Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Phát âm đuôi –ed, đuôi –s/es (có video chữa)

[S4] - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh năm 2023 – Cô Nguyễn Thị Hà Phương

1.

BTVN - Phát âm đuôi –ed, đuôi –s/es (có video chữa)

2.

BTVN - Phát âm nguyên âm và phụ âm (có video chữa)

3.

BTVN - Trọng âm từ (có video chữa)

4.

BTVN - Thì của động từ (có video chữa)

5.

BTVN - Sự phối hợp thì trong câu (có video chữa)

6.

BTVN - Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (có video chữa)

7.

BTVN - Liên từ và các loại mệnh đề (có video chữa)

8.

BTVN - Mệnh đề quan hệ (có video chữa)

9.

BTVN - Mệnh đề rút gọn (có video chữa)

10.

BTVN - Lượng từ & sự hòa hợp chủ - vị (có video chữa)

11.

BTVN - Động từ khuyết thiếu (có video chữa)

12.

BTVN - Giới từ (có video chữa)

13.

BTVN - Tính từ & Trật tự tính từ (có video chữa)

14.

BTVN - Từ loại cơ bản và vị trí từ trong câu (có video chữa)

15.

BTVN - So sánh (có video chữa)

16.

BTVN - Câu hỏi đuôi (có video chữa)

17.

BTVN - Câu điều kiện (có video chữa)

18.

BTVN - Câu tường thuật (có video chữa)

19.

BTVN - Câu bị động (có video chữa)

20.

BTVN - Đảo ngữ (có video chữa)

21.

BTVN - Tình huống giao tiếp & phản hồi (có video chữa)

22.

BTVN - Cụm động từ (có video chữa)

23.

BTVN - Thành ngữ (có video chữa)

24.

BTVN - Từ vựng cơ bản & nâng cao (có video chữa)

25.

BTVN - Từ vựng thường gây nhầm lẫn (có video chữa)

26.

BTVN - Sự kết hợp từ (có video chữa)

27.

BTVN - Đọc hiểu (có video chữa)

28.

BTVN - Thức giả định (có video chữa)

29.

BTVN - Mạo từ (có video chữa)

30.

BTVN - Câu chẻ (có video chữa)

31.

BTVN - Động từ nguyên mẫu và danh động từ (có video chữa)

32.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT – Đề số 1 (có video chữa)

33.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT – Đề số 2 (có video chữa)

34.

Đề luyện thi tốt nghiệp THPT – Đề số 3 (có video chữa)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com