Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Bài tập Unit 3 - SGK 12 Thí điểm (có video chữa) - Phần 1

[S1] - Bài tập bổ trợ SGK tiếng Anh 12 (Chương trình SGK mới) - Cô Hoàng Xuân - năm 2023

1. Unit 1. Life Stories (SGK 12 mới)

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation (SGK 12 mới)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com