Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khóa luyện thi TN & ĐH môn Toán

- Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn
     khóa học (30/07/2023)

- Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào

- Hình thức học: Học trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Học thử miễn phí

-299k

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG TOÁN 12 NĂM 2023 - THẦY NGUYỄN CAO CƯỜNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Cao Cường

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 93

Đề thi: 115

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 699,000 đ

[S0] - MẤT GỐC TOÁN HÌNH 12 NĂM 2023 - THẦY NGUYỄN CÔNG NGUYÊN

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Nguyên

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 35

Đề thi: 40

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 499,000 đ

Khóa luyện thi

[S2] – LUYỆN THI TN THPT & ĐH TOÁN NĂM 2023 – THẦY NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Chính

Chuyên đề: 19

Bài giảng: 221

Đề thi: 133

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 799,000 đ

[S2] – LUYỆN THI TN THPT & ĐH TOÁN NĂM 2023 – THẦY NGUYỄN QUỐC CHÍ

Giáo viên: Thầy Nguyễn Quốc Chí

Chuyên đề: 7

Bài giảng: 110

Đề thi: 77

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 799,000 đ

[S2+] – LUYỆN THI TN THPT & ĐH 7-10 ĐIỂM MÔN TOÁN NĂM 2023 – THẦY ĐỖ XUÂN THẮNG

Giáo viên: Thầy Đỗ Xuân Thắng

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 107

Đề thi: 107

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 799,000 đ

[S2+] – LUYỆN THI TN THPT & ĐH 9+ TOÁN HÌNH NĂM 2023 – THẦY NGUYỄN CÔNG NGUYÊN

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Nguyên

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 51

Đề thi: 47

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 549,000 đ

[S2] – LUYỆN THI TN THPT & ĐH 5++ TOÁN NĂM 2023 – THẦY NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Chính

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 103

Đề thi: 74

Ngày khai giảng: 01/12/2022

Giá: 599,000 đ

Khóa tổng ôn

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH MÔN TOÁN NĂM 2023 - THẦY NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Chính

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 60

Đề thi: 60

Ngày khai giảng: 01/03/2023

Giá: 599,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - KỸ NĂNG CASIO – FX580VNX DIỆT NHANH TRẮC NGHIỆM THI TN THPT&ĐH TOÁN NĂM 2023 - THẦY NGUYỄN ĐÌNH HOÀN

Giáo viên: Thầy Nguyễn Đình Hoàn

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 35

Đề thi: 34

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 499,000 đ

[S+] - KỸ NĂNG CASIO DIỆT NHANH TRẮC NGHIỆM THI TN THPT & ĐH TOÁN NĂM 2023

Giáo viên: Thầy Nguyễn Quốc Chí

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 29

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 399,000 đ

[S+] - ÔN TẬP HK1 TOÁN 12 NĂM 2023 - THẦY ĐỖ XUÂN THẮNG

Giáo viên: Thầy Đỗ Xuân Thắng

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 35

Đề thi: 35

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 499,000 đ

[S+] - ÔN TẬP HK2 TOÁN 12 NĂM 2023 - THẦY ĐỖ XUÂN THẮNG

Giáo viên: Thầy Đỗ Xuân Thắng

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 28

Đề thi: 35

Ngày khai giảng: 05/01/2023

Giá: 499,000 đ

[S+] - 10.000 CÂU HỎI TOÁN CHỌN LỌC THEO DẠNG VÀ MỨC ĐỘ NĂM 2023 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 31

Đề thi: 248

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 299,000 đ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ TOÁN 12 NĂM 2023 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 25

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 199,000 đ

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com