Đề thi thử đại học môn Lý năm 2014 - trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 52 câu - Số lượt thi : 1394

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Mắc một tải thuần trở ba pha, đối xứng tam giác vào ba dây pha của mạng điện xoay chiều ba pha, toàn tải tiêu thụ công suất 600W. Nếu đứt một dây pha, toàn tải tiêu thụ công suất

Câu 2: Trên sợi dây thẳng có sóng dừng, với bước sóng λ= 10 cm. Độ lệch pha giữa hai điểm M, N trên dây cách nhau 2,5 cm có giá trị bằng

Câu 3:   Đặt  điện áp u = 220√2cos(100πt + π/3) Vvào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự đó. Độ tự cảm của cuộn cảm thuần là L=\frac{2}{3\pi }H. Biết rằng, khi thay đổi giá trị của biến trở R, điện áp hai đầu đoạn mạch RL không đổi. Điện dung của tụ là:

Câu 4: Đặt hiệu điện thế một chiều 20V vào hai đầu cuộn dây (độ tự cảm L=\frac{0,3}{\pi }H) thì có dòng điện không đổi với cường độ I1 = 0,5 A chạy qua. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ,20V tần số 50Hz vào hai đầu cuộn dây ấy thì nó tiêu thụ công suất là

Câu 5: Ngưỡng nghe của tai phụ thuộc 

Câu 6: Tia (sóng) nào dưới đây, có bản chất khác với các tia (sóng) còn lại ? 

Câu 7: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 10 N/m, khối lượng vật nặng m = 100 g, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 5 cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng µ= 0,1. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là

Câu 8: Điện tích trên tụ điện trong mạch dao động điện từ LC là q = 2cos(2500t - π/2) µC. Độ tự cảm của cuộn dây là 213 mH. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng

Câu 9: Vàng, bạc và niken (thành phần chính của hợp kim "vàng trắng") có công thoát êlectron lần lượt là: 4,58eV; 4,78eV; 4,84eV.  Có và chỉ có bức xạ nào trong các bức xạ λ1 = 250nm, λ2 = 258nm, λ3 = 265nm, λ4 = 280nm gây ra hiện tượng quang điện đối với "vàng trắng" ? 

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đi ện trở thuần R; cuộn cảm thuần L thì dòng điện qua nó có cường độ hiệu dụng lần lượt là IR = 4,0A, IL= 3,0A Mắc đoạn mạch RL nối tiếp vào điện áp trên thì dòng điện qua nó có cường độ hiệu dụng I và lệch pha ϕ so với u là

Câu 11: Dao động nào sau đây không phải là dao động tuần hoàn ?

Câu 12: Hiện tượng nào sau đây là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt ?

Câu 13: Tại thời điểm t = 0, sóng ngang bắt đầu từ nguồn A truyền trên dây AB có phương trình sóng u = acosπ(t - 0,01x - 0,5). Đến thời điểm t = 3 s, các điểm trên sợi dây cách A những khoảng x bằng giá trị nào dưới đây có tốc độ dao động sóng lớn nhất ?

Câu 14: Trong thí nghiệm I-âng, hai khe sáng cách nhau 1,5mm và cách màn 1,2m  được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc bước sóng  λ. Trên màn giao thoa, khoảng cách giữa vân sáng bậc nhất và vân sáng bậc bốn là 2,04mm Giá trị của λ

Câu 15: Tại hai điểm A,B trên mặt nước có hai nguồn sóng cùng tần số f = 16 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 2 m/s. Khoảng cách giữa hai vân cực đại trên đoạn AB là

Câu 16: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lúc cân bằng lò xo giãn 3,5 cm. Kéo vật nặng xuống dưới vị trí cân bằng khoảng h, rồi thả nhẹ thấy con lắc đang dao động điều hoà.Tại thời điểm có vận tốc 50 cm/s thì có gia tốc 2,3 m/s2. Tính h

Câu 17: Cho dòng  điện xoay chiều có biểu thức i = 2,0sin100πt (A) chạy qua một dây dẫn. Trong 5,0 ms kể từ thời điểm t = 0 , số êlectron chuyển qua một tiết điện thẳng của dây dẫn là

