Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Phát âm đuôi -ed (Có video chữa)

2.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 1 (Có video chữa)

3.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 1 (Có video chữa)

[S4] - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh năm 2023 – Cô Hoàng Xuân

1.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 4 (Có video chữa)

2.

BTVN - Chữa lỗi sai - Bài 2 (Có video chữa)

3.

BTVN - Động từ khuyết thiếu (Có video chữa)

4.

BTVN - Phát âm đuôi -s/es (Có video chữa)

5.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 2 (Có video chữa)

6.

BTVN - Câu hỏi đuôi - Bài 1 (Có video chữa)

7.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 3 (Có video chữa)

8.

BTVN - Đại từ quan hệ/Trạng từ quan hệ (Có video chữa)

9.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 3 (Có video chữa)

10.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 5 (Có video chữa)

11.

BTVN - Cụm động từ - Bài 2 (Có video chữa)

12.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 5 (Có video chữa)

13.

BTVN - Giới từ - Bài 1 (Có video chữa)

14.

BTVN - Lượng từ (Có video chữa)

15.

BTVN - Phát âm đuôi -ed (Có video chữa)

16.

BTVN - Trọng âm từ 2 âm tiết - Bài 1 (Có video chữa)

17.

BTVN - Trọng âm từ 3 âm tiết (Có video chữa)

18.

BTVN - Tình huống giao tiếp - Bài 1 (Có video chữa)

19.

BTVN - Phân từ hoàn thành (có video chữa)

20.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 5 (Có video chữa)

21.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 6 (Có video chữa)

22.

BTVN - Phát âm: Nguyên âm Tiếng Anh - Bài 1 (Có video chữa)

23.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 3 (Có video chữa)

24.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 1 (Có video chữa)

25.

BTVN - Cụm động từ (Có video chữa) - Bài 1

26.

BTVN - Phát âm: Nguyên âm Tiếng Anh - Bài 2 (Có video chữa)

27.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 2 (Có video chữa)

28.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 5 (Có video chữa)

29.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 7 (Có video chữa)

30.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 1 (Có video chữa)

31.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 3 (Có video chữa)

32.

BTVN - Trật tự của tính từ trước danh từ (Có video chữa)

33.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 4 (Có video chữa)

34.

BTVN - Câu chủ động & bị động (Có video chữa)

35.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 4 (Có video chữa)

36.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 8 (Có video chữa)

37.

BTVN - Thì của động từ (Có video chữa)

38.

BTVN - Chữa lỗi sai - Bài 1 (Có video chữa)

39.

BTVN - Thành ngữ - Bài 1 (Có video chữa)

40.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 4 (Có video chữa)

41.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 2 (Có video chữa)

42.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 1 (Có video chữa)

43.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 4 (Có video chữa)

44.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 2 (Có video chữa)

45.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 1 (Có video chữa)

46.

BTVN - Tình huống giao tiếp - Bài 2 (Có video chữa)

47.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 1 (Có video chữa)

48.

BTVN - Đảo ngữ (Có video chữa)

49.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 2 (Có video chữa)

50.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 5 (Có video chữa)

51.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 2 (Có video chữa)

52.

BTVN - Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (Có video chữa)

53.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 3 (Có video chữa)

54.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 1 (Có video chữa)

55.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 4 (Có video chữa)

56.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 3 (Có video chữa)

57.

BTVN - Câu so sánh (Có video chữa)

58.

BTVN - Giới từ - Bài 3 (Có video chữa)

59.

BTVN - Giới từ - Bài 2 (Có video chữa)

60.

BTVN - Câu điều kiện và câu ước (Có video chữa)

61.

BTVN - Trọng âm từ 2 âm tiết - Bài 2 (Có video chữa)

62.

BTVN - Từ loại (Có video chữa)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com