Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 9

Đề thi online Môn Hóa lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

S1 - Thầy Chất - Khóa Hóa Học lớp 9 năm 2021

2. Chủ đề 2: Kim loại

Số đề thi: 11 Đã phát hành

Sắp thi 05/12/2020
Sắp thi 06/12/2020
Sắp thi 01/04/2021

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com