Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Tổng quan về 44 âm trong tiếng Anh - Có video chữa

2.

BTVN - Thì hiện tại đơn

3.

BTVN - Sự hình thành tính từ, trạng từ và danh từ từ gốc danh từ

4.

BTVN - Đọc thực hành 1: The Ice Hotel (có video chữa)

5.

BTVN - Bài tập đọc đục lỗ

[S2] - Luyện Thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh Năm 2023 - Cô Hoàng Xuân

1. Ngữ âm

Số đề thi: 14 Đã phát hành

4. Mạo từ

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Từ vựng nâng cao 1

Số đề thi: 1 Đã phát hành

8. Từ đồng nghĩa nâng cao 1

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Từ vựng nâng cao 2

Số đề thi: 1 Đã phát hành

12. Từ đồng nghĩa nâng cao 2

Số đề thi: 1 Đã phát hành

14. Ngữ pháp: Thức giả định

Số đề thi: 2 Đã phát hành

15. Từ vựng nâng cao 3

Số đề thi: 1 Đã phát hành

16. Từ đồng nghĩa nâng cao 3

Số đề thi: 1 Đã phát hành

19. Từ vựng nâng cao 4

Số đề thi: 1 Đã phát hành

21. Giới từ ( Bài số 1)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

25. Giới từ (Bài số 2)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

31. Các kỹ năng làm bài

Số đề thi: 4 Đã phát hành

33. Đọc hiểu cơ bản 6

Số đề thi: 5 Đã phát hành

34. Đọc hiểu cơ bản 7

Số đề thi: 5 Đã phát hành

37. Đọc hiểu cơ bản 8

Số đề thi: 5 Đã phát hành

38. Đọc hiểu cơ bản 9

Số đề thi: 5 Đã phát hành

40. Đọc hiểu cơ bản 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

41. Đọc hiểu cơ bản 11

Số đề thi: 4 Đã phát hành

49. Ngữ pháp: So sánh (Comparison)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

51. Cụm động từ thiết yếu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

53. Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com