Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 8

Học tốt Môn Hóa cùng Thầy Đặng Xuân Chất

 • 1. Sự biến đổi chất - Phản ứng hóa học

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 2. Mol

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 3. Tính chất của oxi

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 4. Tính chất, ứng dụng, điều chế hiđro

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 5. Dung dịch - Độ tan của một chất trong nước

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com