Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Động từ to be và các đại từ nhân xưng

2.

BTVN - Các nguyên âm đơn

3.

BTVN - Các nguyên âm đôi

4.

BTVN - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

5.

BTVN - Luyện tập về thì Hiện tại tiếp diễn - Có giải thích chi tiết

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2023 - Cô Kiều Thắng

1. Ngữ âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Ngữ pháp

Số đề thi: 57 Đã phát hành

3. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com