Câu 18: Sóng âm và sóng điện từ

Câu 19: Trong mạch dao động điện từ tự do LC, độ tự cảm của cuộn cảm thuần L = 2,4 mH, điện dung của tụ điện C = 1,5 µF. Io cường độ dòng điện cực đại trong mạch, thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện i = Io là

Câu 20: Chọn phương án đúng nhất. Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào

Câu 21: Năng lượng của nguyên tửhyđrô ởtrạng thái dừng được xác địnhE_{n}=-\frac{13,6}{n^{2}}eV ( n =  1, 2, 3, ....) Khi chuyển từ trạng thái kích thích thứ tư về trạng thái kích thích thứ nhất, nguyên tử hyđrô phát ra phôtôn có bước sóng là

Câu 22: Tìm phát biểu sai về laze

Câu 23: Một mạch dao động LC, gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do với tần số f. Khi mắc nối tiếp với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/8 thì tần số dao động điện từ tự do của mạch lúc này bằng

Câu 24: Vì sự khác biệt nào dưới đây mà tên gọi của động cơ điện ba pha được gắn liền với cụm từ " không đồng bộ" ?

Câu 25: Một ống Rơnghen hoạt động ở hiệu điện thế 15kV. Chiếu tia X do ống này phát ra vào một tấm kim loại có công thoát là 4,48eV. Quang êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là

Câu 26: Một con lắc lò xo đang dao động điều hoà có vận tốc cực đại vM. Lò xo có độ cứng k = 25N/m, vật nặng có khối lượng m = 120 gam. Thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có vận tốc v = vM/2 là

Câu 27: Một đèn tiêu thụ công suất, 12 W phát quang với hiệu suất 0,5%.  Đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 589 nm (vạch natri) thì số phôtôn phát ra trong phút  là

Câu 28: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà x= Acos(ωt - 2π/3) và x2= Acos(ωt + 5π/6) là dao động có pha ban đầu bằng:

Câu 29: Trong thí nghiệm I-âng, hai khe được chiếu bằng nguồn sáng gồm hai bức xạ λ1 = 450nm và  λ2 = 600nm Trên màn giao thoa, trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ này và vân sáng bậc 5 của bức xạ kia (ở khác phía so với vân trung tâm) còn có

Câu 30: Một tia X (bước sóng 0,2 nm) có tần số lớn gấp 1600 lần so với một bức xạ tử ngoại (bước sóng ). λ Giá trị của λ là

Câu 31: Lò xo thứ nhất có độ cứng kvà lò xo thứ hai có độ cứng k2 hàn nối tiếp với nhau, có khối lượng không đáng kể, k1 = 2k2. Một đầu cố định, đầu kia gắn vật m, tạo thành con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng ngang có li độ x = 6cos(2πt - 2π/3) cm. Tại thời điểm t = 2 s độ biến dạng của lò xo thứ nhất và thứ hai tương ứng là:

Câu 32: Một lăng kính thủy tinh (cho ánh sáng đỏ và tím truyền qua với tốc độ lần lượt là 

1,826.108 m.s-1 và 1,780.108 m.s-1), góc chiết quang A = 5,0 0 . Chiếu chùm sáng trắng song song, vuông góc với mặt phẳng phân giác của lăng kính, góc lệch giữa tia ló đỏ so với tia ló tím là

Câu 33: Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau trong điện xoay chiều và điện một chiều ?

Câu 34: Sóng điện từ có bước sóng nào sau đây phản xạ tốt ở tầng điện li được sử dụng trong kĩ thuật truyền thanh ?

Câu 35:  Đặt  điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + 7π/12) (V) vào hai đoạn mạch AMB thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt có biểu thức uAM= 100cos(100πt + π/4) (V) và uMB= U0’cos(100πt + 3π/4)(V). Giá trị lần lượt của U0  và U0’ là:

Câu 36: Thay đổi tần số f (giữ nguyên giá trị hiệu dụng) của điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp thì thấy: khi f = 30Hz, f = 120Hz , điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở như nhau. Để xảy ra cộng hưởng trong mạch thì tần số phải bằng

Câu 37: Dao động của người xuýt đu trong ngày hội đầu xuân, là dao động

Câu 38: Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động có phương trình u= acos(100πt) và u= bcos(100πt), tốc độ truyền sóng v = 1 m/s. Số điểm trên đoạn AB dao động có biên độ cực đại, cùng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính 2 điểm nguồn) là

Câu 39: Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của hiện tượng quang phát quang ?

