Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 12 - Đề số 1

2.

Đề ôn thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1

3.

Đề thi HK2 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1

4.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 12 - Đề số 1

[S1] - Nền Tảng Tiếng Anh 12 Năm 2023 (chương trình SGK mới) - Cô Hoàng Xuân

1. Unit 1. Life Stories

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. The Green Movement

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. The Mass Media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Cultural Identity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 6. Endangered Species

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 7. Artificial Intelligence

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. The World of Work

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

15. Unit 9. Choosing a Career

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 10. Lifelong Learning

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com