Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):

(1)   Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) sunfat.

(2)   Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch nước clo

(3)   Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (III) clorua

(4)   Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân

(5)   Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là:

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 56158

Câu 2: Cho các phản ứng sau:

(a)   H2S + SO2

(b)   Na2S2O3 + dung dịch H2SO4 (loãng) →

(c)    SiO2 + Mg \xrightarrow[t^{0}]{ti/le/mol/ 1:2}

(d)   F2 + H2\overset{t^{0}}{\rightarrow}

(e)   Ag + O3

(f)     Na2SiO3 + dung dịch HCl →

(g)   SiO2 + dung dịch HF →

Số phản ứng tạo ra đơn chất là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu hỏi : 56142

Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít hoặc 7,84 lít CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 x mol/l đều thu được 9,85  gam kết tủa. Giá trị của x là:

A. 0,1 7

B. 0,4

C. 0,3

D. 0,7

Câu hỏi : 56116

Câu 4: Đặc điểm của ăn mòn hóa học là:

A. Không phụ thuộc nhiệt độ và không phát sinh dòng điện.

B. Phụ thuộc nhiệt độ và phát sinh dòng điện.

C. Phụ thuộc nhiệt độ và không phát sinh dòng điện.

D. Phụ thuộc nhiệt độ và có thể có hoặc không phát sinh dòng điện.

Câu hỏi : 54882

Câu 5: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thì lượng chất rắn khan thu được là:

A. 2,58 gam

B. 2,22 gam

C. 2,31 gam

D. 2,44 gam

Câu hỏi : 54878

Câu 6: Chất nào sau đây vừa tác dụng đươc với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2?

A. CH3CH2COOH

B. CH3COOCH3 H

C. CH2 = CHCOOH

D. CH3CH2CH2O

Câu hỏi : 54876

Câu 7: Phương trình phản ứng nào đúng trong các phương trình sau?

A. 5Fe2+ + MnO4- + 4H2O → 5Fe3+ + Mn2+ + 8OH-

B. 5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

C. 3Fe2+ + MnO4- + 4H+ → 3Fe3+ + MnO2 + 2H2O

D. 3Fe2+ + MnO4- + 2H2O → 3Fe3+ + MnO2 + 4OH-

Câu hỏi : 54871

Câu 8: Thêm từ từ dung dịch chứa 0,3 mol HCl vào 400ml dung dịch Na2CO3 0,5M đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và khí Y. Thêm tiếp nước vôi trong dư vào dung dịch X, sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là:

A. 5 gam

B. 8 gam

C. 10 gam

D. 15 gam

Câu hỏi : 54560

Câu 9: Dung dịch NaHCO3 trong nước:

A. Cho môi trường kiềm (pH > 7)

B. Cho môi trường axit (pH < 7)

C. Không làm đổi màu quỳ tím.

D. Không bị thủy phân bởi nước.

Câu hỏi : 54557

Câu 10: Nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Nguyên tố clo có tính phi kim mạnh hơn nguyên tố oxi.

B. Oxi phản ứng trực tiếp được với clo khi đốt nóng.

C. Clo có độ âm điện tương đương độ âm điện của oxi.

D. Ở điều kiện thường oxi kém hoạt động hóa học hơn clo.

Câu hỏi : 54545

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com