Câu 40: Khi làm thí nghiệm I-âng, người ta điều chỉnh khoảng cách giữa hai khe từ a1 đến a2 thì thấy rằng vị trí vân trung tâm không thay đổi, nhưng vị trí vân sáng bậc nhất của hệ vân sau trùng với vân tối thứ hai (tính từ vân trung tâm) của hệ vân trước. Tỉ số  \frac{a_{1}}{a_{2}} là:

Câu 41: (I) bức xạ phát ra từ ống rơnghen; (II) bức xạ chủ yếu phát ra từ chiếc bàn là đang nóng; (III) bức xạ phát ra từ đèn hơi thủy ngân; (IV) bức xạ Mặt Trời. Bức xạ nào trong các bức xạ trên không thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài ?

Câu 42: Mạch dao  động  điện từ gồm cuộn cảm và một bộ hai tụ  điện có cùng  điện dung C = 2,5 μF mắc song song. Trong mạch có dao  động  điện từ tự do, hiệu  điện thế cực  đại giữa hai bản tụ  điện là U0 = 12V.  Tại thời  điểm hiệu  điện thế hai  đầu cuộn cảm   uL = 6V  thì một tụ điện bị bong ra vì đứt dây nối. Tính năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó

Câu 43: Một mạch dao  động  điện từ,  điện dung của tụ  điện C = 2,5 μF Biểu thức năng lượng của cuộn cảm là  WL = 10-6sin2 (2.106t) J. Xác định cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm năng lượng dao động điện từ trong mạch chia đều cho tụ điện và cuộn cảm ?

Câu 44: Trên mặt đường thẳng, một khối trụcó khối lượng m = 200 kg phân bố đều theo thể tích, đang lăn không trượt với tốc độ khối tâm v = 7,2 km/h. Tính động năng của khối trụ.

Câu 45: Xét hiện tượng quang điện xảy ra trong một tế bào quang điện, đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa đại lượng X và đại lượng Y nào dưới đây không phải là một đường thẳng ?

Câu 46: Chiếu một chùm sáng trắng, song song từ nước đến mặt phẳng giới hạn giữa nước với không khí, điều nào sau đây không thể xảy ra?

Câu 47: Chọn câu sai: dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC và dao động điều hoà của con lắc lò xo có

Câu 48: Ánh sáng chiếu vào catôt của tếbào quang  điện có công suất 0,2W, bước sóng 250nm ( 250nm < λ0(catot) ) Biết rằng, cứ hai phôtôn đập vào catôt thì giải phóng một quang êlectron và bay về anôt. Dòng quang điện (bảo hòa) có cường độ là

Câu 49: Kết luận nào sau đây không đúng ? Một con lắc đơn đang dao động xung quanh một điểm treo cố định, khi chuyển động qua vị trí cân bằng

Câu 50: Có hai nguồn sóng ngang S1, S2 trên mặt nước và cách nhau 6,5 cm dao động có phương trình uS1 = 5cos(50 πt)mm,  uS2= 3cos(50 πt)mm lan toả với tốc độ 50 cm/s. Phương trình sóng tổng hợp tại điểm N trên đoạn S1S2  cách S1 một khoảng 3,75cm là  

Câu 51: Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ là sai. 

Câu 52: Hai chất điểm dao động điều hoà trên một đường thẳng, cùng vị trí cân bằng, cùng biên độ, có tần số f1= 2 Hz và f2= 4 Hz. Khi hai chất điểm gặp nhau có tốc độ dao động tương ứng là v1 và v2, tỉ số v1/v2 bằng

