Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Chức năng giao tiếp - Test 1 (có video chữa)

2.

BTVN - Present simple tense (có video chữa)

3.

BTVN - Reading Comprehension - Test 1 (có video chữa)

4.

BTVN - Từ Đồng Nghĩa (có video chữa)

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2023 - Cô Nguyễn Thị Hà Phương

1. DẠNG 1. PHONETICS

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. DẠNG 2. SENTENCE COMPLETION

Số đề thi: 60 Đã phát hành

4. DẠNG 4. CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. DẠNG 5. READING – GAP FILLING

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. DẠNG 6. READING COMPREHENSION

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. DẠNG 7. ERROR IDENTIFICATION

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. DẠNG 8. SENTENCE TRANSFORMATION

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. DẠNG 9. SENTENCE COMBINATION

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com