. No, I’m not       

C. Yes, I am     

D. Yes ?

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 12 - Câu hỏi : 45291

Câu 2

Choose the correct answer

“What do you do?” “…………………”

A. I’m a typist.   

B. I’m typing a letter.

C. I’m type a letter.

D. I typing  letters

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 12 - Câu hỏi : 45287

Câu 3

Find out a mistake

At first we found it  difficult to get used to drive on the other side of the road.

A. at first

B. difficult

C. to drive

D. other side

Dạng bài Tìm lỗi sai lớp 12 - Câu hỏi : 45286

Câu 4

Choose the correct answer

Nam and Hoa attend an English speaking club…………………………..  .

A. so as to improving their pronunciation

B. in order to improve their pronunciation

C. so that they improving their pronunciation

D. in order improve their pronunciation

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 12 - Câu hỏi : 45285

Câu 5

Choose the correct answer

We go to school regularly,…………………………….  .

A. that makes our teacher happy   

B. which makes our teacher happily

C. it makes our teacher happy    

D. which makes our teacher happy

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 12 - Câu hỏi : 45283

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com