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 50 50 100% 7.98
2 nong ngoc vu 42 47 89% 4.42
3 tran dinh quy 41 50 82% 82.62
4 luong ba duong 40 50 80% 83.08
5 Optimuz Prime 35 46 76% 57.92
6 Lê Huy Hùng 34 45 76% 80.4
7 Vĩ Đặng 35 50 70% 59.48
8 nguyennhuthoa 32 42 76% 85.4
9 nguyễn thị thay 34 50 68% 69.93
10 vutranhiep 34 50 68% 45.95
11 leducduan 32 45 71% 47.73
12 usain 32 49 65% 76.12
13 trần văn thắng 28 37 76% 5.53
14 KHang Đoàn 32 50 64% 82.38
15 Trần Thị Hòa 32 50 64% 66.6
16 Trần Quốc Thế 30 46 65% 3.98
17 hoang thi mai 29 43 67% 90.1
18 Minh Anh Hoàng Vũ 32 41 78% 51.65
19 Ông Già Đẹp Zaii 30 50 60% 3.97
20 nguyen duy nhat 30 50 60% 89.5
21 Phạm Thanh Quý 30 50 60% 87.67
22 CSH - 516 30 50 60% 60.87
23 Captain America 96 24 33 73% 58.07
24 Nguyễn Lê An 30 39 77% 83.25
25 Hoàng Minh 29 50 58% 77.93
26 Thu Phong 26 42 62% 81.6
27 Lê Văn Tiến 25 40 63% 45.68
28 Ngô Đăng Hoàn Thiện 33 50 66% 68.87
29 nguyen van an 25 41 61% 63.25
30 Nguyễn Đình Ngọc 28 50 56% 89.5
31 Judas 28 50 56% 11.22
32 phuockieu 25 42 60% 67.48
33 trần đoan trang 31 45 69% 73.43
34 Thanh Thanh 27 50 54% 86.6
35 TRương Duy Bảo LỘc 21 32 66% 45.4
36 Lam Quỳnh 27 50 54% 86.47
37 Loc Vo 30 50 60% 71.47
38 cuong 21 34 62% 46.78
39 Vũ Quỳnh 28 49 57% 90.22
40 Trường Cao 18 26 69% 5.05
41 Duc Thai Le 20 33 61% 28.57
42 Oriole Nacked Maid 15 18 83% 12.7
43 Ngôk Pé 20 33 61% 68.68
44 Trần Vũ Hồng Tân 21 37 57% 30.55
45 Thi Thanh Huyen Nguyen 25 49 51% 13.27
46 Ngoc Lam 21 38 55% 4.07
47 dung 25 50 50% 4.15
48 Johnny 17 19 89% 5.08
49 Boy Lucky 21 39 54% 6.22
50 Đạt KoKomi 16 24 67% 48.82
51 Đk Mio SiTy 28 46 61% 54.12
52 Trang Ngô 28 50 56% 58.57
53 VuVanTruong 29 48 60% 63.22
54 SV Nghèo 15 23 65% 43.12
55 Vũ Thu Trang 24 50 48% 39.45
56 gà hust 23 50 46% 75.42
57 Oanh Hyuk 24 42 57% 65.88
58 Hồng Nga 12 17 71% 17.77
59 Vì Sao Thế 23 50 46% 57.65
60 Hồng Nhungg 23 50 46% 73.92
61 nguyen van tinh 23 50 46% 26.75
62 cà thị hà thanh 14 18 78% 6.03
63 Võ Hồng Quân 18 37 49% 34.18
64 Lâm Chấn Lột 19 40 48% 89.28
65 trần tuyên 11 16 69% 21.75
66 nguyen thi thu 22 50 44% 59.58
67 Tim Lee 22 50 44% 69.27
68 nguyen phi can 22 50 44% 6.52
69 nguyễn văn dũng 11 17 65% 64.35
70 Dương Khánh Huyền 16 25 64% 27.3
71 Long Mai Duc 16 33 48% 64.45
72 Trần Hải Bằng 14 27 52% 40.8
73 Tuan Anh 13 24 54% 60.82
74 Công Công 20 34 59% 31.4
75 Phương Út 21 50 42% 47.57
76 Dương Hoàng Hiệp 21 50 42% 55.68
77 Quynh Trang 21 50 42% 39.73
78 Ông Già 21 50 42% 81.92
79 Hồng Liên 12 23 52% 90.27
80 nguyễn tùng bình 8 11 73% 3.4
81 Trâm Cầy 25 50 50% 52.15
82 NGUYỄN QUANG THÀNH 8 12 67% 25.22
83 phamtan 10 18 56% 21.65
84 jaybui 9 15 60% 74.25
85 nguyenvantuyen 11 16 69% 13.12
86 hovandieu 16 38 42% 21.37
87 nguyen bich ngoc 16 31 52% 39.27
88 Nguyễn Thị Ngọc 6 8 75% 12.8
89 Hoàng Bàng 20 50 40% 75.2
90 Lấy Lại Hoàng Sa 12 26 46% 87.68
91 Cười Cái Coi 20 50 40% 66.18
92 nguyenthithubang 16 39 41% 43.5
93 Đức Viễn 19 48 40% 84.27
94 Lee Bảo 6 10 60% 43.65
95 vuthily 21 50 42% 1.2
96 Jimmy Khuu 19 50 38% 43.17
97 Vũ Anh Thư 5 8 63% 12.58
98 duongxuanngoc 19 50 38% 79.55
99 le quoc huy 23 50 46% 85.65
100 nguyễn khánh 6 12 50% 27.47
101 Hắcbặch Song Sát 5 9 56% 19.27
102 Ngườiđưathư Lên Thiênđường 18 48 38% 59.87
103 Yoshikun Alice 7 13 54% 31.77
104 Tran Hoang Lam 15 31 48% 40.1
105 Le Duc Thien 5 10 50% 8.6
106 khanh 7 16 44% 12.3
107 Duy Koj 23 50 46% 81.82
108 mr la 18 50 36% 41.82
109 Nguyen Ngoc Thuy Anh 18 50 36% 73.48
110 Vu le Van 5 11 45% 12.03
111 hoang thi thu thanh 18 50 36% 28.18
112 MAI 3 6 50% 8.87
113 Haloaki Võ 12 33 36% 60.67
114 Phương Phi 3 7 43% 18.77
115 nguyen duc phong 2 4 50% 2.9
116 Chưa Có Nick 17 49 35% 3.12
117 hieu hoang 14 40 35% 36.25
118 Tình Một Đêm 2 3 67% 3.75
119 phùng thị thúy hằng 22 50 44% 73.52
120 le vuong 2 4 50% 28.07
121 Bùi Mạnh Hoàn 3 7 43% 13.68
122 nguyen thi cat mo 4 10 40% 13.65
123 Nguyễn Văn Nam 1 2 50% 0.42
124 văn minh 17 50 34% 9.62
125 Nguyễn Thiện 17 50 34% 30.52
126 doan thi thu hoa 1 2 50% 0.73
127 phamgiap 1 2 50% 0.9
128 huynhminhvuong 17 50 34% 26.78
129 Hồ Than Thở 1 2 50% 1.62
130 Bái Lâm 18 50 36% 2.67
131 Võ Thanh Hải 17 25 68% 22.23
132 trần hoàng yến 12 46 26% 50.18
133 phạm thị ánh 0 0 0% 90.1
134 Tuệ Nguyễn Văn 0 0 0% 0.07
135 nguyen thi ngoc huyen 0 0 0% 0.35
136 phan hoa 0 0 0% 0.27
137 nguyễn phong 1 3 33% 13.38
138 võ phạm như quỳnh 11 52 21% 8.42
139 Tung Lam 0 0 0% 0.15
140 tran van lac 0 0 0% 0.1
141 Trịnh Công Anh 0 0 0% 0.85
142 Le Dinh Phu 13 22 59% 24.27
143 Lê Minh Hoàn 0 0 0% 90.07
144 huynh thanh 0 0 0% 0.08
145 Nguyễn Hoàng Giang 20 52 38% 0.05
146 nguyen cong dat 0 0 0% 0.05
147 Lầm Lì Thì Sao 0 0 0% 0.13
148 Quân Chelsea 0 0 0% 0.1
149 Nguyễn Văn Bình 20 38 53% 25.1
150 Nguyễn Đình Huy 0 0 0% 0.47
151 Lê Đức Thắng 0 0 0% 0.4
152 nguyễn thái cường 4 5 80% 6.35
153 Nhiep_Phong 0 0 0% 0.23
154 trần văn hoan 0 0 0% 0.62
155 Thu Trang Lê 0 0 0% 0.2
156 trần văn hoan 0 0 0% 2.17
157 mai dieu 0 0 0% 0.35
158 nguyentantai 3 9 33% 2.57
159 thanh kakao 0 0 0% 0.45
160 Trần Thị Hà Phương 30 50 60% 24.03
161 Tiểu Hổ 2 6 33% 3.95
162 Ta Đánh Mất Nhau 28 52 54% 89.5
163 Nguyễn Văn Hòa 0 0 0% 0.08
164 Xloi Anh da Sai 0 0 0% 0.03
165 nkoz trax 0 0 0% 0.73
166 Lê Hồng Hạnh 9 18 50% 11.37
167 Can Nguyen 0 0 0% 0.73
168 chuong 0 0 0% 0.08
169 Nkox TNtrax 0 0 0% 0.37
170 Tien Dinh Duc Dinh 0 0 0% 0.2
171 Vinh Quang Nguyễn 26 44 59% 46.62
172 Nguyễn Thị Dạ Thảo 8 49 16% 9.25
173 Thanh Truc 3 9 33% 33.73
174 Thành Công 22 52 42% 37.85
175 Kool Kool 0 0 0% 0.07
176 cao dinh thang 5 22 23% 15.15
177 tran doan hung 2 4 50% 6.65
178 TRẦN PHƯƠNG 0 0 0% 1.37
179 Bla Blu 0 0 0% 0.08
180 nguyen dinh trieu 0 0 0% 0.37
181 maido 0 0 0% 0.08
182 John Carter 5 9 56% 32.5
183 nguyenducminh 0 0 0% 0.07
184 Đức Hiếu 20 51 39% 90.22
185 Như Quỳnh 6 13 46% 10.4
186 Nhi NinBae 3 18 17% 17.72
187 Thiên Thần Địa Ngục 0 0 0% 0.15
188 Xuân Quân 0 0 0% 0.55
189 Tôi Là Royal Shipper 18 37 49% 90.28
190 hoang thuy chi 11 22 50% 89.75
191 trần thương thương 13 33 39% 90.15
192 Le Son 12 29 41% 80.98
193 Thales Dương 0 1 0% 0.45
194 Nhi Yến 0 1 0% 0.45
195 Phạm Thị Bích Thủy 0 1 0% 1.4
196 Nguyễn Bá Đạo 0 1 0% 0.22
197 Nguyễn Huy Hạnh 0 1 0% 0.15
198 nguyen hung 3 7 43% 90.68
199 Đông Phương Tử Sa 5 17 29% 93.28
200 a 2 6 33% 15.5
201 Ngo Quyen 9 20 45% 90.42
202 dadadada 16 50 32% 34.83
203 nguyễn quang tiến 1 5 20% 9.62
204 Tài Huỳnh 16 50 32% 1.22
205 Nguyễn Tiến Đạt 2 8 25% 18.12
206 td28 16 50 32% 72.62
207 Trái Tim Cô Đơn 7 24 29% 44.4
208 lương quốc huy 2 9 22% 22.48
209 Le Gion 6 22 27% 26.52
210 Zym 6 19 32% 10.62
211 nguyen ngoc duy 17 50 34% 67.43
212 pham viet anh 0 5 0% 7.63
213 Kẻ Máu Lạnh 15 50 30% 5.98
214 Dang Thao 15 50 30% 67.27
215 Mi Duong 17 49 35% 2.8
216 Ngọc Hoàng 14 50 28% 14.07
217 Sò Tò Mò 14 50 28% 27.08
218 cao phuoc 14 50 28% 5.98
219 lunlun 14 49 29% 16.55
220 nguyễn hà 13 46 28% 4.33
221 Nguyễn Thị Lý 13 50 26% 6.95
222 Trần Đức Duy 13 50 26% 32.62
223 Mận Nguyễn 13 50 26% 37.4
224 hIEU bp 13 50 26% 41.97
225 phạm thị hải yến 15 50 30% 36.13
226 Nguyễn Nam SƠn 12 50 24% 6.52
227 luthithanhca 15 50 30% 25.7
228 Tống Phu Nhân 11 50 22% 8.05
229 Tĩnh Võ 15 50 30% 80.5
230 Nguyễn Thành Tâm 9 46 20% 0.55
231 Nguyen Van Viet 10 50 20% 18.48
232 Nguyễn Thị Hà Nhi 13 50 26% 5.23
233 Hạnh Phúc Nhé 10 50 20% 28.73
234 Lương Khắc Tùng 13 50 26% 77.37
235 vhbk 10 50 20% 1.28
236 hoangducnghiep 8 50 16% 28.75
237 van hung 10 50 20% 8.57
238 minh 4 50 8% 3.53

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12